Een paragnost bellen via de website van Mediumslive

Wilt u een paragnost bellen of chatten, dat kan bij www.mediumslive.com

Paragnost bellen

Met een paragnost bellen of chatten bij Mediumslive is zeker de moeite waard. Daarnaast kun je natuurlijk ook nog veel meer mensen met bijzondere gaven bellen, zoals mediums, kaartleggers, astrologen en mensen met andere gaven en dus kun je ook met een paragnost bellen. Vaak vragen mensen ons wat nu precies goede consulenten zijn en hoe je daar achter kunt komen. We hopen daar in dit artikel een antwoord op te geven. In dit artikel richten we ons speciaal op consulenten, die op Mediumslive werken.

Wanneer mensen een paragnost bellen, zal deze zijn 6de zintuig gebruiken

Je kunt bij ons met een paragnost bellen, of een chat consult starten, maar natuurlijk ook met veel andere soorten consulenten. De paragnost onderscheidt zich, doordat deze met zijn zintuigen energie op hoog niveau waar kan nemen. Mensen merken, wanneer ze een paragnost bellen, er een bepaalde energie van deze mensen uitgaat. Ze hebben namelijk één of meerdere zintuigen sterk ontwikkeld. Hierdoor kunnen ze meer waarnemen dan mensen normaal gesproken kunnen.

Wanneer we een paragnost bellen zal deze als het ware zijn 6de zintuig aanspreken. Mensen vragen zich wel eens af wat dit 6de zintuig eigenlijk is. De meningen zijn hierover verdeeld en sommigen zeggen dat dit helemaal niet bestaat, maar dat mensen gewoon hun gangbare zintuigen zo versterkt hebben, dat ze meer kunnen ervaren. Andere mensen geven weer aan dat er wel degelijk een extra zintuig is, dat de andere zintuigen versterkt. Wil je met een paragnost bellen dan raden we je aan altijd te bedenken, dat paragnosten natuurlijk nooit een kant en klaar antwoord kunnen geven. De paragnost neemt energie waar en tracht deze te vertalen in, voor de klant, begrijpbare taal. Doordat de energie altijd in tekens, geluid of andere symbolen is en niet in taal, kan dit wel eens lastig zijn. Het is belangrijk dat de paragnost van zijn eigen ‘ik’ loskomt en zuiver blijft.

Wat is het verschil tussen ‘gewone mensen’ en een paragnost?

In een studie, die ik samen met een collega op de universiteit wel eens gehouden heb, zijn we er achter gekomen, dat we bij het onderzoek ‘paragnost bellen’ niet altijd zuivere mensen tegenkwamen. We merkten dat er al snel gezegd wordt dat iemand een paragnost is. Dit kan er wel eens voor zorgen dat mensen kritisch en zelfs sarcastisch kunnen reageren als we vragen of ze wel eens met een paragnost bellen. Niet iedereen, die empathisch of sensitief is, is dus een paragnost. Iedereen gebruikt namelijk zijn zintuigen en de een zal een bepaalde zintuig beter ontwikkeld hebben, dan een ander.

Iemand die blind is, zal bepaalde zintuigen, zoals het horen en voelen sterker ontwikkeld hebben. Iemand die met krokodillen werkt, zal het vermogen hebben om deze dieren sterk aan te voelen. Iemand die biljart speelt, zal een sterk ruimtelijk vermogen hebben en zo zijn er meer voorbeelden te noemen van mensen die bepaalde zintuigen sterker ontwikkeld hebben. Dit betekent echter niet dat zij dan een paragnost zijn. Het is dan ook moeilijk aan te geven wat nu het verschil is. Je kunt beter een erkend paragnost bellen om daar achter te komen. Toch willen we wel proberen het uit te leggen.

Het verschil met ‘normale’ mensen is dat de paragnost één of meerdere zintuigen gecombineerd met een 6de zintuig sterk kan gebruiken. Hierdoor neemt hij dingen waar, die andere mensen niet waar kunnen nemen. Wanneer mensen met een paragnost bellen, zal deze gelijk gebruik maken van vormen van heldere vermogens, zoals heldervoelend, helderwetend, helderhorend, helderruikend of helderziend vermogen. Bij het bedenken van vragen, voordat mensen een paragnost bellen, zullen mensen dus goed moeten weten wat zij precies willen weten en welke vragen ze moeten stellen over het heden, het verleden of de toekomst. De energie, die de paragnost opvangt, kan hierbij niet met gewoon ontwikkelde zintuigen waargenomen worden. De mensen, die een paragnost bellen, kunnen vaak na het gesprek verwonderd zijn over dat wat de paragnost allemaal gezegd heeft.

Een paragnost bellen. Wat doet een paragnost dan?

Zoals we al stelden, kunnen mensen als ze een paragnost bellen verwonderd raken, omdat deze veel dingen ziet en voelt. Mensen kunnen zich wel eens afvragen hoe dit nu mogelijk is. Eigenlijk kunnen we, met de beste wil van de wereld, niet aangeven, waarom dit zo is. De hogere wereld heeft nu eenmaal een bepaald plan met ons, waarbij iedereen een doel heeft. Paragnosten hebben, door het leven heen, een sterk 6de zintuig mogen ontwikkelen, waarbij deze meer mag zien dan de ‘gewone’ mens.

