Een spiritueel medium kan veel antwoorden geven

Spiritueel Medium staat voor je klaar bij www.mediumslive.com

Spiritueel Medium

Bij Paranormalechat.nl kun je veel soorten mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen vinden. In dit artikel bespreken we de term spiritueel medium. Dit is een medium die op mentaal gebied of fysiek gebied contact maakt met de hogere wereld.
Op de telefoonlijn werkt het spiritueel medium dus voornamelijk op mentaal gebied, waarbij deze de geestelijke wereld zelf wel ervaart, maar de klant niet, tenzij het medium even de stem van de overleden persoon overneemt. Heb je na dit artikel over het spiritueel medium vragen, dan kun je altijd bellen met één van de medewerkers, zodat deze je kunnen helpen bij de vragen die je hebt. Kijk eens op www.ParanormaleChat.nl welke consulent het meest aanspreekt om mee te bellen. In dit artikel beschrijven we wat nu precies een spiritueel medium is en wat deze doet.

Wat zijn de verschillende vormen en soorten bij het zijn van een spiritueel medium?

Als we kijken hoe de gave van een spiritueel medium verdeeld kan worden, kunnen we twee vormen waarnemen. Het ene spiritueel medium werkt met een mentaal mediumschap, terwijl het andere spiritueel medium het fysieke mediumschap beoefent. Een spiritueel medium dat mentaal werkt, vertrouwt op zijn geestelijk vermogen om te communiceren met geestelijke wezens. Het spiritueel medium is dan degene die alles doorkrijgt, terwijl andere ‘gewone’ mensen dit niet waar kunnen nemen. Vaak denken we dan aan een spiritueel medium dat onder andere gebruik maakt van helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid of een medium dat gebruik maakt van trance.

Wanneer een spiritueel medium gebruik maakt van het fysiek mediumschap kan hij de verschijningen omzetten in concrete ervaringen, die ook andere mensen kunnen zien, horen of ervaren. Dit kan gaan om echte visuele aanwezigheid van de entiteit of een andere verschijningsvorm, die ook voor gewone mensen waar is te nemen als het spiritueel medium deze oproept. Andere fysische verschijningen zijn beweging van objecten, lichten, aanrakingen en geluiden. Hieronder bespreken we een aantal vormen waar een spiritueel medium gebruik van kan maken. Er is geen duidelijk grens bij de diverse vormen, omdat veel mediums verschillende vormen tezamen kunnen gebruiken.

Een spiritueel medium dat gebruik maakt van heldere vermogens

Er kan als spiritueel medium gewerkt worden met gebruik van heldere vermogens, zoals bijvoorbeeld helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid. Er zijn meer vormen waar het spiritueel medium op heldere manier gebruik van maakt, maar we beperken ons in dit geval tot deze drie vormen.

Wanneer een spiritueel medium gebruik maakt van helderziendheid, ontvangt hij diverse beelden om mee te kunnen communiceren. In de meeste gevallen zijn dit beelden of objecten, die het spiritueel medium geestelijk doorkrijgt, maar in sommige gevallen kan het medium ze ook echt met zijn ogen waarnemen. In dat geval verbindt de entiteit zich met de hersenen van het medium, zodat het spiritueel medium het kan zien alsof hij de entiteit is.

Het medium kan dan bijvoorbeeld beelden zien van een overleden persoon, van het moment dat deze nog leefde. Via zijn helderziendheid kan het spiritueel medium een geest, persoon, voorwerp, scène of tekens zien. Het is hierbij voor een medium erg moeilijk dit weer te vertalen naar een uitleg voor de klant. De plaatjes kunnen zo complex zijn, dat het moeilijk uit te leggen is. Denk maar eens aan een film van 5 minuten, die je uit moet leggen. Het is bijna onmogelijk om dit zo natuurgetrouw mogelijk te doen.

