Richting aan je leven

Op ParanormaleChat.nl kun je lezen welke vaardigheden onze consulenten bezitten. Maar ook een introductie van de Chinese Horoscoop. We hebben consulenten met verschillende talenten en vaardigheden. Hierbij zijn er niet alleen mediums, maar ook paragnosten, astrologen, helderzienden, tarotleggers en nog veel meer paranormaal begaafde mensen. Er zijn ook mensen die met de astrologie bezig zijn. Daarbij zijn we gewend aan de westerse astrologie, maar zijn er nog meer culturen die met astrologie bezig zijn. Eén daarvan is de Chinese astrologie. Hier volgt een introductie van de Chinese Horoscoop.

De meeste mensen hebben hier over gehoord, maar weten toch niet echt hoe dit nu precies werkt. Het onderstaande artikel gaat over de Chinese astrologie. Wil je er met mensen over spreken dan kun je altijd bij onze consulenten terecht. Je kunt dan over de astrologie praten, maar natuurlijk ook over andere onderwerpen waar je vragen over hebt. Kijk dan wel even bij de profielen wie jou het meest aanspreekt.

Introductie van de Chinese horoscoop

De Chinese horoscoop is gebaseerd op de maankalender, maar tegenwoordig gebruikt men echter de Gregoriaanse kalender. Alleen speciale gelegenheden, zoals het Chinese Nieuwjaar en de Chinese horoscoop kennen nog de maankalender. De Chinese maankalender is de langste chronologische tijdaanduiding in de geschiedenis van de mens. De eerste aanduiding van de maankalender stamt uit het jaar 2638 v. Chr. De Chinese horoscoop is gebaseerd op 12 dierentekens, die in een bepaalde volgorde geplaatst zijn, namelijk: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken.

Elke dierennaam staat voor een bepaald maanjaar van de Chinese horoscoop. Er zijn verhalen omtrent de keuze van deze dierennamen en de volgorde die gebruikt wordt. Er wordt gesproken over Boeddha, over de Jade keizer en nog veel meer. Elk van de dieren staat voor bepaalde kwaliteiten en energieën, waarbij er niet gesproken wordt over negatieve of slechte eigenschappen. Er wordt gesproken over Yin en Yang, waarbij elk persoon in balans met zichzelf moet komen. Zijn er momenten dat het niet goed gaat, dan biedt de Chinese horoscoop handvatten om hier iets aan te doen. Je kunt aan jezelf werken en bepaalde zaken overwinnen door dingen af of aan te leren.

De manier waarop Chinezen de Chinese horoscoop vorm hebben gegeven is moeilijk te beschrijven, maar we zullen het toch proberen. Er zijn 12 dierennamen, die ieder voor een bepaald jaar gelden. Dat betekent dus dat de Chinese horoscoop uitgaat van 12 jaar. Men noemt dit de kleine cyclus, omdat er ook een grote cyclus is van 60 jaar. Er worden namelijk 5 elementen gebruikt: water, hout, vuur, aarde en metaal. Het jaar 2016 is bijvoorbeeld het jaar van de Aap en tegelijk ook het element vuur. Dit is dus een Aap-vuur combinatie. Het volgende jaar van de Aap is in 2028 met het element aarde, waardoor de Aap dan een Aap-aarde combinatie is.

Op die manier zal er gedurende 60 jaar dus elke 12 jaar een ander element aan de tekens gekoppeld zijn. Zoals we al stelden, begon de eerste cyclus in 2637 v. Chr. De laatste cyclus van 60 jaar begon in 1984 en eindigt dus in 2044. Het maanjaar is verdeeld in 12 maanden wat betekent dat het 291 dagen zijn. Omdat dit natuurlijk niet uitkomt met de baan die de Aarde om de Zon maakt, voegen de Chinezen om de 2½ jaar een maand toe. Dit wordt schrikkeljaar genoemd, alleen worden er dan meer dagen toegevoegd dan bij ons. Omdat dit toch wel problemen gaf wat betreft de Gregoriaanse kalender, besloten de Chinezen in 1912 deze zonnekalender te gebruiken. Traditionele Chinezen, die de maankalender nog gebruiken, plaatsen tegenwoordig voor het gemak wel onze westerse kalender er onder. Bij ons is het daardoor 2016 en bij de Chinezen 4713.