Dit 6de zintuig kan het best gezien worden als het zien met de geest. Bedenk dat de heldere gaven pas geactiveerd worden, als we de paragnost bellen. Het blijven gewone mensen, die normaal gesproken gebruik maken van hun vijf gangbare zintuigen. Het zou immers geen leven meer zijn als je de hele dag maar dingen moest ervaren.

Een goede paragnost is in staat zijn gaven in het normale leven te controleren en deze alleen te gebruiken als er van hem/haar gevraagd wordt deze te gebruiken. Controleert hij dit niet voldoende, dan kan deze teveel input hebben en dat kan hem danig in de problemen brengen. Op het moment dat we een paragnost bellen activeert deze dus zijn 6de zintuig en gebruikt hij zijn zintuigen op een heldere manier, waarbij de Goddelijke wereld bepaalt wat hij door mag krijgen. Als paragnost moet je daar altijd rekening mee houden en een soort van goedkeuring vragen voordat je het allemaal kunt zien. Wanneer we de paragnost bellen, concentreert de paragnost zich op de vragen die gesteld worden. Bij het beantwoorden van de vraag is het wel belangrijk dat de paragnost zijn eigen ego uitschakelt en dus zo zuiver mogelijk is.

Waar krijgt de paragnost tijdens het gesprek mee te maken?

Wanneer we een paragnost bellen, is het dus belangrijk dat de paragnost zijn ego uitschakelt. Waarom is dit nu zo belangrijk? Eigenlijk is dit simpel te beantwoorden. Wanneer je een antwoord geeft, moet je namelijk zo min mogelijk je eigen subjectieve ideeën geven. De paragnost moet onbevooroordeeld zijn en zijn eigen interpretatie alleen gebruiken als de klant daar specifiek naar vraagt. Hij moet zichzelf dus even als minder belangrijk zien en aangeven wat er vanuit zijn zintuigen naar buiten komt. Interpretatie en de eigen geestelijke emoties dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, omdat je anders misschien wel een vertroebeld beeld kunt krijgen. Misschien zegt de paragnost dan wel wat hij denkt en niet wat er doorgegeven wordt.

Het is echter belangrijk dat mensen, als ze een paragnost bellen, niet met een vooringenomen houding komen. Mensen hebben wel eens de neiging om een paragnost een bepaalde kant op te dringen, omdat ze graag een antwoord willen horen. Een paragnost kan dan wel eens beïnvloed worden en meegaan met de gevoelens van de klant. Een ervaren paragnost zal dit niet doen en zich alleen richten op datgene wat hij binnenkrijgt, ook al is dit niet altijd even leuk voor de klant. Een laatste probleem, als we met een paragnost bellen, is dat een paragnost meerdere informatie binnenkrijgt via bijvoorbeeld kleuren, visioenen, beelden, voorwerpen, geuren, symbolische beelden, geluiden of andere waarnemingen. Hier moet toch een interpretatie aan gegeven worden, maar dan wel zo dat de paragnost zijn eigen gevoelens en emoties uitschakelt en tracht om de klant mee te nemen in een soort gezamenlijke uitleg.

De juiste paragnost bellen. Hoe vind je de juiste paragnost?

Mensen die een paragnost bellen doen dit misschien wel veel te snel, terwijl het belangrijk is om je eerst voor te bereiden. Kijk eerst eens goed om je heen of vraag mensen of zij een goede paragnost kennen. Uiteindelijk moeten mensen, als ze een paragnost bellen, echter wel op hun eigen intuïtie afgaan. Het belangrijkste is, dat je een goed gevoel bij een paragnost moet hebben. Je moet als het ware open staan voor datgene wat de paragnost jou vertelt. Heb je gelijk het gevoel dat deze persoon je niet ligt, dan kun je als klant maar beter gelijk met het gesprek stoppen. We raden mensen dan ook aan om, als ze een paragnost bellen, goed naar hun eigen intuïtie luisteren. Bedenk verder dat de paragnost ditzelfde heeft en al snel aanvoelt of hij jou kan helpen.

Wanneer mensen met een paragnost bellen kan een verkeerde verstandhouding nooit werken. Het kan daarbij zelfs gebeuren dat een paragnost over een bepaalde vraag niets doorkrijgt, omdat de hogere wereld hier een blokkade in plaatst. Een ervaren paragnost zal het aandurven dit te vertellen. Dit kan gebeuren en je doet er als klant dan goed aan dit te accepteren. Naast je eigen intuïtie kun je ook kijken naar mond-tot-mondreclame. Dit is een prima manier om een geschikte paragnost te vinden, maar je moet natuurlijk altijd wel oppassen dat meningen subjectief zijn. Uiteindelijk blijf jij degene die bepaalt wie er wel of niet bij je past.

Wanneer mensen een paragnost bellen. Kan deze dan het hele probleem oplossen?

