De Topconsulenten bij Paranormalechat.nl

In Nederland zijn er veel sites die paranormaal begaafde mensen aanbieden. Ook bij Paranormalechat bieden we veel consulenten aan, die werken als medium, paragnost, tarotist, astroloog of op een andere manier op spiritueel niveau bezig zijn. We streven er hierbij altijd naar om topconsulenten aan te bieden. Bij de vraag wat nu precies topconsulenten zijn, is dat natuurlijk erg lastig om van jezelf aan te geven dat je hiertoe behoort.

Ook voor Paranormalechat.nl is het erg moeilijk om je eigen medewerkers als topconsulenten voor te stellen. Dit klinkt altijd wat pocherig en ook wel als een goedkope reclamestunt. Toch durven we het aan om onze medewerkers als topconsulenten te zien. Dit komt voornamelijk omdat mensen, die bij ons willen werken, op zeer uitvoerige manier getest worden. We willen in dit artikel dan ook beschrijven wat wij onder topconsulenten verstaan. We gebruiken deze term voor die consulenten die op een zeer zuivere en eerlijke manier mentaal en fysiek contact met de hogere wereld maken. Om uitvoerig uit te leggen wat nu precies als een topconsulent beschouwd wordt, zullen we in dit artikel aangeven welke factoren hierin meespelen. Maar gaan we ook in op de vraag wanneer iemand zich onterecht voor een paranormaal begaafd persoon uit mag geven. Helaas zijn die er ook bij in de paranormaal begaafde wereld.

Bij Paranormalechat willen wij zoveel mogelijk met topconsulenten werken

 Topconsulenten bij MediumsLive.com!

Wij bieden diensten per chat aan en dat is niet zomaar een vaardigheid die iedereen bezit. Je dient als consulent je gaven zo te gebruiken dat je mensen op afstand kunt helpen. Wanneer je normaal gesproken live bij een medium komt, zal deze niet alleen maar op mentaal gebied bezig zijn, maar ook fysiek. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde entiteit contact zoekt welke jij ook, via het medium, kunt voelen of zien. Aan de telefoon is dat anders, omdat je het medium niet ziet. Alleen topconsulenten zullen in staat zijn hier op een goede manier mee om te gaan.

Op de chatlijn is het namelijk vooral mentaal, waarbij topconsulenten de geestelijke wereld ervaren, maar de klant dit niet direct waar kan nemen. De mensen die bij ParanormaleChat werken, zullen dan ook uitvoerig gescreend worden. Dit doen we door te kijken of een persoon daadwerkelijk datgene kan, wat deze aangeeft te kunnen. Daarbij vinden we het ook erg belangrijk dat onze consulenten kunnen helpen, zonder dat dit gevaar voor de klant oplevert. Het werken met entiteiten, overleden zielen en andere hogere wezens is natuurlijk niet zomaar iets. Daar moet je als consulent dus echt goed mee om kunnen gaan. We willen in dit artikel beschrijven wat je kunt verwachten.

Na dit artikel heb je misschien vragen. In dit geval raden we je aan contact met één van onze topconsulenten te zoeken. Je kunt op
www.Paranormalechat.nl bekijken wie er bij ons werken. Bekijk wel eerst heel goed bij wie je terecht kunt en vooral bij wie je gevoel aangeeft dat deze persoon jou kan helpen.

Paranormaal begaafde topconsulenten van Paranormalechat

Veel mensen denken dat ParanormaleChat alleen met mediums werkt. Dat is natuurlijk logisch door onze naamstelling en in het begin was dit ook zo.  Inmiddels zijn wij echter uitgegroeid tot een instelling, die niet alleen werkt met mediums, maar ook met veel andere paranormaal begaafde mensen. Je kunt denken aan mensen die met gidsen en engelen werken of mensen die met energieën werken. Daarbij kunnen ze dan gebruik maken van verschillende talenten en mogelijkheden.