Introductie van de Chinese horoscoop gedurende vele eeuwen

Een richtsnoer voor voorspellingen

De Chinese horoscoop ontstond al zeker zeventien eeuwen voordat de Bijbel er was. Vele generaties Chinezen hebben zich laten beïnvloeden door de voorspellingen van de Chinese astrologie. Waar in de westerse wereld de wetenschap en ratio de plaats van astrologie en hogere energieën innamen, is dit bij de Oosterse wereld zeker niet gebeurd. Sterker nog, veel Oosterse wetenschappen zijn vermengd met hogere energieën. Zelfs de vooruitgang van de moderne wetenschap is op alle gebieden niet aangetast en heeft altijd dankbaar gebruik gemaakt van onder andere de Chinese horoscoop. Dit doet men door een beroep uit te kiezen, dat het best bij een bepaald teken past. Zelfs solliciteren wordt er door beïnvloed, waarbij men bekijkt wie er wel of niet geschikt is.

De Chinese horoscoop is dan ook een veel gebruikte gids voor het ontdekken van jezelf en je ontwikkeling. Ondanks dat we in de westerse wereld in een geïndustrialiseerde en rationele maatschappij leven, zien we echter wel dat mensen zich steeds richten op ideeën en gedachten van de Chinese horoscoop. Mensen gaan zich meer richten op een gevoelsmatige, empathische en minder afstandelijke manier van leven. Mensen die de Chinese astrologie gebruiken, merken al snel dat deze manier van voorspellen een zeer wijze en uitzonderlijke manier van leven is. Daarbij vinden veel mensen deze oosterse wereld zeer mysterieus, wat mensen zeer aantrekkelijk vinden aan Chinese astrologie. De belangrijkste oorzaak dat de Chinese horoscoop zo aantrekkelijk is, ligt dan ook bij de mysterie die er omheen hangt.

Toch zijn er geen werkelijke bewijzen wanneer deze oosterse manier van waarzeggen in gebruik is genomen. Ook weten we niet onder welke voorwaarden men dit bedacht en wat de achterliggende gedachten en hogere energieën van de Chinese horoscoop zijn. Wel is bekend dat de Chinese astrologie al sinds de 40ste eeuw voor Christus op grote schaal toegepast wordt. Met name de Chinese Keizers Fu Hsi (2953 – 2838 v.Chr.) en Shen Nung (in de 28ste eeuw v.Chr.) lieten deze horoscoop ontwikkelen.

Deze keizers hechtten veel waarde aan de voorspellingen op grond van de Chinese horoscoop. Vanaf keizer Huang Ti (geboren 2704 v.Chr.) werd de Chinese astrologie opgeschreven en in 2637 v.Chr. werden de geschriften zelfs officieel de belangrijkste wetgeving voor het leven van de Chinezen. Het werd zo officieel dat men de geschriften zelfs als richtlijn ging zien. Natuurlijk is de Chinese horoscoop veranderd, maar de laatste wijziging is in de tiende eeuw na Christus geweest, toen de astroloog Tran Doan een aantal sterren aan de voorspellingen toevoegde. De Chinese astrologie is dus, sinds de periode dat die circa 5000 geleden ontstond, flexibel gebleven, maar wel met een duidelijke eigen vaste basis. Het is een betrouwbare methode, die veel generaties begeleid en verlicht heeft en een richtsnoer voor het leven biedt.

De mythe van God en de dieren van de Chinese horoscoop

Er zijn veel verhalen over de totstandkoming van de Chinese horoscoop. Maar eigenlijk weten we nu nog steeds niet hoe de dierennamen ontstaan zijn en ook niet hoe de volgorde bepaald is. Wat betreft de dieren denken veel mensen dat men heeft gekozen voor dieren die dezelfde kenmerken hebben als de mensen, maar daar is geen bewijs voor. Men gaat er vanuit dat de tekens willekeurig gekozen zijn en dat het belangrijker is in welk jaar iemand geboren is, welk element men heeft en of er yin of yang energie is.

Het gaat om kenmerken en eigenschappen. Chinezen bekijken tekens zonder vooroordelen, dus heel anders dan wij dat in de westerse wereld doen. Zegt iemand dat hij een Slang is, dan denkt men niet dat hij een eng wezen is. De eerste vraag die men stelt is welk element de persoon heeft en of hij yin of yang energie heeft. Er zijn veel verhalen over de Chinese horoscoop. Eén van de leukste mythen is die van God die de dieren uitnodigt om het Nieuwjaar met hem te vieren.

