Bij Paranormalechat kun je veel soorten mediums. Een Medium paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen vinden. Zij maken op uiteenlopende manieren contact met de hogere wereld. Alhoewel iedereen dit weer op een andere manier uitlegt, is er buiten onze fysieke wereld een wereld, die vooral op het geestelijk vlak functioneert. Deze wereld helpt onze consulenten om hun klanten op de juiste manier te helpen bijvoorbeeld d.m.v. een kaartlegger.

Een ander voorbeeld is de paragnost, die als kaartlegger zijn 6de zintuig gebruikt om boodschappen door te krijgen, die duidelijkheid aan de klant verschaffen. Natuurlijk zijn er ook mensen, die puur als kaartlegger werken en inzichten kunnen verschaffen op grond van de kaarten zelf, waarbij ze vooral gebruik maken van jouw eigen energie. Er zijn zelfs psychologen, psychiaters en andere deskundigen, die de kaarten wel eens gebruiken om inzicht in de psyche van een cliënt te verkrijgen.

Bij Paranormalechat werken verschillende mensen, die als kaartlegger werken, van medium tot aan psycholoog. In dit artikel bespreken we de term kaartlegger, waarbij mensen denken aan tarotkaarten, maar waar er ook andere typen kaarten zijn zoals de zigeunerkaarten, de engelenkaarten en de Lenormandkaarten. Zoals we al stelden, gebruikt iedere kaartlegger weer zijn eigen vermogens en talenten. Veelal wordt er gebruik gemaakt van engelen, gidsen, entiteiten en andere wezens uit de hogere wereld. Heb je na dit artikel vragen over kaartleggers of wil je zelf een vraag stellen, dan kun je altijd met één van de medewerkers een chatsessie starten, zodat deze je meer kunnen vertellen. Kijk eens op wwwParanormalechat.nlwelke consulent het meest aanspreekt om mee te bellen.

De kaartlegger

Mensen hebben soms wel eens het idee dat mensen die met tarot of andere kaartsoorten werken personen zijn, gekleed in mysterieuze kleding, een mysterieuze uitstraling hebben en ook in donkere ruimtes werken om de hogere krachten op te roepen. Ook wordt de glazen bol wel eens toebedacht aan de kaartlegger. In films zien we dit vaak terug en mensen hebben vaak het idee dat dit in werkelijkheid ook de manier is. Mensen die kaarten gebruiken, maar er normaal uitzien, worden dan ook niet altijd serieus genomen.

Op de een of andere manier vinden veel mensen het fijn om bij iemand te komen die er uitziet als iemand die de toekomst kan vertellen en die dwars door je heen kan kijken met mysterieuze ogen, die alles lijken te zien. In werkelijkheid is dit echter anders en zijn mensen, die als kaartlegger werken, minder mysterieus dan je zou denken. Steeds meer weten we dat de hogere wereld veel dichterbij is, dan altijd werd aangenomen. Er lijkt, volgens sommige paranormaal begaafde werkers, maar een kleine wand te zitten tussen onze fysieke wereld en de hogere wereld, die voornamelijk uit energie bestaat.

Licht bestaat uit energie en we weten dat licht zich met 300.000 km per seconde voortbeweegt. Dat is veel meer dan de kilometers die wij per uur kunnen bereiken. De kaartlegger is in staat om deze wereld van licht en energie wel te ervaren en te gebruiken om antwoorden te krijgen voor de vragen die jij stelt. Stel je een vraag aan de kaarten dan zal de snelheid van het antwoord je dus zeker verbazen.

Het kaartspel van de kaartlegger

Vind jouw kaartlegger bij MediumsLive.com chat

Kaartlegger

Het idee over de kaartlegger is dus wat sprookjesachtig en er zijn heus nog wel kaartleggers die hier gebruik van maken. In bepaalde culturen zijn dit soort mensen wel degelijk nog mystiek en mysterieus. In de Westerse wereld is dit een stuk minder en zijn mensen, die als kaartlegger werken, meer bescheiden in hun opstelling. Wel moeten we bedenken dat de tarotkaarten en andere soorten kaarten een bepaalde energetische kracht met zich meedragen, waardoor de antwoorden niet zomaar gegeven worden. Er zit wel degelijk een hoger inzicht in, die echter wel zijn basis in jezelf vindt.

