Een waarzegger biedt een prima richtlijn

Dat was eerst wel zo, maar inmiddels hebben we dat al jaren veranderd en werken er veel soorten paranormaal begaafde mensen. De term ‘paranormaal’ wekt nog wel eens vraagtekens bij mensen op. Dit komt vooral omdat mensen deze term onlosmakelijk verbinden met geesten, entiteiten, overleden zielen en andere hogere wezens. Natuurlijk geldt dit zeker voor mediums, omdat zij de gave mee hebben gekregen om contact met hogere entiteiten te zoeken. Echter, er is nog veel meer tussen hemel en aarde. Daar zijn dingen bij die wij niet begrijpen, maar die dan weer niet altijd met hogere wezens te maken hoeven te hebben. Er zijn namelijk mensen die door levenservaring of andere oorzaken zelf een hogere energie bevatten om de wereld waar te nemen. We doelen op paragnosten, astrologen, waarzeggers en waarzegsters. Bij paragnosten zien we geregeld dat zij op grond van levenservaring een krachtige intuïtie verworven hebben, waarmee zij heldere vermogens hebben, zoals helderziendheid en het zesde zintuig. Bij Paranormale Chat werken dan ook veel consulenten, die hier gebruik van maken. Daarbij moeten we zeker wel aanmerken dat mediums de gaven hebben van paragnosten, astrologen, waarzegsters en anderen die helder kunnen ervaren. Andersom is het echter niet zo dat bijvoorbeeld een waarzegger ook als medium kan functioneren. Over het algemeen bieden we dan ook consulenten aan die meerdere gaven bezitten. In het onderstaande artikel bespreken we de waarzegger We willen duidelijk maken wat deze precies doet en wat je als klant kunt verwachten als je een consult met een waarzegster hebt. In dit artikel zullen we spreken over de waarzegger, maar zijn er natuurlijk ook vrouwen die als waarzegster bij ons werken. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, bel dan eens met één van onze consulenten. Zij kunnen je wellicht antwoord geven op allerlei zaken die over waarzeggerij gaan. Op www.Paranormalechat.nl kun je bekijken welke consulent jou het meest aanspreekt.

 

De waarzegger voorspelt zowel het verleden, het heden als de toekomst

Wanneer we over waarzeggerij praten, denken veel mensen aan toekomstvoorspellingen en natuurlijk is dat één belangrijk onderdeel van dat wat de waarzegger doet. De meeste consulenten gebruiken die gave binnen het vakgebied waar zij in gespecialiseerd zijn. Denk maar aan astrologen, die een toekomstbeeld voorspellen of tarotisten die richtlijnen geven. Ook paragnosten en mediums zullen graag iets over de toekomst voorspellen. Het is echter belangrijk dat het verleden hier in meegenomen wordt. Elk mens heeft een verleden en dit is vaak bepalend voor datgene wat we in het heden meemaken en in de toekomst mee gaan maken. Iemand die net een slechte relatie achter de rug heeft en vraagt of de nabije toekomst een nieuwe relatie brengt, zal over het algemeen een ander antwoord krijgen dan iemand die al jaren geleden een relatie af heeft gesloten. De waarzegger zal het verleden dus zeker gebruiken om richtlijnen te geven voor de situatie die nog gaat komen. Veel waarzeggers beginnen dus niet met de toekomst, maar met het verleden. Zij gebruiken deze als basis voor dat wat er in de toekomst gebeurt. Een waarzegger weet dus goed aan te geven wat er voor energieën in jou zitten, die vanuit het verleden zijn ontstaan. Veel klanten vinden het ook erg fijn als een waarzegger het verleden kan voorspellen. Het lijkt misschien raar om het verleden te voorspellen. Bedenk echter dat een consulent jou niet kent en dat deze dus ook het verleden kan voorspellen. Behalve het verleden is het heden erg belangrijk. Het verleden vormt niet alleen de toekomst, maar natuurlijk ook het heden. Je wordt gevormd door wat je meemaakt. Iemand die net een verkeerde relatie afgesloten heeft, maar nu iemand kent, die erg goed voor hem/haar is, zal over het algemeen gelukkig zijn. Het verleden vormt dus het heden en zal de basis voor de toekomst vormen. Daarbij gebruikt de waarzegger veel verschillende methoden en manieren om voorspellingen te doen. In de onderstaande paragraaf hebben we een selectie gemaakt van een aantal manieren om de toekomst te voorspellen.

