Welke consulenten gebruiken de Tarot kaarten

Tarot kaarten

Tarot kaarten

Mediumslive is al jaren een begrip als het gaat om paranormale raadpleging. Bij ons kun je veel soorten consulenten vinden, waarbij we erg veel   vaardigheden en talenten aan kunnen bieden. We werken met mediums, paragnosten, helderzienden, parapsychologen en ook met mensen die kaarten leggen. De meest bekende vorm van kaartleggen is toch wel dat van de tarot kaarten. Onze consulenten gebruiken ieder weer op hun eigen manier hun gaven en combineren geregeld ook verschillende vormen van paranormaal gedrag om hun klanten te helpen. Zo maken veel mediums gebruik maken van helderziende vermogens, maar zijn er ook veel mensen die gebruik kunnen maken van onder andere de tarot kaarten. Zo kunnen de consulenten jou ten alle tijden van zeer professioneel advies voorzien.

Er wordt op verschillende manieren contact met de Goddelijke wereld gezocht. Deze Goddelijke wereld is een geestelijke wereld, die naast onze fysieke wereld bestaat. Aangezien deze geestelijke wereld een energetische lichtwereld is en licht met 300.000 km per seconde beweegt, is deze voor de gewone mens niet waar te nemen. Mensen die paranormaal begaafd zijn, hebben deze mogelijkheid wel en hebben de gave gekregen om energie en licht op te vangen en aan andere mensen uit te leggen wat er doorgegeven wordt.

Wie legt de Tarot

Veel van onze mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen gebruiken als tarot kaarten als hulpmiddel. Elke consulent zal weer op zijn eigen manier de tarot kaarten leggen. Een medium zal een begeleider, gids, engel of een overleden persoon vragen om de tarot kaarten te beïnvloeden. Een paragnost en helderziende zullen hun zesde zintuig gebruiken om de tarot kaarten te laten spreken. Daarbij zullen hogere energieën hulp bieden om de juiste tarot kaarten uit het spel naar voren te laten komen, zodat er een reëel beeld gegeven wordt van datgene wat de klant vraagt.

Veelal zien we zelfs dat psychologen en andere professionals de kaarten gebruiken om hun cliënten te helpen om inzichten te verkrijgen. Het is een ideaal middel om de geest van de mens te doorgronden en inzichten te bieden welke problemen mensen ervaren en hoe ze die op kunnen lossen.

Er zijn natuurlijk ook mensen die puur met de tarot kaarten werken en zich dus tarotist noemen. Zij hebben de gave om de kaarten zelf te beïnvloeden en zo de juiste inzichten aan hun klanten te bieden. Zij doen dit vooral door gebruik te maken van de energie die hun klant uitstraalt, waarbij zij een sterke intuïtie hebben en een empathisch vermogen om mensen te begrijpen. Bij mediumslive kun je alle consulent vinden, die we hierboven genoemd hebben. In dit artikel bespreken we de term tarot kaarten en leggen we het een en ander uit over deze vorm van raadpleging van hogere krachten en energieën. Heb je na dit artikel vragen over kaartleggers of wil je zelf een vraag stellen, dan kun je altijd met één van de medewerkers bellen, zodat ze meer kunnen vertellen. Kijk eens op www.mediumslive.com welke consulent jou het meest aanspreekt om een chatconsult aan te gaan.

Het gebruik van de Tarot kaarten

Om inzicht te geven, bespreken we hieronder hoe een tarot kaartspel er uitziet en hoe deze gebruikt wordt. Tarot wordt over het algemeen een spel genoemd, maar natuurlijk wel met hogere energieën, waarvan veel mensen zeggen dat die komen vanuit de Egyptische tradities. Er wordt dan gesteld dat deze tradities overgewaaid zijn naar de westerse wereld. Het spel met tarot kaarten bestaat uit 78 kaarten, waarvan 22 kaarten de zogenoemde ‘grote arcana’ vormen. Deze kaarten bevatten de figuurkaarten zoals onder andere de magiër, de hogepriesteres, de keizer, de geliefden, het rad van fortuin, de kluizenaar en nog 16 andere figuurkaarten. Deze kaarten worden gebruikt voor de grotere zaken in het leven en bieden dus zeer belangrijke informatie hierover.