De uitnodiging van God voor de dieren van de Aarde

God dacht lang na over de Aarde en alles wat daar leefde en wilde iets speciaals voor de dieren doen. Hij vond dat de dieren veel respect voor de Aarde hadden en besloot ze te belonen door ze ieder aan een jaar te verbinden. Hij wilde echter niet alle dieren gebruiken en besloot dat 12 jaren naar een dier werden vernoemd. Hij stuurde een aankondiging, waarin stond: “Kom naar de plaats waar ik woon. Jullie worden verwacht op de eerste ochtend van het nieuwe jaar. Ik zal jullie daar ontvangen en bedanken voor al het goede wat jullie de Aarde schenken. Ik zal jullie belonen door jullie aan te stellen als hoofdbewaker van een bepaald jaar. Echter, ik zal alle dieren uitnodigen, maar alleen de eerste twaalf zullen deze eer te beurt vallen.

De dieren lazen de aankondiging met veel belangstelling. Je begrijpt dat ze erg nieuwsgierig waren om God te leren kennen. Zij bespraken dat ze allemaal naar die plek zouden gaan en dat iedereen een kans moesten krijgen om bij de eerste twaalf te horen. Op de dag van Nieuwjaar stonden alle dieren te popelen om naar God te gaan. Alle dieren die de uitnodiging aan hadden genomen, waren klaar om te vertrekken.

Eén dier, namelijk de Kat, was echter vergeten welke dag het was, omdat hij liever lui dan moe was. Hij had van tevoren aan de Rat gevraagd op welke dag de afspraak was. De slimme Rat vertelde echter een ander verhaal aan de Kat. Hij zei: “Je hoeft niet bang te zijn dat je te laat zult komen. Vandaag gaat niet door, omdat God op de eerste dag van het Nieuwjaar erg druk is. Daardoor ontmoet hij ons op de 2de dag van het jaar.” De Kat had niet door dat de Rat hem in de maling nam en de verkeerde datum gaf. Hij bedankte de Rat en ging weer vrolijk naar huis, terwijl de Rat snel weg rende om naar de ontmoetingsplaats van God te gaan.

Ook de Os vertrok die dag al heel erg vroeg. Hij was niet zo snel en moest het er dus van hebben dat hij al veel eerder dan de andere dieren vertrok. Voor de Zon opkwam en lang voordat de andere dieren ook maar wakker werden, vertrok de Os om op tijd te kunnen zijn. De Rat had dit echter in de gaten gehouden en hij wist dat de Os dit zou doen.

Stiekem sprong de Rat op de Os en deze merkte niet dat de kleine Rat op hem zat. De Os liep zo snel hij kon en hoorde ver achter zich de stemmen van de andere dieren. Hij wist dat hij zo snel als hij kon door moest lopen. Gelukkig zag hij al snel de poort van het huis van God. Toen hij voor de poort stond, merkte hij dat deze nog dicht was. Toch was de Os tevreden dat hij God als eerste tegemoet mocht treden. Toen de Zon opkwam, ging de poort eindelijk open, terwijl de andere dieren er nog niet waren. Toen de Os naar binnen wilde lopen, sprong de Rat van de rug van de Os, in de richting van God. Hierdoor liet hij de verbijsterde Os achter zich en werd eerste en de Os tweede.

Daarna respectievelijk Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. De Kat kwam de dag erna pas aan en verbaasde zich waarom de poort gesloten was en waarom God niet aanwezig was. Hij kwam er pas later achter hoe de Rat hem bedrogen had. Hierdoor hoorde hij niet bij de beste twaalf dieren en werd niet opgenomen in de Chinese horoscoop. Hij was erg boos en vanaf die tijd zijn ratten en katten dan ook vijanden.

De vijf elementen binnen de Chinese horoscoop

In de Chinese Horoscoop zal een teken van de dierenriem pas duidelijk zijn als de elementen mee zijn genomen om een karakterbeschrijving te geven. Er zijn vijf elementen, waardoor ieder teken dus vijf verschillende types kent. De elementen, zoals die door de Chinese astrologie benoemd worden, zijn: metaal, water, hout, vuur en aarde. Het is belangrijk deze volgorde aan te houden, omdat dit de juiste is. In deze paragraaf beschrijven we de kenmerken van mensen die geboren zijn onder een bepaald element. Let echter op dat elk jaar andere elementen ook weer invloed op je kunnen hebben, waardoor niet alleen het moment van het geboortejaar, maar ook het jaar van het heden belangrijk is. Natuurlijk zullen deze kenmerken beïnvloed worden door het teken van de dierenriem die iemand heeft.