 

Zijn de voortekens die een waarzegger opvangt werkelijk zo bijzonder?

Misschien wel sinds de moderne mens bestaat zijn er paranormaal begaafde mensen geweest, die allerlei middelen gebruikten om voorspellingen te doen. Er waren toen ook al mensen die het weer konden voorspellen en deze keken naar de lucht en gedragingen van de natuur. En misschien waren hun methoden beter dan huidige moderne weervoorspellers, die meestal gebruik maken van elektronische apparatuur. Tegenwoordig zien we dat mensen, die veel in de natuur zijn of in de natuur werken, zoals boeren, heel erg goed in staat zijn om het weer te voorspellen. In primitieve culturen kunnen mensen, die veel contact met de natuur hebben, ook vaak veel voorspellen uit de gedragingen van dieren of de natuur. Ook in Nederland zien we dat mensen, die dichter bij de natuur leven, veel dingen kunnen zien en voelen. Ik denk nog wel eens aan mijn opa, die vroeger zei dat hij altijd last van zijn grote teen kreeg als het zou gaan onweren. Hij gebruikte wel meer van dit soort uitspraken op grond van de natuur en zijn lichaam. Ik moet zeggen dat hij bijna altijd wel gelijk had. In wezen was dit dus ook een vorm van waarzeggen, omdat zijn intuïtie genoeg zei. Zijn lichaam was dan het middel om te voorspellen. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf, omdat er veel voorbeelden zijn van mensen die gebruik van hun lichaam of geest maken om iets te voorspellen. We noemen dit soort voorspellingen ook wel het aanvoelen en herkennen van voortekens. Deze voortekens wijzen op dingen die in de toekomst kunnen ontstaan. Het is dus zeker niet zo dat dit alleen door mediums, sjamanen, paragnosten of de waarzegger en anderen met speciale gaven wordt gedaan. Ook dieren kunnen dingen aanvoelen en veelal kunnen we het gedrag van dieren gebruiken om te voorspellen dat er iets staat te gebeuren. Wolven die gaan huilen als de Volle Maan gaat verschijnen, vee in de stallen dat onrustig wordt als er een storm aankomt en we weten natuurlijk ook de verhalen van honden die door de politie gebruikt worden om bepaalde dingen te onderzoeken. Zij gebruiken hun instinct of intuïtie. Het opvangen van voortekens is dus niet perse voorbehouden aan de waarzegger of andere paranormaal begaafde mensen. Ieder mens of dier heeft wel een bepaalde vorm van voorspellende gaven. De één heeft dit alleen meer ontwikkeld dan de ander. Een waarzegger of een ander paranormaal begaafd mens gebruikt zijn gaven echter bewust en ik denk dat dit hen dan wel bijzonder maakt in vergelijking met mensen of dieren die dit onbewust gebruiken.

 

Is een waarzegger werkelijk mysterieus of is dit een beeld dat we hebben?

Veel mensen hebben het idee dat de waarzegger iemand is die een bepaalde sfeer oproept. Er wordt gerefereerd naar heksen en andere mysterieuze verschijningen. Er zijn inderdaad waarzeggers die zich op een bijzondere manier presenteren. Zij hebben dan een mysterieus uiterlijk, maken gebruik van een mystieke ruimte en gebruiken allerlei soorten rituelen. Ook kunnen ze op bijzondere manieren communiceren. In het westen s dit echter niet gangbaar. Daar zien we alledaagse mensen, die als waarzegger werken. Bij de vraag of de waarzegger werkelijk zo mysterieus is, kunnen we stellen dat de meeste mensen, die aan waarzeggerij doen, in het westen ‘normaal’ zijn. Kijken we echter naar andere culturen, zoals bijvoorbeeld primitieve gebieden in Azië, Zuid-Amerika en Afrika, dan zien we toch wel iets anders. Er zijn daar nog wel zeer bijzondere mensen, die op speciale wijze de toekomst voorspellen.

