Oprechte mediums bij Paranormalechat.nl kunnen veel antwoorden geven

Bij Paranormalechat kun je veel soorten mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen vinden. In dit artikel bespreken we de term oprechte mediums. Dit is een medium dat op een zuivere manier op mentaal of fysiek gebied contact maakt met de hogere wereld. Op deze chat lijn werken de mediums voornamelijk op mentaal gebied. Hierbij ervaren mediums de geestelijke wereld wel, maar de klant neemt dit niet direct waar, tenzij het medium de stem van de overleden persoon overneemt. Heb je na dit artikel over het spiritueel medium vragen, dan kun je altijd contact opnemen met één van de medewerkers via de chat, zodat deze je kunnen helpen bij de vragen die je hebt. Kijk eens op www.Paranormalechat.nl welke consulent het meest aanspreekt.

Je vindt alleen maar eerlijke en Oprechte Mediums bij MediumsLive.com

Oprechte Mediums bij Paranormalechat.nl

Wat betekent de term ‘oprechte mediums’?

De term medium is bij veel mensen wel bekend en iedereen heeft daar zijn eigen idee over. Sommige mensen geloven heilig in oprechte mediums, maar andere zeggen dat deze niet bestaan en bedriegers zijn. Eigenlijk zijn beide meningen wel waar, want er zijn wel degelijk bedriegers, die zichzelf als oprechte mediums uitgeven. Maar er zijn ook heel veel mensen die we wel degelijk kunnen bestempelen als oprechte mediums. De waarheid ligt dus in het midden en je moet als cliënt heel goed oppassen of een medium werkelijk datgene kan wat deze impliceert. Dit is een vrij moeilijke taak, want hoe kom je er nu achter of mensen nu wel of niet bij de oprechte mediums horen.

Bij Paranormalechat werken zeker oprechte mediums, die zeer zuiver werken en door ons ook uitvoerig zijn getest om te bekijken of de gave, die ze zichzelf toedichten, ook daadwerkelijk bestaat. We kunnen dus stellen dat wij gebruik maken van oprechte mediums. Zij zullen u met hun hart helpen en hebben zichzelf als taak gesteld om mensen, die problemen hebben, te helpen.

De term oprechte mediums betekent bij ons dat het medium zichzelf openstelt om contact te maken met de hogere wereld en deze zo objectief mogelijk tracht weer te geven, aan mensen die dat willen weten. Onze mediums zijn dus een soort bemiddelaars die de overgang van de fysieke wereld naar de hogere wereld open zetten, om bepaalde informatie te krijgen. Alleen oprechte mediums zijn in staat hun eigen gevoelens en interpretaties uit te schakelen. Zij kunnen op een neutrale manier weergeven wat de hogere wereld doorgeeft. Naar ons idee zijn consulenten, die dit neutraal doen, oprechte mediums.

Oprechte mediums zoeken kan een hele toer zijn

Er gaan allerlei wilde verhalen over dat wat mediums doen. Vaak denken mensen dan eerder aan films en boeken, waar allerlei enge dingen gebeuren. Mensen denken dat entiteiten en overleden zielen zich op de meest fantastische manieren weten te openbaren. In de praktijk is dit bij oprechte mediums zeker niet zo. Daar zal je merken dat de hogere wereld zich juist op een zeer relaxte en vriendelijke manier openbaart. Gelukkig wordt dit steeds meer bekend, waardoor steeds meer mensen behoefte hebben om oprechte mediums te vinden. Sommige mensen doen dat door naar telefoonlijnen te bellen of naar paranormale beurzen te gaan. Zij gaan dan op hun eigen gevoel af en hopen op deze wijze oprechte mediums tegen te komen.

Er zijn ook mensen die, in hun zoektocht naar oprechte mediums, lang bezig zijn om zich te oriënteren. Zij kunnen dit doen door andere mensen te raadplegen en goed te kijken naar reviews die er geschreven worden. Zo kunnen ze uiteindelijk oprechte mediums vinden. Hoe je het wendt of keert, het blijkt toch wel een hele toer om betrouwbare mensen te vinden, waardoor het een uitdaging is om oprechte mediums te ontdekken. Het is erg belangrijk om voor jezelf van tevoren duidelijk te hebben wat je wil vragen.

Laat je tijdens het gesprek met een medium niet verleiden om teveel te vertellen. Minder oprechte mediums kunnen dan de informatie uit je eigen verhaal halen en hier dus handig misbruik van maken. Minder oprechte mediums vragen namelijk veel en gaan dan pas concluderen. Oprechte mediums krijgen eerst iets door en zeggen dan wat ze door hebben gekregen. Als klant zal je dan bepaalde zaken, van de overleden personen, herkennen, waardoor je weet dat het klopt.

Afbakenen van datgene wat je belangrijk aan oprechte mediums vindt

Het eerste wat je, bij de zoektocht naar oprechte mediums, moet weten, is wat de diverse paranormaal begaafde mensen voor gaven hebben. Een medium is meestal wel paragnost, maar een paragnost is zeker niet altijd een medium. Termen als paragnost en medium kunnen dus wel eens verward worden, Hierbij kunnen er misverstanden komen, omdat paranormaal begaafde mensen vals beschuldigd kunnen worden. Er zijn gevallen bekend van paragnosten, die aan klanten aangaven dat zij geen contact met geesten hebben en dan te horen kregen dat ze geen oprechte mediums zijn en oplichters waren. Nou het eerste gegeven klopt, want een paragnost kan nooit bij de oprechte mediums behoren, maar natuurlijk wel bij de oprechte paragnosten.

