Spiritualiteit een zoektocht naar jezelf. Spirituele consulenten bij ParanormaleChat

Spiritualiteit, betekend gericht op je persoonlijke innerlijkheid. www.MediumsLive.com

Spiritualiteit

De naam ParanormaleChat.nl, doet vermoeden dat we alleen mediums bij onze chat site hebben, is dit zeker niet waar. Bij ParanormaleChat.nl werken er namelijk paragnosten, helderzienden, astrologen en nog veel meer mensen die paranormaal begaafd zijn. Hierbij gebruiken ze verschillende vaardigheden, waarbij een paragnost ook gebruik kan maken van bijvoorbeeld tarotkaarten of een medium ook de astrologie kan gebruiken. We hebben hierbij verschillende consulenten met veel soorten gaven. Alhoewel er veel verschillen zijn, hebben onze consulenten zeker één ding met elkaar gemeen en dat is de spiritualiteit die ze allen bezitten. In dit artikel bespreken we de term spiritualiteit, waarbij we een antwoord geven op wat we hieronder verstaan. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan raden we je aan om via onze handige chat met één van onze consulenten in contact te komen. Zij kunnen je wellicht antwoord geven op vragen die je stelt. Je kunt onze consulenten vinden op ParanormaleChat.nl, waarbij je ziet wie er allemaal bij ons werken, wat hun gaven zijn en hoe je ze kunt bereiken. Er zit altijd wel een astro consulent bij, die je aanspreekt.

Spiritualiteit: Hoe kunnen onze ziel en de geestelijke wereld contact zoeken

De term spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus. Dit woord betekent letterlijk de geest. Het woord wordt zowel voor het bovennatuurlijke als voor religie gebruikt. In het geval van religie is het een gezamenlijke zoektocht naar geestelijkheid, terwijl je op bovennatuurlijk gebied meer gericht bent op de persoonlijke innerlijke zoektocht. In principe bedoelen wij met de term spiritualiteit datgene dat we ervaren met onze geest. Veel mensen stellen dat de ziel de spiritualiteit is, maar in principe is dit niet zo. De ziel is namelijk een onderdeel van ons lichaam, terwijl de geest een hoger bewustzijn is. Veel mensen stellen dat het een onderdeel van ons lichaam is dat boven onze gangbare zintuigen uitsteekt en waarmee we contact maken met de spirituele wereld. Deze wereld wordt op verschillende manieren benoemd. Sommige mensen noemen het de hogere wereld, anderen de Goddelijke wereld en weer anderen stellen dat deze wereld de hemel is, waar God zetelt. Omdat deze energie boven het bewustzijn en de ziel van de mens uitstijgt, kunnen we stellen dat spiritualiteit boven de IK staat en benoemen we deze ook wel als intuïtie, paranormale ervaring, engelencontact en nog meer benamingen. Onder spiritualiteit verstaan we ook dromen die aan ons verschijnen, geestverschijningen en bijna-doodervaringen. We stelden dat de ziel losstaat van spiritualiteit, maar dit is misschien te simpel gesteld, omdat er natuurlijk wel een connectie is tussen de ziel van mensen en de geest. Zonder ziel kun je ook geen contact met de geestelijke wereld maken en de ziel maakt dus contact met de spirituele wereld. Met spiritualiteit maken we contact met God, engelen, maar ook met andere spirituele wezens, die zich in de hogere wereld bevinden. Spiritualiteit beïnvloed ons in de manier hoe we leven en de manier hoe wij de wereld zien.

Er zijn mensen die stellen dat we onderdeel van de hogere wereld zijn en wij zeker wel een beïnvloeding naar de hogere wereld geven. Er lijkt sprake te zijn van een wederzijdse invloed tussen de hogere wereld en de fysiek wereld. Feitelijk gezien, stellen we dat onze persoonlijkheid gecreëerd wordt door een aantal zaken, zoals de genen, aangeboren eigenschappen, het karakter en de omgeving. Veelal wordt er echter vergeten dat er misschien nog wel een belangrijker factor is en deze heeft dus betrekking op spiritualiteit. De geestelijke wereld geeft ons namelijk een bepaalde boodschap mee, een doel waaraan we in ons leven moeten voldoen.