Een legging van de kaartlegger zorgt ervoor dat je krachtige informatie krijgt. Deze komt echter wel uit je eigen onderbewust en zelfs uit je astrale lichaam, dat nog dieper gaat en zelf ook contact heeft met een astrale wereld. Deze astrale wereld kun je zien als een tussenstation tussen de fysieke en de geestelijke wereld. Mediums en andere paranormaal begaafde mensen zijn in staat om contact met deze astrale wereld te maken, waardoor ze dus contact met jouw echte persoonlijkheid krijgen. De kaarten kunnen hierbij een bruikbaar hulpmiddel zijn om inzicht te geven.

In dit artikel trachten we een antwoord te geven op de vraag wat nu precies een kaartlegger is en hoe deze de kaarten gebruikt. We geven aan hoe je het best met de kaarten om kunt gaan en welke vragen je kunt stellen als je met een kaartlegger van Paranormalechat. In de volgende paragraaf bespreken we eerst de geschiedenis van de kaarten, waarbij we ons vooral op de tarotkaarten richten, omdat deze het meest gebruikt worden.

Het werk van de kaartlegger is terug te voeren tot het Oude Egypte

In het algemeen stellen we dat het tarotspel uit de 15de eeuw komt, maar dit is vanuit de westerse begrippen, omdat er al bewijzen zijn gevonden dat kaarten al eerder gebruikt werden. Dit waren hoogstwaarschijnlijk wel een ander soort kaarten, waarbij met name in de Arabische wereld kaarten bijvoorbeeld al door de Mammelukken werden gebruikt. Voor de tarotkaarten die we nu kennen, vinden we pas aan het eind van de 18de eeuw echt bewijs. De Franse geleerde Antoine Court Gebelin gaf in die periode, vanaf 1773 tot 1784, aan dat de tarotkaarten diepe en mysterieuze oosterse krachten bezitten. Het is dan ook in deze periode dat de kaartlegger de kaarten ging gebruiken om de toekomst te voorspellen en de diepere IK van mensen te doorgronden.

Doordat Gebelin echter een geleerde was, besteedde hij er een echte wetenschappelijke studie aan, waardoor zijn ideeën serieus werden genomen. Hij zag de tarotkaarten als een soort van geheime schatkamer van esoterische wijsheden. Hij besteedde aan dit onderwerp 9 boeken, waar hij een groot deel van zijn leven mee bezig was, zelfs tot aan zijn dood. Hij gaf aan dat hij sporen had gevonden van een eeuwenoude wijsheid uit het oosten, die mensen van generatie op generatie hadden overgebracht. Hij zag onze fysieke wereld als een primitieve wereld vergeleken met de esoterische hogere wereld die we met de kaarten kunnen bereiken. Hij stelde dat de energieën van de tarotkaarten teruggaan tot de oude Egyptische tradities. Opvallend was dat hij dingen over Egypte schreef voor Champollion in 1822 met de vertaling van de Egyptische hiërogliefen kwam. Volgens Gebelin gebruikten Egyptische priesters al de symboliek van kaarten om dingen te voorzien.

Ook eerdere pausen zouden al gebruik hebben gemaakt van de geheimen uit het Boek van Toth. Zij zouden de ideeën van het oude Egypte in de 14de eeuw mee hebben genomen om in Europa te kunnen gebruiken. Zijn ideeën werden zo goed ontvangen dat zelfs Lodewijk XVI een fervent lezer was van de boeken die Gebelin schreef. Je ziet dus dat er een diepere gedachte ligt in het werk dat de kaartlegger verricht met behulp van zijn kaarten. De diepere esoterische energieën zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de kaarten die we nu nog gebruiken.