Het element metaal in de Chinese horoscoop

Mensen die onder dit element geboren worden, zullen zich over het algemeen zeer serieus en duidelijk uitspreken. Ze zijn intens en worden gestuurd door krachtige emoties. Heeft deze persoon een doel, dan zal hij daar niet snel vanaf te brengen zijn. Hij heeft een goed doorzettingsvermogen en kan zich zeer koppig aan zijn mening vasthouden. Zijn er tegenslagen, dan zal deze persoon zich niet van de wijs laten brengen en onverdroten doorgaan. Mislukken staat niet in zijn woordenboek. Deze mensen hebben moeite om te bepalen, wanneer zij met iets moeten stoppen. Ze kunnen het erg moeilijk dulden als mensen zich met hun zaken bemoeien en lossen het liefst alles zelf op. Ze hebben een duidelijke drang naar vrijheid en onafhankelijkheid. Van buiten lijken ze koel, nuchter en onoverwinnelijk. Innerlijk hebben ze wel degelijk een flinke lading aan passie en emoties.

Het element water in de Chinese horoscoop

Mensen, die onder dit element geboren zijn, bezitten een sterk vermogen om zichzelf zeer krachtig en overtuigend uit te drukken. Ze zijn daardoor in staat anderen te beïnvloeden met een sterke wilskracht, maar doen dit over het algemeen wel op een sympathieke manier. Vriendelijkheid en sensitiviteit zijn hierbij sterke wapens, waarbij deze personen zeer goed in staat zijn talenten van andere mensen te gebruiken om er zelf iets mee te doen.

Dit kunnen ze zo tactisch doen dat andere mensen het werk doen en dit niet eens doorhebben en later nog dankbaar zijn ook. Het zijn dan ook zeer goede leiders, die steeds bezig zijn om datgene wat zij willen ook daadwerkelijk te volbrengen en dan het liefst door anderen het werk te laten doen. Ze hebben goed door wat er om hen heen speelt en ze kunnen zich zeer goed aan mensen of omgevingen aanpassen. Het zijn mensen die wel soms te makkelijk denken, weinig weerstand willen hebben en nogal wispelturig zijn met een flinke dosis eigenwijsheid.

Het element hout in de Chinese horoscoop

Mensen die geboren zijn onder het element hout staan bekend om hun principes en krachtige normen en waarden. Het zijn daadkrachtige mensen die enthousiast zijn en dit ook aan anderen over kunnen dragen. Ze hebben belangstelling voor mensen en niet omdat ze zo sterk zijn, maar doordat ze welwillend en begripvol zijn ten opzichte van emoties van anderen. Ze kunnen hierdoor samenwerken, waarbij ze op de steun van mensen kunnen rekenen. Dit kan op mentaal, financieel en intellectueel gebied plaatsvinden. Het zijn mensen met veel belangstelling voor de wereld en de kennis die hieruit voortkomt.

Nadeel aan deze personen is dat ze wel eens teveel hooi op de vork nemen en zich zo inzetten dat ze er mentaal en fysiek wel eens problemen door ondervinden. Dit komt vooral omdat ze met teveel dingen bezig zijn en dan door de bomen het bos niet meer zien. Ze worden dan ook wel gezien als mensen die chaotisch zijn, met veel plannen die ze niet afmaken.

Het element vuur in de Chinese horoscoop

Mensen die onder het element vuur geboren zijn, hebben zeker veel vuur. Ze willen leiding nemen, kunnen makkelijk beslissingen nemen en hebben veel vertrouwen. Ze kunnen mensen enthousiast maken en plannen die ze hebben onverdroten doorzetten. Deze mensen zijn strijdlustig en zoeken graag het avontuur op. Daarbij zullen ze er niet voor schromen de macht te nemen, waarbij ze zeker niet bang zijn om risico’s te nemen.