Psychologen en Spititualiteit

Psychologen willen dit nog wel eens vergeten, omdat het niet aan te tonen is dat de geest bestaat. Onze mediums en paragnosten weten echter wel wat deze geestelijke wereld inhoudt. Zij staan open voor spiritualiteit en zien deze kracht als veel belangrijker dan de zaken die de psychologen benoemen. Spiritualiteit is namelijk de kracht waaruit wij geboren worden. Om met de geestelijke wereld in contact te komen en te ervaren, kun je mediteren, in trance gaan, maar ook natuurlijk in gebed gaan. Op die manier kun je je persoonlijkheid ontwikkelen en je ego overwinnen, omdat je op zoek bent naar een hogere wereld, die gericht is op een individuele persoonlijkheid, maar toch deel uitmaakt van een groter geheel. Behalve meditatie, trance en gebed kun je als persoon ook trachten om je bescheiden op te stellen en bereid zijn om offers te brengen om de spirituele wereld te bedanken voor de hulp die deze jou biedt.

Spiritualiteit en religie

Spiritualiteit wordt door religie vaak gezien als iets heidens, waarbij het lijkt alsof mensen als mediums en paragnosten voor duivelse krachten werken. Er wordt vaak aan voorbijgegaan dat een medium helemaal niet voor slechte krachten werkt, maar wel degelijk voor de Goddelijke wereld werkt. Een medium bijvoorbeeld kan wel degelijk Christelijk zijn, maar ook een ander beeld over de goddelijke wereld kan hebben. De term spiritualiteit wijst dus niet alleen naar een paranormale wereld, maar ook zeker naar een Goddelijke wereld. Zowel religie als een spiritueel begaafd persoon zullen beiden op zoek zijn naar een hogere macht en deze vereren. Ze ervaren beiden dus een Goddelijke wereld en zijn ook op zoek naar een goed en gezond leven.

Het verschil is dat bij de invulling van dit begrip bij religie duidelijk omlijnde strikte regels worden beschreven in een heilig boek, zoals onder andere de bijbel. In de heilige boeken en door heilige mensen wordt dan bepaald waar iemand zich aan moet houden om toegelaten te mogen worden tot de wereld van God. Er is een soort collectief gevoel waar iedereen, die zich daar aan wil verbinden, zich aan de regels moet houden. Bij paranormaal begaafde mensen ligt dit vaak anders en is er meer een individueel gevoel, waarbij iemand zich wel houdt aan de waarden van het leven om elkaar te helpen en te ondersteunen. Het verschil is dus dat er dan op individuele gronden aan de persoonlijkheid wordt gewerkt.

Vaak stellen mensen de vraag wat er nou beter is; religie of paranormaliteit. Naar ons idee is er geen waarde aan te geven wat nu beter is. We zien wel dat bijvoorbeeld kerken steeds meer leegstromen, omdat mensen op zoek zijn naar hun identiteit en bekijken welke waarden en normen er zijn om de waarheid te vinden. Bij deze zoektocht komen steeds meer mensen er achter dat zij zich niet kunnen vinden in dat wat er aan regels en eisen door religie wordt gesteld. Mensen zoeken nu eenmaal hun eigen individualiteit en de kerk voldoet hier minder goed aan, omdat er nog steeds een collectief gevoel is, dat bepaald wordt door onder andere de bijbel. Geldt dit voor alle kerken? Nee, zeker niet. Kerken, waar mensen meer van zichzelf mogen laten zien en iets vrijer gelaten worden, stromen juist niet leeg.

We kunnen dus stellen dat spiritualiteit daar wel gewaardeerd wordt en er niet strikt wordt gekeken hoe je je moet gedragen. Natuurlijk zijn er regels, maar je mag hier binnen die grenzen zelf een draai aangeven. Regels die gesteld worden, komen wel uit de bijbel, maar God wordt gezien als een liefhebbende vader, die zijn kinderen wil leren hoe te moeten leven. Er is geen straf als je dit niet doet, maar meer een begrip en mededogen voor de kinderen der aarde. In principe werken dit soort geloven net als paranormaliteit aan individuele groei.

De speurtocht naar individuele spiritualiteit wordt door veel mensen de laatste jaren zeker erg sterk aangehangen. Hierbij kiezen veel mensen ervoor om zich niet bij een religie aan te sluiten. Veel mensen kiezen er dus voor om de spiritualiteit op persoonlijke gronden te ontwikkelen en minder opgelegde normen vanuit een religie aan te nemen. Naar ons idee is hier zeker niets op tegen en is de taak van ieder mens om een spiritueel contact met de hogere wereld te leggen. Maar daarbij is het ook belangrijk om niet alleen met de hogere wereld contact te krijgen, maar ook te zorgen dat je goed met andere mensen omgaat en niemand kwetst. Alleen op die manier kun je op een ware manier spiritualiteit ontdekken en bereiken. Naar ons idee is het daarom niet erg om de kerk de rug toe te keren, maar is het wel erg als mensen de spiritualiteit de rug toekeren, omdat ze dan helemaal vervreemd raken van de ware essentie van het leven.