Ditzelfde geldt dus ook voor een spiritueel medium dat beelden doorkrijgt. Het blijft dus een constant proces, waarbij de entiteit tracht, via het spiritueel medium, boodschappen door te geven aan bepaalde mensen in de fysieke wereld. Een tweede probleem hierbij is dat bepaalde beelden vertroebeld kunnen worden door beelden die het medium zelf doorkrijgt, waardoor de geestelijke beelden verward kunnen worden met de beelden die het medium zelf ziet. Behalve het doorkrijgen van beelden uit de hogere wereld zijn er echter gevallen dat een spiritueel medium een beeld doorkrijgt van mensen die nog leven. Het medium kan bepaalde zaken zien, die er gebeuren of gebeurd zijn.

Wanneer een spiritueel medium gebruik maakt van helderhorendheid, gebeurt er in principe hetzelfde als met helderziendheid, alleen hoort het medium dus stemmen of andere geluiden in plaats van het zien van visuele dingen. De geestelijke wereld kan dit gebruiken om contact te leggen met het spiritueel medium. Het medium kan stemmen of geluiden via het geestelijk vermogen horen, maar ook via het fysieke oor. Net als de problemen waar een helderziende mee te maken krijgt, kan dit ook bij helderhorendheid gebeuren. Er kunnen storingen zijn, zoals muziek en andere geluiden, die de geestelijk doorgekregen geluiden en stemmen kunnen vertroebelen. Ook qua interpretatie kan het moeilijk zijn de geluiden en stemmen op een goede manier te interpreteren.

Wanneer een spiritueel medium heldervoelend is, gebruikt de entiteit de zintuigen van het medium om te communiceren. Dit kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld het waarnemen van emoties, veranderingen in temperatuur, een gevoel van spinnenwebben op het gezicht, diverse geuren en plotselinge windvlagen. Wanneer een spiritueel medium deze signalen krijgt, kan het erg moeilijk zijn deze te interpreteren en uit te leggen.

Maar wanneer de klant bepaalde geuren of andere signalen wel herkent, maakt dit het voor een spiritueel medium makkelijker om een interpretatie te geven. Bijvoorbeeld een bepaalde zoete geur, die de klant herkent als een geur van zijn overleden vrouw. Ook bij heldervoelendheid kan het wel eens storend werken als er bepaalde signalen van de fysieke wereld tussenkomen.

Een spiritueel medium dat gebruik maakt van trance

Een spiritueel medium dat gebruik maakt van trance, (trancemedium)
kan bewust, maar soms ook onbewust gebruik maken van een verlaagd bewustzijn. Hierbij kunnen er verschillende vormen zijn van lichte of diepe trance, maar is dit niet geheel af te bakenen, omdat het moeilijk te bepalen is, wanneer er een lichte of diepe trance is of een vorm er tussenin. In het algemeen meten we dit af aan het feit dat een spiritueel medium dat in diepe trance is, niet weet wat er gebeurd is, terwijl een medium dat in lichtere trance is gegaan, nog wel weet wat er doorgegeven is. In beide gevallen is het echter wel een vorm waarbij de geestelijke wereld een spiritueel medium overneemt om een boodschap door te geven.

Deze vorm van mediumschap vereist enorm veel controle en kracht van een medium, waarbij er ook een groot vertrouwen moet zijn tussen het spiritueel medium en de geestelijke wereld. Een spiritueel medium moet immers zichzelf geheel of gedeeltelijk uitschakelen, waarbij hij of zij weet dat er een overname is.

Voor zover we weten, is er altijd wel toestemming van het spiritueel medium nodig. Alleen wanneer die dit goedvindt, kan er een vermenging plaatsvinden tussen de energieën van de geestelijke wereld en het medium. Opvallend is vaak dat de klant zelf wel ervaart dat het medium een soort van persoonsverwisseling meemaakt.
Vaak zien we dat de stem verandert en ook maniertjes en gebaren overgenomen worden, zelfs een accent kan overgenomen worden. Aan de telefoon kan een medium ook overgenomen worden, maar dan merkt de klant het dus vaak aan de stem en bepaalde gedragingen.
Het is dus zeker zo dat de geestelijke wereld er weet van heeft dat een medium aan de telefoon andere dingen moet kunnen dan als je een medium voor je hebt in een één-op-één situatie.