De overige 56 kaarten stellen de ‘kleine arcana’ voor en bieden informatie over de kleinere zaken in het leven. Net als bij een gewoon kaartspel, zijn er 4 kleuren, maar vormen die wel andere begrippen. Zij stellen namelijk de elementen vuur, lucht, water en aarde voor. Men gebruikt in de tarot kaarten daar respectievelijk de staven, de zwaarden, de bekers en de pentakels voor. Bij Mediumslive gebruiken onze tarotisten de kaarten ieder op hun eigen manier, maar houden ze zich wel aan de geldende normen en waarden die onlosmakelijk aan het tarotspel verbonden zijn.

2 soorten Lezingen

Ondanks alle verschillen onderscheiden we wel twee soorten lezingen, namelijk de gesloten en de open lezing. Bij de gesloten lezing kunnen mensen vragen stellen, waar de kaarten een ‘ja’ of ‘nee’ op geven. Deze manier is handig als mensen veel vragen hebben, die over één onderwerp gaan en waarbij de kaarten snel antwoord kunnen geven. Deze manier wordt wel eens gebruikt, maar over het algemeen zullen veel tarotisten en klanten toch kiezen voor de open lezing, omdat daar veel meer diepgang in zit en het gesprek tussen tarotist en klant dan soepeler verloopt. De openlezing is een manier, waarbij er vragen worden gesteld en de kaarten een uitgebreid antwoord bieden. Welke manier je ook gebruikt. Het is in beide gevallen belangrijk dat je vragen opstelt, waar de tarotist iets mee kan. Stel je gesloten vragen, dan moet je de vragen natuurlijk wel zo opstellen dat er alleen met ja of nee geantwoord kan worden. Stel je liever open vragen, dan kun je beter niet al teveel vragen stellen, maar ook weer niet te weinig.

Je kunt echter ook een algemene vraag stellen en dan gaandeweg het gesprek meer vragen stellen over de antwoorden die je krijgt. Over het algemeen zal het gesprek dan vanzelf diepere energie kunnen krijgen, waardoor er veel informatie doorgegeven kan worden. Per tarotist en per situatie zal dit anders zijn en in de meeste gevallen zal een gesprek vanzelf wel gaan lopen. Je doet er als klant goed aan om van tevoren wel alvast wat vragen te bedenken. Je kunt dan bekijken of alles wat je wilt weten ook daadwerkelijk aan bod komt.

Het is ook belangrijk dat je niet teveel vragen stelt over wat anderen denken of voelen. Mensen hebben de neiging om de vraag te stellen over hoe iemand anders zich voelt en of deze misschien wel iets wil of juist niet wil. In principe kun je beter vanuit jezelf praten. De tarotist kan zich dan op jouw energie richten. Van daaruit krijg je dus advies hoe jij in een bepaalde situatie beter kunt handelen om tot iets te kunnen komen wat jij graag wilt. De vraag: “waarom wil mijn man niet meer zo vaak vrijen?” is veel minder sterk, dan de vraag: “hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn man weer meer wil vrijen?” Tarot kaarten bieden dan een betrouwbaar inzicht in dat wat jij als klant wil weten en wat je zou kunnen doen om een situatie te verbeteren.

Tenslotte is het belangrijk dat je van tevoren goed kijkt wie je wilt bellen. Niet iedereen zal bij je passen en niet iedereen zal een positief beeld bij je oproepen. Kijk dus eerst eens naar de profielen van onze consulenten en bekijk dan pas wie je op wilt bellen.

Raadpleging bieden via de tarot kaarten is een gave, maar ook een vaardigheid
Zoals we aangaven werken er veel consulenten bij ons, die gebruik maken van uiteenlopende vaardigheden en gaven. In principe kun je alle disciplines wel bij ons vinden, waardoor je niet verder hoeft te zoeken als je op zoek bent naar paranormaal begaafde mensen. Je vindt bij ons mediums, paragnosten en andere mensen met gaven, zoals onder andere de tarotisten, die met de tarot kaarten werken. Het is voor ons zeer belangrijk dat mensen dit werk doen, omdat ze zich geroepen voelen om andere mensen te helpen. Fysieke zaken als geld en bezit zijn van ondergeschikt belang, terwijl empathie, menselijkheid en liefde voor ons zeer belangrijk zijn. Het is dan ook belangrijk bij de selectie van onze consulenten dat we te maken hebben met mensen die met hun hart en ziel werken. Daarnaast vinden we het natuurlijk erg belangrijk dat ze voldoen aan de hoge eisen die wij bij mediumslive stellen. Dit geldt ook voor de mensen die tarot kaarten gebruiken.