Spiritualiteit en de ontdekking van het individu

Steeds meer mensen blijven tegenwoordig liever alleen in het leven. Daarmee doelen we niet alleen op mensen die ongetrouwd blijven, maar ook mensen die de kerk de rug toekeren. Dit hoeft, zoals we al zeiden zeker niet te betekenen dat mensen spiritualiteit achter zich laten. Veel mensen zijn namelijk op zoek naar hun eigen individuele beleving, waarbij zij de kern en de diepte van het leven proberen te vinden, maar vooral zichzelf. Om de diepte te kunnen bereiken, moet als het ware de mist van het leven optrekken. Hierbij moeten we oude normen en waarden weggooien en nieuwe ideeën en spirituele zienswijzen in ons leven trachten op te nemen.

Vaak zie je dat oude denkbeelden en normen en waarden nog erg in de weg zitten. We leven namelijk veel met stereotype gedachten. Zo worden Christenen gezien als mensen, die alleen maar volgens de bijbel willen leven. Dit is echter allang niet meer zo en zijn er al veel mensen die zeggen dat ze wel in God geloven, maar de bijbel zien als een boek dat ons iets moois wil vertellen. Deze mensen zien dit boek niet als iets dat regels op moet leggen.

Een ander voorbeeld is dat er tegenwoordig zo negatief over de Islam wordt gedacht, omdat we op tv en op de straat negatieve beelden zien. We gaan dan voorbij aan het gegeven dat religie allang niet meer een groepsproces is en dat er veel moslims zijn die zich op een goede manier in de maatschappij staande houden. Zij vallen niet om, omdat ze zich goed gedragen en niet in het nieuws komen, omdat deze vaak alleen een stereotype beeld wil creëren.

Wanneer mensen denken aan homofiele mannen, dan wordt er vaak aan de gay parade gedacht, terwijl het gros van de homoseksuele mensen niets van deze parade moet hebben. Zo zijn er dus veel meer stereotype gedachten die de werkelijke spirituele reis bemoeilijken. Dit komt, omdat we vastzitten in oude zienswijzen, die soms allang achterhaald zijn of misschien wel nooit echt op iets gegrond waren. Ons denken en handelen wordt eigenlijk nog steeds bepaald door de denkbeelden die er in een bepaalde cultuur zijn. We kunnen deze zien als de mist die we net noemden en die ons zicht verhindert. Willen we de wereld echt op een spirituele manier herkennen, dan zullen we tot de kern van het leven door moeten dringen en ons ontdoen van stereotype beelden. Alleen op die manier kunnen we op zoek gaan naar onze spiritualiteit.

Bereiken we deze spiritualiteit, dan zullen we veel minder of misschien wel helemaal niet meer beïnvloed worden door algemene ideeën, ervaringen uit het verleden of verwachtingen die we van de toekomst hebben. We zullen veel meer gericht zijn op een diepe verbazing, welke ons steeds doet afvragen wat er in het universum is en hoe wij daarmee in contact kunnen komen.

In tegenstelling tot datgene wat wij in ons fysieke leven willen bereiken, zullen we in de spirituele wereld naar ons diepste geestelijke contact zoeken. We zullen deze niet in woorden uit willen leggen, maar in spirituele gevoelens, die ervoor zorgen dat we gericht zijn op een warm, diep geloof en liefde voor de Goddelijke of hogere wereld. Deze wereld zal niet van ons vragen om ons aan collectieve zienswijzen te houden, maar om op zoek te gaan naar onze eigen individuele normen en waarden. Hierdoor kunnen we blij zijn met onszelf, maar zullen ook anderen erg blij met ons zijn.