Tarotisten gebruiken de kaarten om hun gave kracht bij te zetten en paragnosten gebruiken hun zintuigen om dingen sterk aan te voelen. Ook zijn we er trots op dat we mensen hebben die, naast hun paranormale gaven, ook een opleiding hebben gevolgd, waaronder zelfs met een academische graad. Dit laatste is voor ons echter geen graadmeter om je onder de topconsulenten te kunnen scharen. Topconsulenten doen dingen immers met de gaven en hun spirituele kracht die zij vanuit de hogere wereld mee hebben gekregen. Daar heb je in principe geen diploma bij nodig. We hebben dan ook topconsulenten die ergens werken, wat niets te maken heeft met hun werk als spiritueel consulent. Bij het werken met gaven, hebben wij veel medewerkers, die ook meerdere gaven hebben. Zo hebben wij onder andere mediums die als paragnost werken of paragnosten die gebruik van kaarten maken.

Ook zijn er veel mensen die met energieën werken, zoals onder andere reiki of de astrale energie. Welke gave(n) iemand ook heeft, het belangrijkst voor ons is dat onze topconsulenten eerlijk en zuiver met hun gaven omgaan. Hun gaven moeten daadwerkelijk vanuit de geestelijke spirituele wereld afkomstig zijn. Wanneer wij als leidinggevende dan ook maar even merken dat iemand daar niet aan voldoet, zullen wij soms ook besluiten om niet met deze persoon te werken. ParanormaleChat staat al heel wat jaren bekend als een betrouwbare instelling en dat willen we ook zeker zo houden. Alleen door mensen uitvoerig te screenen en te kijken naar de geschiedenis van een bepaalde consulent kunnen we hieraan voldoen.

Topconsulenten bieden zuivere adviezen die zij doorkrijgen via de Goddelijke wereld

Ieder mens wordt geboren met bepaalde talenten die ze meekrijgen vanuit de hogere wereld. Daarnaast leer je gedurende je leven ook bepaalde zaken aan. Dit zijn dingen die we vanuit onze omgeving aangeleerd krijgen, maar het kan ook gaan om talenten die we door de hogere wereld aangereikt krijgt. Alleen mediums zullen vanaf geboorte al de gave hebben om met overleden wezens en andere entiteiten te communiceren. Alle andere consulenten leren dit pas gedurende hun leven op grond van ervaringen. Hierbij ligt het er maar aan wat je er als mens mee doet.

Er zijn namelijk ook veel mensen met gaven die zij latent in zich hebben en welke ze niet of nauwelijks gebruiken. Topconsulenten kunnen we hierbij onderscheiden doordat ze ten eerste in staat zijn om contact te leggen met hogere energieën en ten tweede doordat ze in staat zijn om hun 6 zintuigen op een hoog niveau te gebruiken om dingen te doorzien. Het 6de zintuig is hierbij een zintuig, dat normale mensen naast hun andere zintuigen ook gebruiken. Het verschil met topconsulenten is echter dat normale mensen het 6de zintuig meer gebruiken als intuïtie, terwijl de consulenten dit zintuig gebruiken op een niveau dat ver boven het bewustzijn uitstijgt en waarbij zij hun energie niet alleen maar in de fysieke wereld gebruiken, maar ook in de geestelijke wereld. Hierbij is er een relatie tussen hun innerlijke bewustzijn, hun onderbewustzijn en energie die ver boven het zogenoemde ‘ego’ staat. Topconsulenten zijn hierbij in staat om hun eigen geestelijkheid te begrijpen en kunnen hierdoor ook beter contact zoeken met de geestelijkheid van de hogere spirituele wereld. Het is dan ook enorm belangrijk om voor jezelf duidelijk te stellen dat de gaven die jij hebt, niet door jouzelf geïnitieerd worden. De Goddelijke wereld is daar verantwoordelijk voor en topconsulenten mogen deze alleen gebruiken als deze wereld daar toestemming voor geeft.

Wel is het zo dat iedere consulent weer een ander godsbeeld heeft, waarbij de een de Islamitische leer aanhangt, een ander de Christelijke leer en weer een ander de Boeddhistische leer of een ander geloof. Bedenk dat wij als mens nooit in staat zijn om te begrijpen hoe die hogere wereld er nu werkelijk uitziet, waardoor wij allemaal weer een andere interpretatie hebben en de waarheid daarbij in het midden ligt. Het is hierbij erg belangrijk dat we elkaars geloof accepteren en dat we weten wat er belangrijk is om de boodschappen, die de hogere wereld ons doorgeeft, in begrijpelijke mensentaal te vertalen. De Goddelijke wereld communiceert op zo’n hoge manier, dat alleen uitverkoren topconsulenten hier een beeld van krijgen.