Je kunt deze tarot kaarten alleen maar gebruiken als je ten eerste de gave hebt om ze te kunnen gebruiken en ten tweede dat je ook de vaardigheden aangeleerd hebt om ze te hanteren. Alleen dan kunnen de tarot kaarten de juiste dingen zeggen. Wij, als consulent, hebben de hogere wereld nodig om de energie te geven om dingen te mogen zien, maar de hogere wereld is ook afhankelijk van ons. Gebruiken we tarot kaarten namelijk niet op de juiste manier, maar zijn we wel paranormaal begaafd, dan kunnen er verkeerde boodschappen uit voortkomen. De hogere wereld zal dan uiteindelijk wel ingrijpen, maar dat kunnen klanten niet zien. Er zijn helaas nog veel mensen die onterecht gebruik maken van tarot kaarten en andere middelen die de hogere wereld ons aanbiedt. Wij waken dan ook zeker over de mensen die voor ons werken en kunnen stellen dat we zeer betrouwbare mensen in dienst hebben. Zij hebben de gave in zich vanuit de hogere wereld, maar ook de vaardigheid aangeleerd om de tarot kaarten te kunnen gebruiken.

De doeleinden van de Tarot kaarten

Mensen denken vaak dat er maar één manier van kaartlegging is. Dit is zeker niet waar, omdat er niet alleen tarot kaarten worden gebruikt, maar we ook andere vormen onderscheiden, zoals zigeunerkaarten, engelenkaarten en Lenormandkaarten. Daarbij is het zo dat de tarot kaarten op verschillende manieren worden gebruikt, met verschillende doeleinden.

Ten eerste bieden de tarot kaarten een soort van handleiding aan de klanten. De tarotist kan aan de hand van de kaarten als het ware een route uitstippelen hoe mensen hun leven in kunnen delen. Wanneer mensen de tarotist vertrouwen, kunnen ze, als ze deze route volgen, merken dat hun leven een stuk beter wordt.

Ten tweede kunnen de tarot kaarten inzicht verschaffen in problemen waar mensen mee te maken hebben of krijgen. De tarotist kan inzicht verschaffen, waardoor mensen beter in staat zullen zijn om deze problemen op te lossen.

Ten derde kunnen de tarot kaarten inzicht bieden met betrekking tot het verleden. Mensen kunnen wel eens bepaalde dingen uit het verleden, bewust of onbewust, met zich meedragen. Hierbij weten ze zelf niet goed hoe ze daar mee om moeten gaan. De tarotist is in staat om het verleden naar boven te halen en hier verduidelijking in te geven.

Ten vierde hebben de tarot kaarten een directe link met de hogere wereld of hogere energieën waardoor consulenten contact kunnen leggen met deze hogere wereld. Hun klanten kunnen hierbij dan mee ervaren wat bijvoorbeeld een overleden persoon mee zal willen delen. Tarotisten kunnen de kaarten dus op veel manieren gebruiken en veelal ook op een gemengde manier, waardoor ze niet alleen inzicht bieden, maar ook in staat zijn een levensroute uit te stippelen. Als klant is het wel erg belangrijk om van tevoren goed te weten wat je wilt vragen en wie je daarbij nodig hebt. We raden mensen aan om niet zomaar iemand te bellen, maar eerst eens goed te kijken wie zij daar het best voor kunnen bellen. Op de website kun je al onze consulenten bekijken op www.mediumslive.com

Hogere energieën en de techniek bij het gebruik van de tarot kaarten
Er wordt wel eens gedacht dat iedereen tarot kaarten kan gebruiken nadat er een opleiding gevolgd is. Dit is gedeeltelijk waar, maar het gaat dan om het verschil tussen het gewone gebruik van de tarot kaarten door een amateur en het gebruik van de kaarten door een professionele tarotist. Een amateur kan voor de grap de kaarten leggen en mensen adviezen geven en misschien, als deze een beetje feeling heeft ook wel iets kunnen vertellen. Een professioneel tarotist kan echter veel dieper gaan, doordat er hogere energieën bij komen kijken. Met andere woorden gezegd, kan iedereen de vaardigheid van de tarot kaarten aanleren, maar niet de gave om ze met behulp van de hogere wereld te kunnen sturen. Alleen de hogere geestelijke wereld zal bepalen wie er wel en wie er niet gebruik mag maken van energieën die uit de Goddelijke wereld komen.