Spiritualiteit en de zoektocht naar het geluk in onszelf en de wereld

Spiritualiteit lijkt dus een soort grote verzameling van allerlei energieën op hoger niveau, maar in principe is het eigenlijk meer het zoeken naar een verbintenis met de hogere wereld. Een geestelijke wereld waar er ruimte is voor Goddelijkheid, liefde, positief denken en jezelf op hoger niveau kennen. Een geestelijke wereld waar er geen ruimte is voor kwade wezens, haat, negatief denken, materialistisch denken en egoïsme. Soms vragen mensen zich hier wel eens bij af waarom mensen zich met spiritualiteit bezig houden. Daar zijn verschillende redenen voor, maar geen van deze redenen zal het ware zijn, omdat het voor ieder mens een individuele tocht is. Waarschijnlijk is het echter wel een zoektocht naar geluk, waarbij we ons graag voor willen houden dat we hierdoor een doel in het leven hebben, dat na ons aards leven door zal gaan. Als mens zien we het leven toch als een zoektocht naar positieve gevoelens. We weten ook allemaal dat ons leven ooit op zal houden en hoe fijn zou het dan zijn als we op geestelijk niveau verder kunnen leven of als de hogere wereld nog meer levens op ons pad brengt. Veel mensen geloven immers in reïncarnatie, waarbij ons aards leven plaats maakt voor een ander aards leven. Er zijn echter natuurlijk ook veel mensen die geloven dat we in een geestelijk leven zullen bestaan.

In beide gevallen kunnen we ons dus nu al verheugen op een nieuw bestaan na ons huidige bestaan. Spiritualiteit valt onder positief denken, waarbij we met een goed gevoel kijken naar ons aards leven, de hogere wereld, maar ook zeker naar een bestaan dat na ons huidige leven zal ontstaan. Ondanks dat we niet weten wat er nu echt zal gebeuren, kunnen we in ieder geval dankbaar zijn voor datgene wat we krijgen en ervaren. Het is daarom belangrijk jezelf voor te houden dat je geluk en positiviteit nastreeft en je niet laat leiden door negatieve gedachtes en ontevredenheid.

Dit begint bij positiviteit over jezelf, waarbij je er voor zorgt dat je jezelf neemt zoals je bent en tevreden bent met wie je bent. Groot, klein, dik, dun, rood, blond, bruin, slim, minder slim, etc. het maakt allemaal niet uit. De essentie is dat je goed voor jezelf en andere mensen bent en je richt op de positiviteit van het leven. We zijn er dan ook van overtuigd dat positief denken op een goede manier werkt. We kunnen onszelf en de wereld een stuk verbeteren als we positief denken. Het geluk zal verspreid worden en onszelf positief beroeren, maar ook andere mensen.

De nadelen aan spiritualiteit

We zien veel mensen die spiritualiteit belangrijk vinden en er van willen leren zodat ze er geestelijk en emotioneel van kunnen ontwikkelen. Hoe mooi spiritualiteit ook lijkt, er zijn ook nadelen te bespeuren, waardoor het zeker niet altijd makkelijk is spiritualiteit te gebruiken om gelukkig te zijn. Bedenk maar eens de momenten dat er iets heel ergs gebeurd, waarbij het erg moeilijk is positief te blijven. Je kunt dan denken aan trieste gebeurtenissen in het leven, zoals ongelukken, overlijden van dierbaren en andere dingen die een negatieve invloed op ons leven of die van anderen hebben. Je kunt dan nog zo spiritueel zijn en je vast trachten te houden aan de gedachten dat de hogere wereld het wel zo bedoeld zal hebben, maar hoe goed je ook je best doet, je toch erg negatief kunt reageren. We blijven immers mens met al onze kwetsbaarheden en geregeld ook ons egoïstisch denken.

Er zijn zelfs mensen die op dat moment hun spiritualiteit of geloof aan de kant schuiven en stellen dat die geestelijke wereld hen in de steek laat. Je doet er echter goed aan om ook op dit soort momenten te trachten dankbaar te blijven en in gedachten te houden dat de spirituele wereld misschien invloed op ons heeft, maar ook zorgt dat we ieder ons eigen leven moeten en kunnen leiden, zelfs als dit leidt tot verdriet, pijn en zelfs tot het verliezen van dierbare mensen. Ikzelf houd mij dan altijd voor dat overleden mensen opgenomen worden in het rijk van de hogere wereld en dus erg gelukkig zullen zijn.

Een ander nadelig effect is dat positiviteit soms ook precies tegenovergesteld kan werken. Tracht maar eens positief te zijn tegen mensen die veel negativiteit in zich hebben. Je merkt dan alle weerstand die deze mensen op je afvuren als je probeert om ze op een positieve manier te helpen. Bedenk maar eens alle oorlogen die er momenteel woeden en alle groeperingen die trachten om andere mensen te doden of minimaal te kwetsen. Je kunt dan met alle goede wil trachten om spiritualiteit te zien als het middel om te helpen, maar zal al snel merken dat de kwade gedachten hier eigenlijk alleen maar om lachen en dan juist nog erger worden.