Een paragnost maakt namelijk geen contact met geesten of overleden zielen, maar voelt sterk energie aan en heeft dus wel heldere vermogens. Oprechte mediums kunnen wel contact met overleden zielen en andere entiteiten maken. Je doet er dus goed aan om eerst voor jezelf duidelijk te maken wat je nu precies zoekt. Ben je op zoek naar oprechte mediums dan moet je dus niet bij de paragnosten gaan kijken.

Zijn oprechte mediums, die vervelende berichten doorgeven, wel zuiver?
Bij het bellen naar een medium ben je erg afhankelijk van datgene wat deze doorgeeft. We hebben als mens allemaal de neiging om goede berichten als heel oprecht te zien en berichten die minder goed zijn of zelfs vervelend als ‘niet’ oprecht te zien. Soms krijgen oprechte mediums dan te horen dat het allemaal niet klopt wat ze doorkrijgen. Bedenk als cliënt dat de hogere wereld de boodschappen doorgeeft en niet het medium.

Bij Paranormalechat en veel andere zuivere sites, zijn er immers zeer goede en oprechte mediums, waardoor wij de selectie of ze zuiver zijn al gedaan hebben. Dus zelfs als je minder leuke berichten doorkrijgt, doe je er goed aan om vriendelijk te blijven. Je kunt dan beter trachten om er meer over te weten te komen, in plaats van het aan gaan van een discussie met het medium. Je ziet dus dat het erg belangrijk is niet zomaar een medium te bellen, maar eerst goed te kijken of deze bij de oprechte mediums hoort en of de persoon goed bij je aanvoelt. Intuïtie is nog altijd een van de belangrijke vermogens die mensen hebben, dus maak daar goed gebruik van.

Manieren om oprechte mediums te vinden

Er zijn een aantal manieren om oprechte mediums te vinden. Hieronder geven we een opsomming om je enigszins op weg te helpen:
– Lees de feedback of reviews van mediums of organisaties. Je leest dan wat er zoal over geschreven wordt en kunt er dan achter komen wat andere mensen van deze mediums vinden. Je kunt dan wellicht ook lezen wie nu precies de oprechte mediums zijn. Let op dat meningen verschillen, dus laat je niet leiden door een paar negatieve berichten. Zelfs oprechte mediums kunnen bij sommigen niet goed bekend staan.

– Een tweede manier om oprechte mediums te vinden is door naar beurzen of andere gelegenheden te gaan waar mediums komen. Je kunt dan zelf eens bekijken wie er goed bij je overkomt. Bedenk dat de menselijke intuïtie vaak erg sterk is en je al snel aanvoelt of iemand wel of niet bij de oprechte mediums hoort.
– Misschien wel één van de beste manier om oprechte mediums te vinden, is om kennissen, familie, vrienden en andere bekenden te vragen of zij iemand kennen. Vaak zie je dat zij goede of slechte berichten over bepaalde mediums hebben, waardoor je een indruk krijgt. Doordat je deze mensen kent, heb je misschien meer vertrouwen in bepaalde mediums als je hoort dat zij positief over een bepaald medium spreken.

Tips bij het bellen van oprechte mediums

– Stel je vragen duidelijk op en zorg ervoor dat je van tevoren duidelijk stelt wat je nu precies allemaal wil weten.

– Wees zo concreet mogelijk bij het stellen van je vragen, maar vertel nooit teveel, zodat je het medium een objectieve kans geeft om de juiste informatie in de spirituele wereld te vinden.
Zelfs oprechte mediums kunnen beïnvloed worden door jouw verhaal en dan andere dingen verwarren met datgene wat ze werkelijk doorkrijgen.

– Zoek een medium op, die bij je past. Niet alle mediums zullen jou een goed gevoel geven. Dit hoeft niet te betekenen dat zij geen oprechte mediums zijn. Dit is gewoon persoonlijk en dan kun je beter even verder zoeken.

– Geeft het medium een antwoord, dat je niet begrijpt, sta er dan toch open voor. Je bent op zoek naar antwoorden en oplossingen en soms kan dit anders zijn, dan jij dacht. Misschien komt het werkelijke begrip pas later. Bedenk dat oprechte mediums alleen doorgeven wat de hogere wereld door wil geven.

– Merk je dat jij en een medium niet op een goede manier met elkaar klikken, beëindig het contact dan op een vriendelijke manier. Oprechte mediums zullen dit begrijpen en niet boos worden en het accepteren dat jij wilt stoppen.

– Word nooit boos op een medium. Deze tracht jou te helpen en dat is niet altijd even leuk. Mocht je echt merken dat je boos bent, geef dit dan aan. Wellicht kan een medium je boosheid dan alsnog verminderen.

De consulenten van Paranormalechat.nl

Je kunt op onze paranormale hulplijnen een van onze mediums of andere paranormaal begaafde mensen raadplegen. Onze oprechte mediums en andere paranormaal begaafde mensen staan graag voor je klaar. Geen vraag is te gek. Wacht niet langer en neem contact op met een van onze mediums. Zoals gesteld zijn onze mediums uitvoerig geselecteerd, waardoor zij u zeer deskundig kunnen adviseren.

 

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).