De waarzegger ziet er vaak mysterieus uit en gebruiken methoden die wij niet gebruiken. Ik ben in gebieden geweest waar mensen de ingewanden van dieren gebruiken om voorspellingen te doen. Het bijzondere is dat je toch wel onder de indruk raakt van de manier hoe deze mensen werken. Er hangt een sfeer, waarbij je het gevoel krijgt dat ze echt voorspellen en dingen aanvoelen. Er was echter ook veel show bij, waarbij de primitieve bevolking natuurlijk onder de indruk is van zo’n persoon en er feilloos naar luistert. In ben ook in gebieden geweest waar de waarzegger voorspellingen deed op grond van modder, rook, dieren of andere natuurlijke zaken zoals stenen, botten, bonen en munten. Er werden zeker heel zinnige dingen gezegd en het was wonderbaarlijk hoe geloofwaardig deze voorspellers overkwamen. Bij de vraag of waarzeggers in dit soort gebieden mysterieus zijn, kunnen we dus zeggen dat zij dit inderdaad zijn. Ik vond het daarbij erg bijzonder hoe deze mensen hun instinct en intuïtie op een bijna dierlijke, maar zeer krachtige manier gebruiken. Ik was ook onder de indruk van de manier en kracht waarmee zij voor dreigend gevaar waarschuwden.

 

Welke methoden gebruikt de waarzegger in de westerse cultuur

Ook bij ons zien we veel methoden die waarzeggers gebruiken om dingen uit het verleden, het heden en de toekomst te voorspellen. Dit kan dan gaan om het gebruik van engelenkaarten, Lenormand kaarten, tarotkaarten of andere type kaarten, waarmee waarzeggers dus duidelijke richtlijnen geven. Ook kennen we natuurlijk de astrologie, waarbij vooral de Westerse en de Chinese zodiac gebruikt worden om te voorspellen. Wanneer we trachten de methoden onder te verdelen, zien we dat een waarzegger externe en interne krachten kan gebruiken. Met externe krachten bedoelen we het gebruik van middelen die buiten de waarzegger ligt. We denken dan aan natuurkrachten, weersomstandigheden, bepaalde natuurtekens, dieren of andere natuurlijke zaken die door ons niet af te dwingen zijn. Deze externe krachten ontstaan en de waarzegger gebruikt deze om daar bepaalde voorspellingen over te doen. Aan de andere kant zien we interne krachten. Dit zijn methoden en middelen die de waarzeggers zelf kunnen besturen om voorspellingen te doen. We denken dan dus aan kaarten, de glazen bol, pendels of andere middelen die waarzeggers gebruiken. We onderscheiden ook nog een derde kracht en dit is misschien wel de krachtigste die er is, de goddelijke kracht. Vaak wordt er gedacht dat God en waarzeggerij niet samen gaan, maar dit is naar mijn idee niet waar. Waarom zouden er vroeger wel grote en kleine profeten zijn geweest en tegenwoordig niet? De meeste waarzeggers hebben grenzeloos vertrouwen in de goddelijke wereld en zien de samenwerking met de hogere wereld als een krachtige ondersteuning. Tenslotte wil ik een vierde kracht benoemen, welke gebaseerd is op een spontane manier van voorspellen. De waarzegger heeft  dit vermogen natuurlijk sterker dan ‘gewone’ mensen, maar anderen kunnen dit ook. We spreken dan van voorspellingen, die mensen niet bewust doen, maar die ze op grond van een onderbewust gevoel hebben. We kunnen dan spreken van intuïtie, mensenkennis of instinct.