Spiritualiteit wordt dan gezien als een zwak gevoel dat veel te soft is om het kwaad aan te kunnen. In dit geval zal ik eigenlijk mensen aan willen raden vooral positief te blijven, maar het kwaad het kwaad te laten en er niet teveel mee bezig te gaan. Het is een onmogelijk gedachten om het kwaad te verslaan. Dit kunnen we beter overlaten aan de hogere spirituele wereld, terwijl wij als klein spiritueel mensje ons dan beter kunnen richten op het brengen van geluk en positiviteit aan mensen die wel positief leven. Je hoeft heus niet de hele wereld te veranderen, sterker nog dit is gewoon onmogelijk. Spiritualiteit strekt zich dus zeker niet uit tot het verbeteren van de negativiteit, maar meer tot het versterken van de positiviteit.

Een ander nadeel kan zijn dat je soms teveel richt op een geestelijke wereld, die alleen maar wil dat we gezond leven, lief zijn en goed zijn voor andere mensen. Hierdoor kunnen we wel eens geforceerd positief zijn op momenten dat we ons helemaal niet zo voelen. We doen dan als het ware net alsof we positief zijn en zijn dus niet echt bezig met het echte spirituele gevoel. Dit is in principe door niemand vol te houden. Soms mag je als mens gewoon even negatief zijn en soms hoef je niet altijd maar blij en gelukkig te zijn. We blijven nu eenmaal mens en mensen kunnen soms gewoon negatief denken en voelen. Dat is helemaal geen probleem en zorgt er alleen maar voor dat onze spiritualiteit nog veel meer toeneemt, omdat je hiervan leert. Het is niet voor niets dat oudere mensen vaak zoveel relaxter in het leven staan en het leven nuchter bezien, terwijl jongeren daar veel meer moeite mee hebben.

Je doet er dus goed aan niet geforceerd positief te denken en jezelf niet gelijk als kwaad te betitelen als je een periode hebt dat je negatiever bent. Het kan soms gewoon even lekker voelen om boos te zijn of dingen te zeggen, die je beter niet kunt zeggen. Soms kan het gewoon opluchten en ik ben van mening dat er geen wezen in de hogere wereld is, die dit niet zal begrijpen.

Bedenk dat in veel heilige boeken staat dat wij geschapen zijn naar het evenbeeld van God, waardoor deze Goddelijke wereld ons zeker zal begrijpen. Daarbij zijn veel wezen uit die hogere wereld ook zo gewoon aan de mens, dat ze nu wel weten hoe de mens in elkaar zit. Ik ben van mening dat we eigenlijk gewoon kleine kinderen zijn in vergelijking met de volwassen hogere wereld. En kinderen worden nu eenmaal boos en maken fouten en ouders zorgen ervoor dat ze daar van leren. Zo zie ik ook de hogere wereld, als onze ouders dus.

Het ontdekken van je spiritualiteit

Het is niet altijd even duidelijk hoe we nu precies de hogere spiritualiteit kunnen ontdekken. De een zal dit doen door te praten met de spirituele wereld en direct contact zoeken. De ander zal hier met andere mensen naar op zoek willen gaan. Ze gaan dan vooral om met mensen die soortgelijke gedachten hebben. Zo doet ieder mens het weer op een eigen manier om met de geestelijke wereld in contact te komen. Dit is helemaal afhankelijk van de talenten, vaardigheden en persoonlijkheid van een persoon.

Toch zijn er ook wel tips te geven hoe je makkelijker tot spiritualiteit kunt komen. Je kunt bijvoorbeeld mediteren, waarbij je tracht om even alle aardse zaken weg te laten en je puur te richten op de rust en liefde van je diepste gedachten en gevoelens. Er is, als je hier eenmaal gewend aan bent, een puur en warm gevoel, dat ervoor zorgt dat je je even los voelt van de fysieke wereld.

Ook yoga is hier heel goed geschikt voor. Er zijn ook mensen die heel diep kunnen gaan en gebruik kunnen maken van transcendentale meditatie. Ik kan vanuit mijn eigen ervaring zeggen dat dit een gelukzalig gevoel geeft, waarbij er veel liefde en intens geluk op je afkomt. Natuurlijk blijft het een droomwereld, die weer verdwijnt als je stopt met mediteren, maar deze negatieve gedachten zal je snel kwijtraken als je eenmaal vaker mediteert en weet dat je dan weer makkelijk in de geestelijke droomwereld kunt komen. De eventuele leegte van de fysieke wereld zal je snel kwijtraken en de steun van de spiritualiteit zal je steeds positiever kunnen maken.