Eigenlijk op alle gebieden zijn het actieve en passionele mensen, die dit echter zowel extreem positief als negatief gebruiken. In contact met mensen kunnen ze zich goed uiten, maar willen ze nog wel eens teveel hun zin krijgen en dan egoïstisch handelen. Ze moeten leren om niet te impulsief en ongeduldig te zijn en dan vooral niet dwingen of agressief worden als dingen anders lopen. Daarbij is het belangrijk dat zij leren luisteren en vooral niet teveel bezig zijn met roddelen. Mensen die dit niet onder de duim krijgen, zullen in het leven veel tegenstanders hebben.

Het element aarde in de Chinese horoscoop

Mensen die onder het element aarde zijn geboren, kunnen zeer conservatief zijn. Hierbij zijn ze op zoek naar evenwicht, wat ze met hun leven bewaken. Het zijn mensen die een sterk gevoel voor organisatie hebben, waarbij ze goed kunnen regelen en analyseren. Het zijn solide mensen, die prima gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die ze hebben. Financieel gezien, denken ze erg veel over winstgevende handelingen. Ze kunnen effectief, adequaat en tegelijk behoudend handelen, waardoor ze zeker geen onnodige risico’s nemen.

Het zijn over het algemeen sterke en krachtige leiders, die op nuchtere en methodische wijze controle trachten te houden. Ze houden van een sterke basis en zijn gericht op het leggen van een fundament voordat ze gaan bouwen. Dit doen ze echter niet altijd omdat ze te behoudend zijn. Ze kunnen namelijk lang twijfelen en dan minder resultaten boeken. In contact met anderen kunnen ze ironisch zijn, waarbij ze hun visie niet onder stoelen of banken steken. Negatief punt is dat ze empathisch en sensitief kwetsbaar zijn, waardoor ze zich moeilijk in anderen kunnen verplaatsen.

De dierentekens van de Chinese astrologie in combinatie met de elementen.

Het is lastig om zomaar even te beschrijven waar Chinese astrologie voor staat en wat er beschreven kan worden op grond van de dierentekens. Niet alleen de tekens zijn belangrijk, maar ook de vijf elementen en de energie van yin en yang. In de volgende paragraaf geven we een korte beschrijving van de diverse tekens en de elementen. Allereerst is het belangrijk te weten wat je teken is. Hieronder geven we een tabel, waarbij je zelf op kunt zoeken wat voor teken je in de Chinese horoscoop bent.

Introductie van de Chinese horoscoop: de Jaartallen

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 – Rat (鼠)
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 – Os (牛)
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 – Tijger (虎)
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 – Konijn (兔)
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 – Draak (龍)
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 – Slang (蛇)
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 – Paard (馬)
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 – Geit (羊)
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 – Aap (猴)
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 – Haan (雞)
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 – Hond (狗)
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 – Varken (豬)

Een tweede gegeven wat je nodig hebt, is die van het element van het jaar waarin je geboren bent. Binnen de Chinese horoscoop wordt elk teken om de 12 jaar verbonden aan één van de vijf elementen. Er is een simpele manier om dit uit te rekenen. Je kijkt naar het laatste cijfer van je geboortejaar. De cijfers 0 of 1 zijn metaal, 2 of 3 zijn water, 4 of 5 zijn hout, 6 of 7 zijn vuur en 8 of 9 zijn aarde.

Introductie van de Chinese Horoscoop, de volledige uitleg lees je bij MediumsLive.com Chat

Introductie van de Chinese Horoscoop

Introductie van de Chinese horoscoop:
Karaktereigenschappen van de tekens

Het is moeilijk om algemene voorspellingen te doen. Er zijn misschien wel twaalf tekens, maar er zijn zoveel invloeden, dat het haast onmogelijk is om te stellen dat de ene persoon met een teken hetzelfde is als een ander persoon met dat teken. De omgeving, levensomstandigheden, IQ, onderwijs, carrière en nog veel meer zaken zijn van belang om iemand zijn levensloop te beïnvloeden. Daarbij geldt natuurlijk ook welk element men heeft en of een persoon onder yin of yang energie is geboren. Toch is in de eeuwen, dat de Chinese horoscoop ontwikkeld is, gebleken dat er wel degelijk bepaalde zaken zijn, die voor een bepaald teken gelden. In deze paragraaf beschrijven we de diverse tekens en geven we ook aan wat het voor de dierentekens betekent als deze onder een bepaald element is geboren.