Tarot Kaarten

Tarot kaarten

Tarotkaarten van de kaartlegger

Het is een misvatting dat tarotkaarten alleen maar voor waarzeggerij worden gebruikt. Er zijn diverse takken binnen de wetenschap en de paranormale wereld die hier gebruik van maken. Natuurlijk ten eerste de mediums en paragnosten, maar ook de psychologen en psychiaters gebruiken de technieken van de kaarten om de diepste gevoelens van hun cliënten bloot te leggen. Freud gaf al aan dat het soms erg verhelderend kan werken om de kaarten te gebruiken om de diepste gevoelens van mensen boven te brengen. Er zijn ook mensen die puur als kaartlegger werken om mensen te helpen, maar er zijn ook kaartleggers, die de kaarten alleen voor zichzelf leggen. Zelfs als je zelf niet paranormaal begaafd bent, kun je, als je maar zuivere gedachten hebt, als kaartlegger mensen helpen. De hogere energieën zullen altijd openstaan om hun energie aan te wenden.

Bij Paranormalechat zie je dan ook veel soorten consulenten die als kaartlegger werken en ieder op hun eigen manier van de kaarten gebruik maken. Zoals we al stelden gebruiken we vooral de tarotkaarten als voorbeeld voor dit artikel. In een ander artikel zullen wij andere kaartsoorten beschrijven.

Gebruik van de tarotkaarten

Het klassieke tarotspel dat de kaartlegger gebruikt, bestaat uit 78 kaarten, waarvan er 22 bij de grote arcana horen. Dit zijn de figuurkaarten, die belangrijke gegevens over het leven weergeven. Er zijn ook 56 kaarten die bij de kleine arcana horen, die de alledaagse gegevens over het leven weergeven. Er worden 4 elementen gebruikt. De staven staat voor het element vuur, de bekers voor het element water, de zwaarden voor het element lucht en de pentakels voor het element aarde. Zoals we al eerder aangaven zijn er andere indelingen mogelijk, waarbij er geregeld ook andere kaarten gebruikt worden. Bij Paranormalechat kun je zeker wel iemand vinden, die op een voor jou geschikte manier als kaartlegger werkt.

We kunnen de tarotkaarten op verschillende manieren gebruiken, maar over het algemeen kunnen we de kaartleggingen in twee hoofdgebieden indelen. We onderscheiden namelijk de gesloten en de open lezing. Bij de gesloten vraaglezing kun je eigenlijk alleen maar vragen stellen, waarbij de kaartlegger alleen maar met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. Het voordeel van deze manier is dat een kaartlegger op een snelle manier kan werken en hierdoor een klant effectief inzicht kan bieden. Nadeel is dat het erg moeilijk is om met ja en nee tot de juiste inzichten te komen.

Veel kaartleggers stellen dat dit niet de juiste manier is om mensen te kunnen helpen. Het lijkt een simpele manier om via ja en nee te antwoorden, maar eigenlijk kunnen alleen de heel ervaren Tarotisten deze manier gebruiken. Het vergt namelijk toch wel wat diepere inzichten. Ook zal de klant heel gerichte vragen moeten stellen en dat is wel erg lastig. Onze Tarotisten, en andere consulenten die als kaartlegger werken, zullen over het algemeen van de openlezing gebruik maken. Hierbij is er veel ruimte om een gesprek aan te gaan, waarbij zowel de cliënt als de consulent in staat zijn inzichten met elkaar te delen. Soms kan het echter ook door elkaar gebruikt worden en zullen veel consulenten wel eens gebruik maken van een afwisselende gesloten en open lezing.

Welke lezing is de beste?

Natuurlijk blijft het persoonlijk welke manier de beste is. De een vindt de gesloten lezing beter, terwijl de ander meer gericht is op de openlezing. Wij prefereren over het algemeen de openlezing. Naar ons idee zal de openlezing veel meer ruimte aan een kaartlegger geven om een echte gids te kunnen zijn, die de cliënt de goede kant opsturen.

Het is natuurlijk ook bij de openlezing erg belangrijk om duidelijke vragen te hebben. Wij raden dan ook aan om, voordat je belt, goed na te denken over de vragen die je wilt stellen.
– Je moet de vraag niet te gesloten houden, waardoor een kaartlegger gedwongen wordt om alleen maar ja of nee te antwoorden.
– Aan de andere kant moet je ook weer niet te gedetailleerde vragen stellen, omdat je de kaartlegger dan beïnvloedt en misschien wel het antwoord opdringt. Een kaartlegger wil zo onbevangen mogelijk zijn antwoord kunnen formuleren en dit kan het best bij een vraag die duidelijk is, maar niet suggestief.