Een andere manier om spiritualiteit in je leven toe te laten, is om trauma’s en andere pijnlijke ervaringen uit je leven te laten behandelen. Er zijn veel psychotherapeuten die op spirituele gronden werken en in staat zijn om via regressie of andere technieken de spiritualiteit in je leven te brengen of te versterken. Psychotherapie is er immers op gericht om innerlijke conflicten weg te nemen en jezelf te ontwikkelen. Iets wat spiritualiteit natuurlijk ook bij je doet. Negatieve zaken zullen verdwijnen en eventuele negatieve gedragingen en gedachten zullen als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Een psychotherapeut laat je ervaren en dingen loslaten. Je leert als het ware het geforceerd positief denken als gevolg van negatieve gevoelens en ervaringen om te zetten in een realistisch denken. Hierbij weet je dan wie je bent en wat je wel of niet af moet leren. De oplossing ligt in het gegeven dat we de oorzaak, van innerlijke conflicten en traumatische ervaringen, leren ontdekken, waardoor we lekkerder in ons vel komen te zitten en aanvaarden dat we mensen zijn met goede en minder goede eigenschappen.

De harmonie tussen jouw spiritualiteit en de hogere wereld

Aan het eind van dit artikel stellen de vraag stellen hoe we met de Goddelijke wereld in harmonie kunnen leven als we dus niet geleid worden door de leefregels van bijvoorbeeld de kerk. Hoe weet je nu waar je aan moet voldoen en hoe moet je voor jezelf leren denken en dan toch de goede kant opgaan. In religies wordt er meestal voor je gedacht en wordt er aangegeven waar je je aan moet houden. Dit klinkt negatief, maar zo is het niet bedoeld. Ieder mens moet gewoon datgene in zijn leven toelaten dat het best bij hem past. Vind je het fijn om bij een bepaalde religie te horen en je aan die regels te houden dan is dit natuurlijk prima.

Wil je zelf op zoek naar je eigen spiritualiteit dan kun je dat vrij doen en ook zelf bepalen. Naar mijn idee is het zoeken naar je eigen spiritualiteit niet eens zo heel erg moeilijk. De definitie van spiritualiteit is namelijk dat je in contact komt met je eigen geest, je eigen intuïtie en je eigen hogere bewustzijn. Misschien staan niet de regels van het geloof centraal, maar wel de regels die jij aan jezelf stelt. Je wilt jezelf zijn, authentiek zijn en luisteren naar je innerlijke geweten.

Zoals ik al zei, lijkt meditatie de beste manier om dit te bereiken en dan vooral omdat je dan het meest de rust en tijd neemt om het contact met de hogere wereld te ervaren. Je kunt dan vragen stellen en emoties verwerken en vooral ervaren dat de energie die je dan ervaart erg liefdevol en warm is. Het grootste voordeel van meditatie is dat je je even af kunt sluiten van het drukke fysieke leven en hierdoor de tijd neemt mentaal rustig te worden. En vooral om het logisch denken los te laten en je laten leiden door je diepste gevoelens. Je kunt dan de innerlijke stem vanuit je diepste ziel ervaren. Mensen vragen zich wel eens af of die innerlijke stem betrouwbaar is. Het antwoord is duidelijk. Om dit te kunnen beoordelen zal je op zoek dienen te gaan naar je innerlijke stem.

De ware ervaringen en de betrouwbaarheid zullen door de tijd getoetst worden en je vanzelf laten zien of je eigen innerlijke stem ‘dat’ zegt wat zo zal gebeuren. Je zult pas dan merken of er een harmonie is tussen jouw innerlijke diepste wezen en de hogere spirituele wereld.

De consulenten van ParanormaleChat.nl

Ben je nieuwsgierig naar de spiritualiteit en wil je daar eens over spreken, dan raden we je aan om met één of meerdere van onze consulenten te spreken. Ook kun je natuurlijk vragen kwijt over zaken waar je mee zit of waar je nieuwsgierig naar bent. Je kunt op onze paranormale hulplijn een van onze mediums of andere paranormaal begaafde mensen raadplegen. Zij staan graag voor je klaar, waarbij er geen vraag te gek is. Wacht dus niet langer en neem eens contact met ze op via de chat. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor zij u zeer deskundig kunnen adviseren.

 

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2014 ParanormaleChat.nlen Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).