Geboren in het jaar van de Rat

De Rat is een creatieve, snelle persoonlijkheid, die in staat is fantasierijk en vindingrijk met problemen om te gaan. Zijn intuïtie is zeer sterk en heeft hij iets in zijn hoofd dan krijg je dat er niet snel meer uit. Dit geldt echter vooral voor dingen waar hij echt van houdt of zijn interesse heeft liggen. Qua uiterlijk is het vaak een aantrekkelijk persoon, die echter van binnen sluw en koel reageert.

Financieel is het echter een onregelmatig persoon, die geregeld geld uit wil geven. De Rat is moeilijk in staat geld te sparen. Is er geld in overvloed, dan geeft hij dat het liefst lekker uit en houdt geen rekening met eventuele momenten dat er minder geld is. Het Rat-metaal-type is zelfverzekerd, hardwerkend, behulpzaam, probleemoplossend, individueel, maar uit moeilijk zijn gevoelens. Het Rat-water-type is introvert, creatief, avontuurlijk, ordelijk en rechtvaardig. Het Rat-hout-type is vrijheidslievend, fantasievol, zeer principieel en heeft weinig vrienden. Het Rat-vuur-type is hartelijk en actief, maar tegelijk snel chagrijnig. Dit type kan agressief worden en denkt dan weinig over consequenties. Het Rat-aarde-type is materialistisch, een harde werker en heeft een hekel aan saaiheid.

Geboren in het jaar van de Os

De Os is een vredelievend persoon, met een grote fysiek kracht. Hij zal niet snel boos worden, maar wordt hij dit, dan kan je je maar beter uit de voeten maken. De Os is een conservatief persoon, die onafhankelijk handelt. Hij kan alleen samenwerken als hij iemand kan vertrouwen. Globaal gezien is hij niet romantisch. Vertrouwt hij echter iemand, dan kan hij zich geven en is hij erg aanhankelijk. Hij kan dan veel liefde geven. In hun werk kunnen ze zichzelf en anderen financieel verrijken, waarbij ze op zich niet zo ondernemend zijn. Ze zijn niet fantasievol en nemen ook bijna geen risico. Ze behalen namelijk resultaten door logisch en praktisch na te denken, waarbij ze niet snel opgeven. Het Os-metaal-type is eerlijk, hardwerkend, eigenwijs, niet flexibel en vertrouwt op anderen.

Het Os-water-type houdt van vrede en rust en is een goede minnaar, waarbij romantiek echter niet het belangrijkst is. Hij kan prima luisteren en is zeer sensitief. Hij zal zichzelf niet snel op de voorgrond plaatsen. Het Os-hout-type is geregeld slecht gehumeurd, conservatief en zal niet snel nadenken over gevolgen van zijn temperament. Wanneer dit type het hoofd koel houdt, zal hij wel geliefd zijn. Het Os-vuur-type is goedhartig, gezellig en energiek. Hij gaat op ontspannen manier met mensen om en kan met veranderingen omgaan. Het Os-aarde-type houdt ervan de vrede te bewaren. Hij staat stabiel en vreedzaam in het leven. Hij heeft weinig ambities, maar is wel een harde werker.

Geboren in het jaar van de Tijger

De Tijger is over het algemeen een sterk, onafhankelijk en moedig persoon, die echter ook wel eens agressief reageert als dingen niet gaan zoals hij wil. Ze hebben dan de neiging om egoïstisch te reageren en kunnen erg opvliegend van aard zijn. Tijgers hebben veel vrouwelijke kenmerken, waardoor ze geneigd zijn om hun agressie te zien als basis om gelijk te krijgen. In hun carrière zijn het mensen die zeer goed kunnen slagen door de kracht die ze hebben. Het Tijger-metaal-type is zeer energiek, met een duidelijke eigen mening. Ze zijn ambitieus, maar moeilijk in staat zich goed uit te drukken. Het zijn wel levensgenieters.

Het Tijger-water-type is een krachtige werknemer, die zeer verantwoordelijk en ambitieus is. Hij is zelfverzekerd en zeer succesvol bij alles wat hij wil bereiken. Het Tijger-hout-type is zacht en warm en gaat op ontspannen manier met anderen om. Hij heeft meestal veel vrienden. Het Tijger-vuur-type is extravert en zeer energie. Hij is behoedzaam en zal zich ontspannen kunnen ontwikkelen. Het Tijger-aarde-type is niet ambitieus, maar wel genotzuchtig. Hij wil veel bereiken, maar er niet teveel voor doen. Toch is hij zeker niet lui.