Hoe herken je mensen die zich onterecht als paranormale topconsulenten uitgeven?

We hebben het tot nu toe gehad over de topconsulenten die er bij ParanormaleChatzijn. We werken uitvoerig met onze medewerkers en helpen hen geregeld om dit hoge niveau te behouden. Zoals we aangaven, screenen we mensen uitvoerig en willen we zo voorkomen dat onze klanten niet zuiver en oneerlijk geholpen worden. De reden van de strenge selectie, is dat er toch wel veel mensen zijn die de spirituele gave niet hebben, maar wel zeggen dat ze deze hebben. In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe je als klant kunt bemerken of iemand daadwerkelijk paranormaal begaafd is. Dit is moeilijk te beschrijven, omdat er zogenaamde mediums zijn, die op een zeer goede manier in staat zijn om mensen te bedriegen. Zij kunnen bijvoorbeeld handig gebruik maken van het verdriet van mensen of mensen, die op een andere manier emotioneel kwetsbaarder zijn, op slimme manier inpakken. Hierdoor denkt de klant dan dat deze met een echt medium te maken heeft.

Er zijn zaken waaraan je kunt zien of je daadwerkelijk met paranormale topconsulenten te maken hebt, maar er zijn dus ook zaken, waaraan je kunt zien dat je met een bedrieger te maken hebt. Deze beschrijven we hieronder.
1. Bedriegers hebben de neiging om suggestieve vragen te stellen. Dit wordt cold reading genoemd. Deze mensen zijn in staat om naar aanwijzingen te gissen. Let op dat dit niet altijd hoeft te betekenen dat iemand geen medium is. Het betekent echter in ieder geval dat je niet met topconsulenten te maken hebt, maar met mensen die zich als medium niet goed ontwikkeld hebben. Over het algemeen zijn mediums met suggestieve vragen echter niet werkelijk in staat om mensen te helpen. Ze stellen vragen in een hoog tempo en in de meeste gevallen kunnen ze dan in de eerste minuten zoveel informatie binnenkrijgen dat jij als klant uiteindelijk niet meer doorhebt dat jij al belangrijke dingen hebt genoemd. Een voorbeeld is als een medium een klant heeft met een zieke tante die in het ziekenhuis ligt.

Het medium stelt dan de vraag: “Ik zie een zuster en ik krijg door dat zij veel voor uw tante betekent.” De klant zal dan aangeven dat ze in het ziekenhuis ligt en dat er verpleegsters zijn. Het medium stelt dan: “Ik zie dat er een verpleegster is, met een geestelijke gids en zij is zeer ondersteunend voor uw tante.” De klant zal dit herkennen, want er zijn altijd wel verpleegsters waar je een extra goede band mee hebt. Het medium kan daar dan verder op gaan en aangeven dat een overleden persoon die veel voor de tante betekent via de verpleegster contact met de tante zoekt. Dit soort cold reading zien we dus erg veel bij mediums die op televisie verschijnen. Met andere woorden, oneerlijke helderzienden, mediums en andere paranormaal begaafde mensen stellen erg veel vragen, maar dan op een suggestieve manier. Topconsulenten zullen ook vragen stellen, maar zeker niet suggestief en ook niet in een spervuur van vragen.

2. Bedriegers bieden vage, algemene berichten in plaats dat ze met nauwkeurige en duidelijke bewijzen komen. Je ziet in dit geval veelal dat het medium vragen stelt om achter de naam te komen door bijvoorbeeld met letters te komen. “Ik zie een B, zegt dat u iets?” De klant gaat dan graven in zijn eigen gedachten en komt vaak wel met iets met een B. Ziet de klant niets met een B, dan kan het medium bijvoorbeeld zeggen: “aha, het is geen B, het lijkt inderdaad meer op een 8 of een S.? Op deze manier kun je altijd wel iets vinden wat een klant herkent of belangrijk vindt.