Hoe reageren klanten op de trance van een spiritueel medium?

We hebben navraag bij klanten gedaan, die zowel telefonische ervaring hebben als bij mensen die live bij een medium zijn geweest. Hierbij vroegen we hoe ze het vonden dat het medium in trance ging. Wat hierbij opvalt is dat mensen aan het begin wel eens een verkeerd beeld hebben over de trance van een medium. Vaak komt dit door films, die met fantasie bepaalde scènes neerzetten, die over het algemeen eng overkomen.

Men denkt in eerste instantie vaak dat een medium zo overgenomen wordt, dat deze geen enkele controle meer heeft en misschien wel gekke dingen gaat doen. Wanneer ze een echt spiritueel medium meemaken zijn ze in het begin erg onrustig en nerveus. Al snel merken ze dat de realiteit anders verloopt en dat de trance eigenlijk heel relaxt verloopt. Hierdoor voelen ze zich al snel veilig en hebben ze de ervaring alsof ze echt weer met de overleden persoon spreken.

Bij een spiritueel medium zijn de overleden mensen over het algemeen liefdevol en zelfs vol met humor, waarbij zij genieten van de interactie met mensen hier op de fysieke aarde. Zelfs als ze zelf in hun leven moeilijk of onaardig waren, zullen ze in de geestelijke wereld helemaal anders zijn. De hogere geestelijke wereld is namelijk een wereld waar liefde belangrijk is. Dit geeft de klant vaak veel rust en een geruststellend gevoel.

Zijn er nog andere vormen die een spiritueel medium kan gebruiken?

Er zijn nog talloze vormen of mengvormen hoe een spiritueel medium gebruik maakt van zijn gaven. Een paar vormen willen we je niet onthouden. Een mooie vorm van trance is het zogenaamde geïnspireerd spreken, waarbij iemand begint te praten over dingen die door de hogere wereld geleid wordt. Een goed voorbeeld zijn bepaalde voorgangers of dominees die de kerk toespreken over de glorie van God. Deze mensen zien zichzelf natuurlijk niet als medium, maar in principe is dit natuurlijk hetzelfde als een medium in trance zou doen. Deze trance kan heel diep zijn, waardoor de priester of het medium niet weet wat hij of zij gezegd heeft. De trance kan echter ook minder diep zijn, zodat degene die als spiritueel medium spreekt wel weet wat hij of zij zegt. In dit geval is het meer een vorm van helderhorendheid.

Er zijn ook mediums die een verhaal in trance op kunnen schrijven. We noemen dit ook wel geïnspireerd schrijven. (of automatisch schrift)
Dit lijkt erg veel op het geïnspireerd spreken, alleen schrijft het spiritueel medium het dan op. Wanneer iemand minder diep in trance is, heeft ook deze vorm veel overeenkomsten met helderhorendheid. We noemen deze vorm ook wel het automatisch schrift. Het medium zal de geestelijke wereld ervaren, die bepaalde dingen door wil geven. De spieren in de hand worden dan overgenomen, waarbij er dingen opgeschreven worden. Het is opvallend dat het spiritueel medium nog wel eens aangeeft dat deze, na het schrijven van teksten of maken van tekens, vaak niet meer weet wat er geschreven is.

Tenslotte zijn er ook gevallen van spiritueel mediums bekend, waarbij een geestelijk entiteit verschijnt aan het medium, maar waarbij de klant deze verschijning zelf ook ziet. Er is dus erg veel te schrijven over een spiritueel medium. Je kunt hier binnenkort meer over lezen.

ParanormaleChat.nl

Misschien heb je naar aanleiding van dit verslag vragen. Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van ParanormaleChat.nl  chat al je vragen kwijt. Onze consulenten staan je graag te woord en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact op met één van onze consulenten. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op onze website van ParanormaleChat welke consulenten online zijn.

 

 

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).