 

Hoe kan de waarzegger van Mediumslive richtlijnen geven?

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat er veel manieren zijn om aan waarzeggerij te doen en de toekomst te voorspellen. We hebben aangegeven dat de waarzeggers in onze westerse beschaving niet zo mysterieus zijn, maar alledaagse mensen. Zij hebben zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van hun gaven. Bij Paranormalechat werken veel consulenten die op een krachtige, maar menselijke manier de toekomst voorspellen. Zij gebruiken meestal de glazen bol, tarotkaarten, astrologie en de pendel als instrument, maar er zijn ook waarzeggers die helemaal geen middelen gebruiken, behalve hun eigen lichaam en geest. Zij kunnen antwoord geven, doordat zij dingen erg sterk aanvoelen en op intuïtie vertrouwen. Dit zijn onder andere paragnosten en helderzienden die ogenblikkelijk dingen aanvoelen als hun klant bepaalde vragen heeft. De richtlijnen die zij geven, liggen op gebieden als relaties, financiën, werk, seksualiteit, trauma’s, verloren voorwerpen en eigenlijk alles wat je maar aan vragen hebt. Een waarzegger of paragnost kan dan bijvoorbeeld voorspelling doen over gebeurtenissen, personen en voorwerpen, terwijl de mediums in staat zijn contacten te leggen met overleden geliefden of andere entiteiten. Wij vinden het belangrijk dat een waarzegger in staat is op een betrouwbare, eerlijke manier informatie te geven en niet zomaar met de losse pols. Een waarzegger, die eerlijk is, zal meestal met het verleden of het heden beginnen, zodat een klant gelijk al merkt dat deze dingen goed aanvoelt. De klant moet hierbij wel in de gaten houden dat waarzeggers niet zomaar alles mogen of kunnen vertellen. Sommige informatie mag gewoon niet gegeven worden en een betrouwbare waarzegger zal dit ook eerlijk aangeven. De reden waarom een waarzegger niet altijd iets mag doorgeven, is soms duidelijk, maar soms ook niet. In sommige gevallen zal de hogere wereld een blokkade aangeven. Soms zal er, zelfs voor de waarzegger, niet duidelijk zijn waarom er geen antwoord binnenkomt. Verder moet een klant natuurlijk altijd reëel blijven. De toekomst kan vandaag wel voorspeld worden, maar uiteindelijk zal elke handeling of gebeurtenis zorgen dat deze toekomst al dan niet uitkomt. Een voorspelling op de korte termijn zal een grote kans maken, maar een op de lange termijn dus niet. De meeste waarzeggers zullen dan ook meestal geen voorspellingen doen, die voor langer dan 6 maanden gelden. Wij, mensen, zijn immers erg eigenwijs en zullen zeker niet alles kunnen of willen doen wat ons geadviseerd wordt. Een toekomstvoorspelling zal dan snel teniet gedaan worden. Er zijn mensen die zich afvragen of voorspellingen over de toekomst wel eerlijk zijn. Ik begrijp deze gedachte, maar vind toch dat de waarzeggerij een krachtig middel is, mits deze natuurlijk eerlijk toegepast wordt. Een klant dient hierbij vertrouwen te hebben in datgene wat de waarzegger aandraagt. Hoe meer vertrouwen er is, hoe eerder een klant de adviezen opvolgt. Wil je er over praten, dan raden we je aan contact te zoeken met onze waarzeggers of andere consulenten van www.paranormalechat.nl

 