Topconsulenten zullen dit niet nodig hebben en als de klant dit vraagt al contact krijgen met de overleden ziel van een geliefde. Deze ziel zal zelf de informatie geven, waarbij topconsulenten het niet nodig hebben om allerlei vragen te stellen om contact met de hogere wereld te krijgen. Merk je dat een medium dit niet kan, bedenk dan dat je misschien te maken hebt met een bedrieger of met een medium die nog niet ontwikkeld is, door bijvoorbeeld onervarenheid.

3. Er zijn bedriegers die zich onterecht als topconsulenten uitgeven en aangeven dat hun klant vervloekt of behekst is. Zij kunnen een klant wijsmaken dat deze donkere machten in zich heeft en dat zij deze moeten laten verwijderen. Tegen een bepaald bedrag kan de klant de vloek dan weg laten nemen. Deze werkwijze is misschien wel de meest waargenomen manier van oplichting in de zogenaamde paranormale wereld.

Het is gewoon niet waar dat iemand vervloekt is of dat er een spreuk over iemand uitgesproken is. Je bent alleen maar veel geld kwijt en wordt door deze mensen gemanipuleerd door angst te creëren. Er zijn verhalen bekend dat er duizenden of misschien wel tienduizenden euro’s betaald worden om vloeken weg te laten halen. Kom je dit soort oplichters tegen, dan doe je er goed aan om hier ver bij weg te blijven. Je hebt dan zeker niet met topconsulenten te maken.

4. Bedriegers vragen geregeld om persoonlijke gegevens of informatie, zoals je fiscaal nummer, een rijbewijsnummer of andere belangrijke gegevens, die veel over jou zouden kunnen zeggen. Ook vraagt men vaak zoveel dat je op Internet makkelijk op zoek kunt gaan naar informatie over de desbetreffende persoon. Met name per telefoon is het voor een bedrieger dan ook erg makkelijk het Internet te gebruiken om dingen over de persoon die zij spreken op te zoeken. Natuurlijk is het niet erg om bepaalde gegevens van jezelf te geven, maar geef niet al te intieme gegevens, die werkelijk niets met je vraag te maken hebben. Mocht je dit bovenstaande herkennen, leg dan ogenblikkelijk de telefoon neer en beproef je geluk bij een ander medium. Wellicht heb je dan meer kans om topconsulenten te vinden, waar je veel meer aan zal hebben.

Hoe herken je de topconsulenten?

We hebben nu al veelvuldig aangegeven wat we onder topconsulenten verstaan en ook hebben we uitvoerig beschreven welke mensen er als bedrieger ontmaskerd kunnen worden. Helaas zien we dat er in de praktijk geregeld gesjoemeld wordt met mensen die zich op een onzuivere manier met de paranormale wereld bezighouden. Het lijkt tegenwoordig wel mode om gebruik te maken van deze oneerlijke manier en mensen vinden het vaak fantastisch als er allerlei bijzondere dingen gebeuren.

Het grote publiek verwacht dan ook wel eens dat het werken met geesten en andere entiteiten vol mythische en spannende dingen gepaard gaat. Sterker nog, mensen denken dat topconsulenten juist gebruik maken van allerlei toeters en bellen en ook nog eens heel mysterieus zijn door middel van spannende kleding en andere hulpmaterialen. Wij betreuren dit en vinden dat dit soort mensen ons beroep te schande maken en willen profiteren van de kwetsbaarheid van andere mensen. Bedriegers zijn namelijk zeer inventief in staat om zichzelf op een mooie manier neer te zetten, waardoor goedwillende mensen geregeld opgelicht worden. Er lijkt weinig aan te doen, omdat er simpelweg niet echt te bewijzen valt dat iemand opgelicht wordt. Paranormaal begaafde mensen zijn juist mensen die op de achtergrond willen blijven en het liefst op een bescheiden manier met hun talenten om willen gaan. Het enige dat ParanormaleChat en andere goede sites kunnen doen is om te laten zien dat wij topconsulenten aanbieden en dat we mensen op een goede en zuivere manier willen helpen en er vooral geen circus van maken. Het is voor klanten dan ook erg belangrijk om de zaken, die we in de vorige paragraaf bespraken, in de gaten te houden en te gebruiken om te bepalen of een consulent werkelijk van goed niveau is. Wij kunnen dan ook niet meer doen dan goed te screenen en zo topconsulenten aan te bieden. Je wordt dan niet alleen tijdens het gesprek geholpen, maar hebt ook het gevoel dat je later nog wel eens van deze consulent gebruik wilt maken.

