Medium Chat service bij ParanormaleChat.nl

Onze medium chat is een relatief nieuw middel om mensen bij te kunnen staan als ze hulp nodig hebben. We staan hierbij garant voor de kwaliteit die we aanbieden en de professionele consulenten die bij ons werken. Betrouwbaarheid, professionaliteit en discretie zijn hierbij de kernwaarden die we aanhangen. We willen onze klanten die hulp bieden, die ze verdienen. Daardoor blijven we ook geregeld met onze klanten in contact door feedback te vragen en hun bevindingen te gebruiken om onze dienst nog meer te verbeteren. Naar ons idee is dit belangrijk om onze medium chat en  zo goed mogelijk aan te kunnen bieden.

De consulenten die voor ons werken, zijn van zeer goed niveau, waarbij sommige zelfs landelijk bekend zijn van programma’s zoals onder andere het zesde zintuig. Hierbij worden verschillende soorten consulenten aangeboden, waarbij de meeste gebruik maken van heldere vermogens, zoals heldervoelen, helderhoren, helder ruiken en helder proeven, welke op fysiek gebied liggen. Maar ze maken ook gebruik van vermogens zoals helderziendheid en het zesde zintuig, welke dus veel meer op het geestelijk vermogen liggen. Daarbij zullen mediums echter ook gebruik maken van hogere entiteiten zoals geesten, engelen, begeleiders en andere wezens uit de geestelijke wereld.

Belangrijk om te melden is dat onze consulenten geen standaardberichten aan je sturen, maar zich echt op jouw energie richten. Verder zullen we bij de medium chat nooit automatische berichten sturen, wat sommige anders sites wel doen. We maken dus gebruik van echte mensen.

Met medium chat kun je direct antwoord krijgen op dringende vragen

Bij ParanormaleChat.nl kun je met veel soorten consulenten spreken, zoals mediums, paragnosten, tarotisten en nog veel meer mensen met paranormale krachten. Ook kun je bij ons contact maken via onze medium chat. Hiervoor hebben we verschillende mensen geselecteerd die hun gaven zo op klanten afstellen dat ze al genoeg hebben aan een naam, geboortedatum en een specifieke vraag. Zij kunnen hierbij vaak via bepaalde methoden een goed beeld vormen van datgene waar jij mee zit. Via de medium chat is het dus mogelijk om, zonder dat iemand jou verder kent, een antwoord te krijgen. Dit komt, omdat de consulenten in staat zijn contact te zoeken met energieën of zelfs entiteiten of hogere wezens uit de geestelijke wereld. Met name mediums kunnen deze hogere wezens oproepen, terwijl paragnosten en helderzienden weer meer in staat zijn om energie aan te voelen. Zij gebruiken veelal een 6de zintuig om dingen sterker aan te voelen.

In dit artikel bespreken we de medium chat service, waarbij we de mogelijkheden bespreken hoe deze medium chat. Mensen die voor ons werken en deze service verzorgen, zijn uitermate streng geselecteerd, zodat we kunnen bieden wat we beloven. Niet iedere consulent kan via de medium chat werken. Met name het automatisch schrift is belangrijk, omdat de consulent in staat is contact met hogere wezens en energieën te zoeken en zich te laten leiden door datgene wat er aangedragen wordt. Heb je na dit artikel vragen over onze medium chat dan kun je altijd bellen, zodat we je kunnen helpen bij vragen of problemen die je hebt. Kijk op ParanormaleChat.nl welke consulent het meest aanspreekt. Om een Chat Reading te starten kun je het best gelijk je volledige naam +  geboortedatum + je duidelijke vraag in je eerste chat sturen. Dan kan het medium de chat starten en gelijk al invoelen.

Online medium chat. Kan dat mij helpen?

Mensen vragen zich wel eens af of het mogelijk is om op deze manier antwoord te krijgen op de vragen die ze stellen. Een medium chat lijkt zo afstandelijk en, omdat het alleen maar zinnen zijn die je terugkrijgt, is dit ook wel te begrijpen. Mensen vragen zich wel eens af hoe het mogelijk is dat een medium een antwoord kan geven. Het geheim ligt eigenlijk in de hogere wereld zelf. Als een klant namelijk een vraag heeft via de medium chat dan stel je die vraag in principe niet aan de consulent, maar vaak aan je eigen gidsen, begeleiders, overleden mensen of andere hogere energieën. Het medium, de paragnost of een andere consulent zorgt dus als het ware dat er een verbinding tot stand gebracht wordt tussen jou en die hogere wezens. Op deze manier kun je via de medium chat wel degelijk antwoord krijgen. De geestelijke wereld weet immers zeer goed wat jij wel of niet nodig hebt. Hierbij is de consulent als het ware een intermediair, die in staat is hogere energieën op te vangen. Het is hierdoor dus wel degelijk mogelijk om via onze medium chat een antwoord te geven waar je iets aan hebt. Hierdoor ervaren veel van onze klanten een echte steun van de service die wij bieden. Ze merken dat onze consulenten in staat zijn adequaat en efficiënt te reageren. Voor onze consulenten is dit echter niet verbazingwekkend, omdat zij al zeer veel ervaring hebben met het contact met de hogere wereld of met hogere energieën.

Consulenten stemmen af op de medium chat berichten die mensen sturen

Vaak vragen mensen zich af hoe het nu precies werkt om contact met de hogere wereld te krijgen. En dan vooral via de medium chat omdat dit natuurlijk een afstand lijkt te creëren. Toch is het minder afstandelijk dan je denkt. Afhankelijk van de gaven werkt iedere consulent weer anders. Onze consulenten zijn in het dagelijks leven veel bezig met de geestelijke wereld en in staat om daar automatisch contact mee te maken. Daarbij is het, afhankelijk van hun gave, bij iedere consulent weer anders. Een medium heeft een aangeboren talent, waardoor deze vanaf de geboorte al contact met de hogere wereld heeft. Vaak zijn kleine kinderen nog in staat om deze energie aan te voelen. De meeste mediums hebben dan ook veel ervaringen vanuit hun vroegste jeugd. Doordat ze met gidsen, begeleiders, engelen en overleden zielen kunnen communiceren, kunnen ze dus aan de geestelijke wereld de vraag voorleggen die jij via de medium chat stelt. Een paragnost en een helderziende maken sterk gebruik van hun zintuigen. Zij gebruiken de zintuigen echter niet op een manier zoals gewone mensen dat doen, maar versterken als het ware de zintuigen met een zesde zintuig. Hierdoor kunnen zij veel meer dingen ervaren dan gewone mensen dat doen. Stel je een vraag via de medium chat dan zullen dit soort consulenten zich vooral richten op de dingen die zij daar via hun zintuigen op doorkrijgen. Ook deze worden geleid door de hogere wereld, alleen openbaren zich er geen geesten en andere hogere wezens bij. Tarotisten en andere kaartleggers maken natuurlijk gebruik van kaarten. Wanneer je een bericht via een medium chat stuurt, zal de kaartlegger zich op energie richten en vervolgens de kaarten laten spreken. Zo heeft iedere consulent weer zijn eigen methoden om antwoord te kunnen geven op de vraag die jij via de medium chat stuurt.

Hoe formuleert een consulent het antwoord bij de medium chat

Bij het formuleren van een antwoord werkt iedere consulent weer op zijn eigen manier, maar er is toch wel een middel dat veel gebruikt wordt, namelijk het automatisch schrift. Hierbij krijgt de consulent berichten door via de hogere wereld. Vaak zal een consulent, voor hij een chat typt, eerst met pen en papier werken. Hij/zij concentreert zich op de hogere wereld of de energie die deze binnenkrijgt en laat de hogere wereld zijn hand sturen, zodat er een boodschap doorgegeven kan worden. Vaak is dit antwoord niet helemaal duidelijk, waardoor de consulent in staat moet zijn om de boodschap begrijpelijk te maken. Dit is erg belangrijk, omdat een consulent natuurlijk nooit zijn eigen interpretatie mag geven. De consulent wil via de medium chat immers een goed en duidelijk antwoord geven, zodat jij daadwerkelijk voelt dat de consulent heel goed begrijpt wat je nodig hebt. De interpretatie die je via de medium chat van de consulent krijgt, is zeker niet gesteld op grond van de mening van de consulent, maar op dat wat de hogere wereld doorgeeft. Wanneer het voor een consulent niet duidelijk is, wat de hogere wereld wil doorgeven, dan zal deze er vragen over stellen. Dit kan zijn naar de geestelijke wereld, maar ook naar de klant. Daarom is het erg belangrijk dat je je vraag van tevoren goed overdenkt en dan pas stelt. Doe je dit niet, dan zal de consulent niet weten wat hij/zij nou moet vragen en zal deze een bericht naar jou sturen om het wat duidelijker aan te geven. Is alles duidelijk dan zal de consulent je aan kunnen geven wat het antwoord op je vraag is. Let wel op, dat dit antwoord dus meestal via automatisch schrift tot stand komt en dat de consulent daar in principe weinig invloed op heeft. De hogere wereld laat zich niet sturen en zal datgene aangeven wat ze wil. Mocht jij het antwoord niet fijn vinden, dan zal je dus altijd moeten bedenken dat er wel een duidelijke boodschap inzit en dat je je daar beter aan kunt houden. Je wilt niet voor niets een antwoord hebben en soms is dit gewoon minder leuk. Uiteindelijk zal het bericht via de medium chat je in de toekomst blij maken als je de adviezen maar volgt.

Wat zijn de voordelen van de medium chat

Mensen zeggen wel eens dat een medium chat onpersoonlijk is. Toch merken we dat mensen, die het proberen, er wel een andere mening over krijgen. Ten eerste merken klanten dat er wel degelijk een band met de consulent kan zijn. Naar ons idee komt dit, omdat de klant ervaart dat er hogere energieën zijn die met hen meevoelen. Als klant kun je namelijk je diepste gevoelens aangeven, waarbij de consulent diepe, krachtige gevoelens teruggeeft. Bedenk dat consulenten, die dit werk doen, speciaal geselecteerd zijn uit alle mensen die voor ons werken. We werken alleen maar met mensen die echt in staat zijn om via automatisch schrift boodschappen te ontvangen en door te geven. Een tweede voordeel is de privacy die mensen ervaren. Bij het sturen van een bericht via de medium chat  kun je redelijk privé blijven en hoef je ook niet te praten. De consulent heeft natuurlijk wel je geboortedatum en naam nodig, maar verder hoef je niets prijs te geven. Daardoor kun je dus thuis of in een andere omgeving makkelijk een bericht sturen. Hierbij hoef je niet bang te zijn dat andere mensen, behalve de consulent je berichten zullen zien. Daarbij kun je dus altijd, op tijden dat jij wilt, berichten sturen, omdat er over het algemeen wel iemand is om de berichten te beantwoorden via de medium chat. Een derde voordeel is, dat je geen direct contact met een consulent hebt en deze dus niet hoeft te horen of te zien. Sommige mensen vinden het nu eenmaal fijner, waarbij ze het idee hebben dat ze zichzelf niet prijsgeven en toch geholpen kunnen worden. Het kan ook gebeuren dat je soms even aandacht nodig hebt, maar niet lang aan de telefoon wilt hangen. Hierbij is het handig om via de medium chat even een vraag te kunnen stellen. Bijkomend voordeel is dat je achteraf geen onverwachte kosten hebt. Een vierde voordeel is toch wel dat er in deze moderne tijd veel geappt en ge-sms’t wordt, waardoor met name jongere mensen veel meer gewend zijn om via dit soort berichten te communiceren. We zien echter ook wel steeds meer oudere mensen die berichten via SMS, Chat, WhatsApp versturen en nu ook via medium chat. Mensen gaan dus al steeds meer op deze manier communiceren, waar wij dus goed op aan kunnen sluiten. Een laatste voordeel, dat we willen noemen, is dat je eerst rustig na kunt denken over wat je wilt vragen en welke formulering je het best kunt gebruiken. We merken dat veel klanten dat erg fijn vinden, omdat ze dan geen onverwachte vragen krijgen, waardoor ze zich over het algemeen relaxter voelen.

Welke vragen kun je stellen via de ParanormaleChat ?

In principe kun je met alle vragen komen, die je wilt stellen. Natuurlijk gelden wel de algemene normen en waarden. Toch raden we je wel aan om je vragen goed voor te bereiden en ze het liefst eerst met pen en papier op te schrijven alvorens je ze intypt. Doe je dit niet of onvoldoende dan kan de vraag die je stelt misschien wel onduidelijk zijn. Een consulent kan dan doorvragen om er achter te komen wat je bedoelt, wat uiteindelijk dus alleen maar meer tijd en geld kost. Ten tweede is het belangrijk dat je er goed over nadenkt welke consulent jou het best kan helpen. Wil je iets aan een overleden persoon vragen of een andere entiteit uit de hogere wereld, dan kun je het best een medium uitkiezen. Deze is er immers gespecialiseerd in om dit soort contacten te maken. Wil je meer dat iemand met je meedenkt en zijn intuïtie gebruikt om jou te ondersteunen, dan is een paragnost of helderziende misschien wel weer beter. Wil je een toekomstbeeld over iets, dan kun je weer beter een tarotist raadplegen. Zo hebben we veel soorten mensen met verschillende vaardigheden. Er zijn bijvoorbeeld ook consulenten, die gebruik maken van reiki, parapsychologie en coaching. Bij het stellen van de vragen, raden we je aan om bij echt complexe vragen toch eerder gebruik te maken van de telefoon. We denken dat een chat dan ontoereikend is en een consulent per telefoon veel makkelijker antwoord kan geven op dit type vragen. Het gebruik van de medium chat is dus meer geschikt voor iets minder complexe vragen zoals onder andere:

– Kan ik die baan krijgen?
– Zal ik dit jaar een kind krijgen?
– Gaat mijn financiële situatie verbeteren?
– Is een bepaalde persoon een geschikte partner?
– Heeft mijn partner een andere relatie?
– Houdt mijn vriend echt van mij?

Zo zijn er een heleboel vragen te bedenken die je kunt stellen. We raden je dan ook aan om het eens te proberen en een berichtje te sturen om te kijken of het iets voor je is om gebruik te maken van de medium chat.

Neem eens een kijkje op de website van ParanormaleChat.nl:
We raden je aan om eens in onze website te bladeren en de profielen van de consulenten te bekijken om te kijken welke persoon het best aan jouw wensen voldoet. In de profielen kun je dan lezen wat iemand te bieden heeft. Kijk maar op www.ParanormaleChat.nl welke consulent het meest aanspreekt.

 

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.
©2015 Astroangels en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Astroangels).