De tarot kaarten kunnen dus niet zomaar een antwoord geven, daar is veel meer voor nodig. Heeft iemand een bepaalde gave vanuit de hogere wereld gekregen dan is het nog steeds ingewikkeld om de kaarten te gebruiken. Er komen namelijk veel inzichten uit de kaarten, die een tarotist allemaal afzonderlijk van elkaar moet kennen. Bedenk dat het zoiets is als een willekeurige amateurclub een wedstrijd laten spelen tegen een professionele voetbalclub. Dat zal een ongelijke strijd zijn, maar wil dus niet zeggen dat de amateurs zelf nooit een professional kunnen worden. Bij het gebruik van de tarot kaarten zal je dus, als je de gave hebt, moeten leren om de kaarten te gebruiken. Dit vergt dus een opleiding, maar ook ervaring om de kaarten te kunnen doorgronden. Het vereist dus zeker veel techniek, maar ook intuïtie, sensitiviteit en empathie om met de tarot kaarten te werken.

De tarotisten en consulenten die kaarten gebruiken, worden bij mediumslive streng geselecteerd op grond van hun hogere gave, hun technieken en hun empathisch vermogen. Daarnaast selecteren we op ervaring en kennis, waardoor je onze klanten het beste van het beste kunnen bieden. Klanten geven geregeld aan dat ze erg tevreden met ons zijn.

Welke mensen gebruiken de tarot kaarten?

Niet alleen tarot kaarten worden door onze consulenten gebruikt. Er zijn ook diverse andere soorten kaarten, zoals zigeunerkaarten, orakelkaarten, engelenkaarten, Lenormandkaarten en nog meer type kaarten. Veel tarotisten hebben zich dan ook, naast de tarot kaarten, diverse andere vormen eigen gemaakt. Het is opvallend hoe mensen over kaartleggers denken. Veelal hebben mensen de gedachte dat een kaartlegger erg mysterieus is en zich ook zo kleed. Mensen denken dan aan iemand met donkere kleding, diepe donkere ogen en een uitstraling die doet denken aan tovenaars of heksen. Langzamerhand komen mensen hier wel los van, maar het beeld van een glazen bol en een omgeving die mysterieus is, wordt toch nog wel eens door mensen genoemd.

We denken dat dit toch wel komt door boeken die een beeld oproepen van mysterie en een enge donkere omgeving waar de kaartlegger zich bevindt. En als we eerlijk zijn, dan is dit nog niet eens zo gek, omdat we weten dat er toch nog wel tarotisten zijn, die dit ook daadwerkelijk nog doen. Denk maar eens aan bepaalde landen waar dit nog gebeurt door zogenaamde kruidendokters of vrouwen die op die manier hun inkomsten proberen binnen te krijgen. In bepaalde culturen is het nog erg normaal dat mysterieuze oudere mensen de tarot kaarten of andere kaarten leggen.

Veel klanten vinden dit eigenlijk ook wel prettig en vertrouwen zo’n persoon eigenlijk meer dan een ‘gewoon’ iemand. Dit komt dus meer door het beeld dat iemand oproept. Wanneer je naar een huisarts gaat, zal je meer vertrouwen hebben in een wat oudere wijze dokter, dan in een jong iemand, omdat je dan toch denkt dat deze minder weet. Dat is hetzelfde als bij een tarotist, waarbij een oudere wijze mysterieuze persoon toch meer vertrouwen opwekt dan een jong iemand in een spijkerbroek.

We zien de laatste jaren echter dat tarot kaarten steeds meer gebruikt worden door mensen die er helemaal niet mysterieus uitzien en die zeker ook niet die sfeer op willen roepen. Klanten raken hier ook steeds meer gewend aan, alhoewel de keuze voor een oudere wijze persoon nog wel iets sneller voor de hand ligt. Het ligt er dus maar aan wat jij als klant wenst.

Er zijn klanten die inderdaad nog liever de stereotype tarotist ambiëren, maar er zijn ook klanten die liever met de ‘gewonere’ tarotist bellen. In wezen zullen mensen dus veel meer kiezen voor iemand die laat zien dat deze kennis heeft. Wanneer iemand zijn werk goed doet en de klant vertrouwen geeft, zal de klant niet meer kijken naar hoe iemand er uitziet en hoe iemand praat. Klanten zijn dus veel nuchterder geworden en zijn op zoek naar de waarheid en de kennis die iemand heeft. De mensen die bij mediumslive met de Tarot kaarten werken zijn heel gemêleerd, waarbij er niet één typering te geven is hoe een tarotist praat en hoe deze er uitziet.