Onze topconsulenten zijn zeer integer en zullen je laten merken dat ze een contact met de hogere wereld hebben. Niet door allerlei vragen te stellen of dingen te suggereren, maar door werkelijk naar je te luisteren en aan de hogere wereld te vragen wat zij door mogen geven. Je zult vanzelf herkennen dat onze medewerkers datgene wat ze zeggen kunnen onderbouwen, doordat ze alleen maar de waarheid willen verkondigen. Niet voor niets staat ParanormaleChat al geruime tijd bekend om de zeer goede en uitstekende topconsulenten en we hopen dit nog lang vol te houden. Geloof, hoop en liefde is datgene wat we aan willen bieden, waarbij we zuiver en eerlijk met jouw vragen om zullen gaan.

Tips voor het chatten met onze topconsulenten

Chatten met een spiritueel consulent wordt nog wel eens onvoorbereid gedaan, waarbij er soms mensen zijn, die denken dat de consulent alles wel even uit de hoge hoed tovert. Dit komt ook wel doordat veel mensen toch refereren aan series en films, waar spiritualiteit op een fantastische en spannende wijze wordt weergegeven. In werkelijkheid gaat het er allemaal niet zo spannend aan toe en zullen consulenten op een relaxte manier met hun gave omgaan. Chat je met een consulent, dan doe je er goed aan de onderstaande tips te lezen. Je vergemakkelijkt het gesprek, waardoor je waarschijnlijk veel betere antwoorden krijgt op de vragen die je stelt.

– Schrijf van tevoren je vragen op en noteer tijdens het gesprek de belangrijkste zaken die het medium aan jou doorgeeft.

– Zorg voor concrete vragen en stel het liefst niet meerdere vragen in één keer, maar bedenk welke hoofdvraag je voor een bepaald probleem nodig hebt.

– Laat onze consulenten het werk doen en draag niet teveel informatie aan. Het medium is dan objectief en blijft onbevooroordeeld. Hoe goed een medium ook is, als jij teveel vertelt, zal het medium toch onbewust rekening houden met dingen die jij aangeeft.

– Kijk op de website welke consulent bij je past en laat vooral je intuïtie spreken. Heb je bij voorbaat al een goed gevoel, dan zal het gesprek meestal wel goed verlopen.

– Loopt een gesprek niet goed of heb je het gevoel dat de consulent toch niet bij je past, zorg er dan voor dat je op een vriendelijke manier afsluit. Wellicht zal het gesprek dan toch niet vlot verlopen en dat kost alleen maar onnodig veel frustratie en ook geld.

– Let op dat een consulent niet altijd maar dingen zegt, die leuk overkomen. Hoe graag jij ook een positief antwoord wilt horen, de waarheid kan soms hard zijn. Schrijf het advies dan op en denk er op een later tijdstip aan terug. Je kunt na een advies altijd nog even met open vragen trachten om opheldering te krijgen. Maar blijf altijd vriendelijk en netjes.

– Voel je toch irritatie ten opzichte van een medium, word dan niet boos en reageer vooral niet vijandig. Het heeft geen zin om boos te reageren, omdat het medium alleen maar doorgeeft wat de hogere wereld laat doorschemeren. Ben je als klant te ongeduldig, dan kan het zelfs gebeuren dat de hogere wereld helemaal niets meer doorgeeft.

De consulenten van Paranormalechat

Heb je na het lezen van het bovenstaande artikel vragen of heb je problemen, dan doe je er goed aan om contact met ons op te nemen. Je kunt op onze paranormale hulplijn een van onze mediums of andere paranormaal begaafde mensen raadplegen. Onze topconsulenten staan graag voor je klaar en geen vraag is te gek voor ze. Wacht niet langer en neem contact op. Zoals wel al eerder stelden zijn onze mediums uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Je kunt op www.ParanormaleChat kijken wie daar werkt.

 

©2017 ParanormaleChat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier!  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat).