Toelichting bij Medicijn kaarten

De Medicijn kaarten zijn een oud Noord-Amerikaans gebruik

De Noord-Amerikaanse indianen stonden altijd heel dicht bij de natuur, daarom hebben en hadden zij een zeer sterke band met het dierenrijk.

Dieren vertolken in bijna iedere maatschappij een specifieke rol. Die duidelijke band met het dierenrijk van de Indianen kwam tot uiting in de medicijn kaarten.

Medicijn kaarten een oud gebruik van de Indianen

Medicijn kaarten

De Indianen vinden dat iedereen die een beetje intelligent is de gedragspatronen van dieren kunnen opmerken. En daarbij ook helende boodschappen kunnen ontdekken. Aan iedere les kan namelijk een belangrijke gedachten, concept of idee ten grondslag liggen.

Iedere kaart die u gaat trekken (of die door een medium voor u getrokken wordt) over een bepaalde situatie of kwestie, vormt een afspiegeling van wat je nu niet kunt of wil inzien.