Zorg altijd voor duidelijke vragen

Wil je een duidelijk antwoord, dan is het belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt welke vragen je wilt stellen. Doe je dit niet, dan krijg je net zoiets als het boodschappen doen zonder een duidelijk boodschappenlijstje. Je komt dan thuis met dingen die je eigenlijk niet wilde hebben, waarbij je net het belangrijkste bent vergeten. Stel dus een lijstje op, van dingen die je graag wilt weten. Bij het stellen van vragen, moet je overigens niet te specifiek zijn, omdat je het de waarzegster dan wel erg makkelijk maakt. Overigens zijn er kritische mensen die met allerlei zaken komen, waarom een paranormaal begaafd persoon niet eerlijk zou zijn. Eén stelling die ik vaak hoor, is dat er gesteld wordt dat je als klant juist niet met vragen moet komen. Men stelt dat iemand die eerlijk is, dit niet nodig heeft en zelf wel met dingen komt. Ik persoonlijk vind dit onzin, omdat het gesprek veel prettiger en sneller verloopt als de klant duidelijk aangeeft wat deze wil weten. Let er wel op dat de paragnost niet eindeloos vragen gaat stellen, waardoor je zelf je antwoord geeft. Dit soort voorspellers is inderdaad niet goed bezig. Het stellen van één of enkele duidelijke vragen is voldoende. Een goede voorspeller zal hier genoeg aan hebben om je van alles te kunnen vertellen. Om een richtlijn te hebben, welke vragen je kunt stellen, schrijf ik wat vragen op, die ik geregeld voorbij heb horen komen:

 

 • Ik heb ergens veel pijn en ben daarmee naar de arts geweest. Deze kon niets vinden. Waar komt de pijn vandaan?
 • Ik heb het gevoel dat ik een vorig leven heb gehad, wat is daar over te zeggen?
 • Ik voel me de laatste tijd zo onrustig. Waar komt deze onrust vandaan?
 • Wij krijgen binnenkort een baby. De laatste tijd voel ik mij zo onzeker. Komt dit doordat ik in het verleden zelf problemen gehad heb of zijn er andere problemen?
 • Ik kan niet goed slapen en er is geen medische reden. Wat zou het kunnen zijn?
 • Zal ik de komende maanden een nieuwe liefde vinden?
 • Zal ik de komende tijd een nieuwe baan vinden?
 • Ik zou graag willen weten of ik in mijn leven op de goede weg ben.
 • Ik ben in verwachting, zal de bevalling goed gaan?
 • Ik wil graag in verwachting raken, zal dit de komende maanden gebeuren?
 • Hoe zal het komende tijd met mijn relatie verlopen?
 • Ik heb een nieuwe baan aangeboden gekregen, moet ik hierop ingaan?

 

Je ziet wel dat er sommige zeer concrete vragen bijzitten, maar er ook wat ingewikkelder vraagstellingen bij zijn. Je hoeft dus heus niet altijd heel duidelijk te zijn in wat je wilt weten. Een goede voorspeller mag best wel hard aan het werk gezet worden om tot een duidelijk antwoord te komen. In principe kan je jezelf vrij voelen om datgene te vragen wat je wilt en moet je niet bang zijn om jezelf prijs te geven. Het gesprek met de waarzegger of waarzegster is immers vertrouwelijk en je kunt aangeven wat jij wilt. Waarzeggers zullen inzicht bieden op grond van de vragen die jij stelt. Je zult merken dat je de toekomst dan een stuk zonniger in kunt zien, zelfs als er negatieve zaken aan bod komen. Je kunt daar rekening mee houden en ervoor zorgen dat bepaalde negatieve zaken opgelost worden. We raden je aan naar de website van www.paranormalechat.nl te gaan. Je kunt dan zien wie jou het meest aanspreekt.

De consulenten van Paranormalechat

Ben je nieuwsgierig naar onze consulenten en wil je horen hoe zij over waarzeggerij denken en hoe zij de wereld ervaren? Dan raden we je aan om contact met één of meerdere van onze consulenten te nemen. Je kunt ze via de chat of telefoon bereiken. De meeste consulenten maken gebruik van waarzeggerij. Zowel mediums, paragnosten als andere consulenten zijn in staat een toekomstbeeld te geven. Ook kun je natuurlijk vragen stellen over zaken waar je mee zit of waar je nieuwsgierig naar bent. Wacht niet langer en neem eens contact met ze op. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.
 ©2017 Paranormalechat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paranormalechat ).