Een paragnost kan nooit je gehele probleem oplossen. Hij kan antwoorden geven door van zijn 6de zintuig gebruik te maken, maar hij is geen wondermiddel, die met spreuken of andere rituelen je probleem helemaal weg kan nemen. Een goede paragnost zal het hierbij aandurven om je bepaalde dingen aan te geven, ook als die niet leuk voor je zijn. Hij zal je een duidelijke richting willen geven en niet aankomen met allerlei nonsens, zodat jij je heel even goed gaat voelen, maar er dan later achter komt dat het helemaal niet zo is.

Wanneer mensen met een paragnost bellen is het daarom belangrijk eerlijk te blijven. Dit geldt zowel voor de paragnost, als voor de klant. Er zijn wel gevallen bekend van mediums en paragnosten, die klanten een prettig gevoel gaven door te zeggen dat deze beter zoude worden van een ernstige ziekte. Dit was dan uiteindelijk niet zo. Een paragnost of medium beslist niet over de dood. Dat doet echt alleen de Goddelijke wereld. Het aangeven of iemand wel of niet ziek is, ligt ook niet bij een paragnost. Mensen die een ervaren paragnost bellen, zullen bij medische vragen dus altijd horen dat de paragnost er wel even naar kan kijken, maar adviseren altijd dat het belangrijk is om ook naar een arts te gaan! En dat dat hun plicht is om een medisch persoon naar uw probleem te laten kijken.

Er is nog een aandachtspunt. Sommige paragnosten of mediums willen je blij maken door je afhankelijk te maken van hun advies. Ze kunnen je een blij gevoel geven, waardoor je graag veel wilt bellen. Dit kan echt duizenden euro’s kosten en uiteindelijk zal je niet meer kunnen bellen, doordat je financieel in de problemen komt. Wanneer mensen met een paragnost bellen, die bij Mediumslive aangesloten is, zal je merken dat wij dit zoveel mogelijk willen voorkomen. Ze zullen hun klanten aangeven dat deze op de tijd moeten letten en ook attenderen als de klant teveel geld opmaakt. Onze consulenten zijn natuurlijk professionals en krijgen een loon, maar het zijn mensen, die met hun hart werken en het belangrijk vinden om hun klant op een goede manier te helpen. Mensen, die met een paragnost bellen, die bij Mediumslive zijn aangesloten, zullen merken dat ze op een zuivere manier geholpen worden.

De paragnost bellen, die bij Mediumslive aangesloten is

De paragnosten van Mediumslive zijn speciaal geselecteerd om op een zuivere manier met hun 6de zintuig om te gaan. Het zijn mensen die met hun hart werken. Zij zullen trachten om de indrukken, die zij binnenkrijgen, op een eerlijke manier weer te geven. Zoals we al eerder zeiden, zullen paragnosten indrukken krijgen vanuit het verleden, het heden en de toekomst. Hierdoor kunnen zij richtlijnen geven over hoe jij bepaalde dingen anders zou kunnen doen en welke dingen al heel goed zijn. Bedenk, met de toekomst, dat deze nooit vaststaat en dat een paragnost richtlijnen biedt, maar dat jijzelf je eigen toekomst inkleurt. Jouw handelingen, maar ook je omgeving, kunnen ervoor zorgen dat de toekomst kan veranderen.

Dit komt, omdat de mens van de Goddelijke wereld het vermogen heeft gekregen om zijn eigen keuzes te mogen maken en dus ook zijn eigen toekomst te veranderen. Daarom zullen de paragnosten van Mediumslive niet te ver in de toekomst kijken, uiterlijk een half jaar. Het is dan ook niet verstandig om uitdrukkelijk naar een tijdsaanduiding te vragen, als de paragnost aangeeft dat dit niet mogelijk is. De Goddelijke wereld laat zich namelijk niet dwingen en als er een tijd aangegeven wordt, dan hoort de paragnost dit zeker wel en kan deze het alsnog aan je doorgeven.

Welke vragen kun je stellen?

Je kunt onze consulenten op www.mediumslive.com vinden en zelf bekijken wie er die gaven heeft, die jij nodig hebt. Je kunt dan gelijk aanvoelen, wie er het best bij jou overkomt. De vragen die je hebt kunnen op verschillende gebieden betrekking hebben. Veel gestelde vragen zijn:

– Zullen mijn partner en ik bij elkaar blijven?
– Zal ik een nieuwe partner vinden?
– Hoe zit het met mijn liefdesleven?
– Hoe gaat het met mijn carrière wat betreft studie, werk, eigen bedrijf?
– Hoe zit het met mijn gezondheid?
– Ben ik op de goede manier bezig?
– Ik ben iets kwijt, waar zou ik dit kunnen vinden?
– Ik wil graag een kindje, gaat dat gebeuren?
– Hoe gaat het met mijn kinderen verder?

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen, die gesteld kunnen worden. Je kunt aan onze paragnost of aan één van de andere consulenten al je vragen kwijt. Onze consulenten staan je graag te woord. Wacht dus niet langer en neem contact met een van onze consulenten op. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op de website van Mediumslive. Je kunt dan ontdekken welke paragnosten en andere consulenten er zijn.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

 

©2014 Mediumslive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Mediumslive).