Zeg in een vraag niet wat jij er van vindt, maar laat dit achterwege. Een vraag als: “Ik denk dat ik volgend jaar een heel belangrijke baan krijg,” is te breed en suggestief, waarbij een kaartlegger niet altijd meer aan kan geven dat hij/zij dat niet zo ziet. Beter kan je dan de vraag stellen: “Hoe gaat mijn carrière er volgend jaar uitzien?” De kaartlegger kan dan via de kaarten bepaalde dingen zien en richtlijnen geven. Hierdoor krijg je misschien wel te horen welke juiste stappen je kunt nemen om een nieuwe baan te krijgen. De kaarten, die een kaartlegger legt, zijn dus eigenlijk een soort richtlijn om bepaalde handelingen te doen. Deze richtlijnen kunnen je helpen om iets beter te gaan doen of iets te veranderen. Hieronder bespreken we een paar zaken die wij van belang vinden om een duidelijke vraag te stellen.

Een aantal belangrijke zaken voor je de kaartlegger contacteert

– Het is belangrijk om, voor je de chat start, duidelijk te stellen wat je wilt weten. Hierbij wil je misschien wel veel dingen tegelijk vragen. Dit is echter niet verstandig, omdat de informatie die je dan krijgt wel eens door elkaar kan gaan lopen. Baken zoveel mogelijk je vragen af tot één onderwerp. Als je dan meerdere dingen wilt weten, geef dan duidelijk aan de kaartlegger aan dat je meerder vragen hebt. Deze kan zich daar dan op instellen.

Hoe stel je de vragen

– Het is belangrijk dat je de vragen zo stelt, dat ze betrekking hebben op jouw gedrag of jouw situatie. Richt je in je vraag dus niet teveel tot andere mensen en houd je bij je eigen zaken. Heb je bijvoorbeeld een conflict met je partner, dan is de vraag “waarom doet mijn partner zo irritant tegen mij?” niet de juiste. Beter kun je stellen: “wat kan ik doen om te zorgen dat mijn partner weer gewoon tegen mij gaat doen?” Je betrekt de vraag dan op jezelf en de kaartlegger kan dan via jou bekijken wat er aan de hand is en wat je kan doen om de situatie te verbeteren. Hieruit kan wellicht een beter antwoord komen hoe jij in de toekomst zou kunnen handelen om te zorgen dat je partner anders tegen je gaat doen.

– Tracht in je vraagstelling zo neutraal mogelijk te blijven. De vraag: “Waarom doe ik altijd zoveel in het huishouden, terwijl mijn partner niets doet?” is niet neutraal. Je kunt beter stellen: Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn partner meer in de huishouding gaat doen?” Met andere woorden gebruik zoveel mogelijk de IK boodschap.

– Het is ook belangrijk dat je tracht zo positief mogelijk in je vraagstelling te zijn. Je kunt vragen waarom iemand bepaalde dingen zo slecht doet, maar je kunt ook vragen hoe jij er voor kunt zorgen dat iemand de juiste handelingen gaat verrichten. Dit klinkt net iets prettiger en zorgt er ook voor dat je jezelf kwetsbaar op durft te stellen.

Paranormalechat

Voor een uitgebreide legging van de tarotkaarten of andere kaarten kun je bij ons veel mensen vinden, die als kaartlegger hun diensten aanbieden. Op de site van Paranormalechat kun je veel gespecialiseerde mediums en paragnosten vinden die ook de kaarten gebruiken. Zij zullen je oprecht en betrouwbaar helpen om de juiste inzichten te verkrijgen. Hierbij zullen de tarot kaarten je vertellen op welke manier je in het leven door kunt gaan. Misschien heb je naar aanleiding van dit artikel vragen. Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van Paranormalechat al je vragen kwijt. Onze consulenten staan je graag te woord en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact op met één van onze consulenten. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op onze website van Paranormalechat welke consulenten online zijn. www.Paranormalechat.nl

 

©2014 Paranormalechat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paranormalechat).