Intuïtief Schrijven | Betekenis

Intuïtief schrijven wordt door veel mensen gezien als automatisch schrift. Dat is het beslist niet. Intuïtief schrijven is het schrijven met gebruikmaking van de bewuste wil.
Bij Intuïtief schrijven worden de woorden door de aanwezig zijnde entiteit in het geheugen van het medium geprent. Je kan Intuïtief schrijven vergelijken met een waarneming die bij psychometrie gedaan wordt.
Nu wordt er door het medium geschreven met zijn of haar eigen woordenschat en kennis.

De persoon die zich beschikbaar stelt voor het automatisch schrijven heet een medium. Het medium fungeert bij het Intuitief schrijven als het ware als doorgeefluik.