We hebben tarotisten in allerlei leeftijden, mannen en vrouwen en ook zeer divers in de manier van werken. Wat wel belangrijk is, is dat zij de techniek zeer goed beheersen en, naast kennis en ervaring, ook een sterke intuïtie en empathie hebben. Zij kunnen hierbij hun zintuigen zeer goed gebruiken en geregeld ook het zesde zintuig daarbij betrekken. Dit zesde zintuig kunnen tarotisten gebruiken om hun geestesoog in werking te stellen en op die manier contact te leggen met hogere energieën of hogere wezens.

Richtlijnen bij het bellen van tarotleggers

Het is belangrijk om er goed over na te denken wat je wilt vragen en vooral bij wie je het advies wilt komen vragen. Hiervoor zijn er wat richtlijnen die het vergemakkelijken om de juiste antwoorden te krijgen. Ten eerste is het belangrijk dat je op onze site bekijkt wie er allemaal zijn en wat zij aanbieden.

Zoals we al zeiden zijn er diverse consulenten met ieder weer hun eigen vaardigheden en mogelijkheden. Je doet er goed aan om indrukken te krijgen door het profiel te lezen, zodat je weet met wie je te maken krijgt. Wil je bijvoorbeeld een beeld krijgen vanuit een overleden persoon, dan kun je beter een medium kiezen, die ook tarot kaarten legt.

Wil je iemand spreken die diepere inzichten via zijn zintuigen ontvangt, dan is een paragnost die met tarot kaarten werkt de aangewezen persoon.

Vind je het fijn om iemand te spreken, die zich 100% op de tarot kaarten richt dan is een tarotist weer de meest aangewezen persoon. Kijk dus op www.mediumslive.com om te bekijken wie jou het meest aanspreekt. Een tweede richtlijn, is dat je er verstandig aan doet om vragen eerst op te schrijven, zodat je tijdens het gesprek met de consulent niets vergeet.

Het voordeel is dan ook dat je tijdens het chat gesprek aantekeningen kunt maken, zodat je het later nog eens na kunt lezen. Zorg ervoor dat je je vragen zo duidelijk mogelijk opstelt, zodat de consulent hier echt iets mee kan doen. Onduidelijke vragen kunnen ook tot onduidelijke antwoorden leiden en dat is zonde, omdat de tarot kaarten dan minder effectief zijn. Stel je duidelijke concrete vragen, dan zal een consulent veel beter in staat zijn om de tarot kaarten effectief en adequaat te gebruiken.

Het is belangrijk dat je vragen dus aan de ene kant concreet zijn, maar aan de andere kant ook positief gesteld zijn. Hoe boos je bijvoorbeeld ook op iemand bent, een verhaal kent altijd twee kanten. Tracht je vragen dus zo te stellen dat je er echt iets mee kan en dat je eventueel in staat bent om een bepaald gegeven te relativeren. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als iemand echt iets heel ergs gedaan heeft. Dan begrijpt een tarotist natuurlijk ook dat dit niet positief kan.

Het is normaal gesproken ook belangrijk dat je vragen zoveel mogelijk op jezelf betrekt en niet aan een tarotist expliciete informatie wilt vanuit een ander. Natuurlijk kunnen Tarot kaarten altijd wel iets zeggen over anderen, maar ze zullen sterkere antwoorden geven als het vragen zijn die je op jezelf betrekt.
Het bovenstaande geeft wat richtlijnen, maar natuurlijk staat het iedereen vrij om op zijn eigen manier met het bellen van een tarotist om te gaan. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden en je moet het gewoon zo doen, waar jij je het best bij voelt.

Mediumslive

Voor een uitgebreide legging van de Tarot kaarten of andere, kun je bij ons veel ervaren mensen vinden, die als kaartlegger hun diensten aanbieden. Op de site van mediumslive kun je veel gespecialiseerde mediums en paragnosten vinden die ook de tarot kaarten gebruiken. Zij zullen je oprecht en betrouwbaar helpen om de juiste inzichten te verkrijgen. Hierbij zullen de tarot kaarten je vertellen op welke manier je in het leven kunt staan en aan welke richtlijnen je je beter kunt houden. Misschien heb je naar aanleiding van dit artikel vragen.

Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van Mediumslive al je vragen kwijt. Onze consulenten staan je graag te woord en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact met één van onze consulenten op. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op de website van Mediumslive.com welke consulenten online zijn.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

 

©2015 Mediumslive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Mediumslive).