Geboren in het jaar van de Konijn

Konijnen zijn ongecompliceerde mensen, die over het algemeen zeer aantrekkelijk voor anderen zijn. Sociaal zijn ze aanhankelijk en vriendelijk, waarbij ze zichzelf weg kunnen cijferen. Toch kunnen ze heus wel van zich afbijten. Het zijn talentvolle en ambitieuze mensen, die niet teveel na willen denken over zaken die niet haalbaar zijn. Ze zijn realistisch en nuchter, maar tegelijk sensitief en gevoelig. Ze zijn scherpzinnig en kunnen eerlijkheid aanvoelen. Is iemand niet eerlijk, dan zullen ze dat gelijk merken.

Het Konijn-metaal-type is een harde ambitieuze werker. Hij kan prima handelen en plant alles zorgvuldig. Hij is erg op anderen gericht. In het leven moet hij wel moeite doen om te ontspannen. Het Konijn-water-type heeft gebrek aan ambitie en heeft de neiging te willen ontsnappen aan de realiteit. Hij wil graag in een fantasiewereld verdwijnen. Het Konijn-hout-type is zacht en goedaardig. Hij vindt vrede, liefde en artisticiteit, belangrijker dan zakelijke ambities. Het Konijn-vuur-type is zeer gepassioneerd en gezellig, waarbij een altijd lachend gezicht zeker kenmerkend is. Het zijn mensen die met het moment leven en niet graag vooruitplannen. Het Konijn-aarde-type is vredelievend en zeker een harde werker. Ze zijn realistisch en hoeven niet zozeer een krachtige carrière op te bouwen.

Geboren in het jaar van de Draak

Draken zijn krachtig en vitaal. Het zijn zeer begaafde mensen met goede leidinggevende capaciteiten. In contact met anderen zijn ze opvliegend en veeleisend, vooral als ze geen gelijk krijgen. Hebben ze bepaalde doelen, dan zullen ze slagvaardig aan de slag gaan. Draken willen veel geld verdienen en zouden rijk kunnen worden als ze maar niet teveel geld verspillen. Het Draak-metaal-type is dapper en openhartig, maar tegelijk ook wel eens arrogant en slecht gehumeurd. Ze hebben hierdoor een paar goede vrienden, waar ze zichzelf kunnen zijn.

Het Draak-water-type is goedhartig en zorgzaam in contact met anderen. In hun carrière zijn ze ambitieus en kunnen ze goed met druk omgaan. Ze houden van uitdagingen en hebben meestal goede relaties. Het Draak-hout-type is vredelievend en elegant in contact met anderen, alhoewel ze wel eens minder goed hun mening kunnen onderbouwen. Ze zijn in staat om erg modieus voor de dag te komen. Het Draak-vuur-type is warmhartig en lief. In hun carrière hebben ze moeite alles goed te plannen en kunnen ze een gebrek aan besluitvorming laten zien. Het Draak-aarde-type is introvert in contact met anderen. Het is een harde werker, die zorgvuldig kan plannen en een goede basis opbouwt om op te kunnen voortborduren.

Geboren in het jaar van de Slang

Slangen zijn intellectuele mensen, die aantrekkelijk overkomen. Ze kunnen erg gepassioneerd zijn, waardoor ze geliefd en gevreesd zijn. Slangen kunnen de indruk geven dat ze alles weten, waarbij ze tactisch verbloemen dat dit niet zo is. Het zijn geen mensen die liegen en ze hebben fatsoen, maar ze kunnen wel dingen achterhouden. Ze hebben een sterk vermogen om snel en effectief informatie en kennis op te doen, waardoor ze analytisch en onderzoekend zijn. In relaties zijn ze passioneel en sensueel. Het Slang-metaal-type is eigenwijs en egoïstisch, waarbij hij moeite met kritiek heeft. Het zijn echter ook ambitieuze mensen met een sterke wilskracht.

Het Slang-water-type is introvert en over het algemeen goed gehumeurd. Het is een nuchter, eervol, maar ook gevoelig persoon. In zijn carrière heeft hij echter gebrek aan ambitie en enthousiasme, waardoor hij niet altijd door heeft dat hij kansen misloopt. Het Slang-hout-type is fantasierijk. In contact met anderen is hij vriendelijk en kan hij relaties met anderen gebruiken om een eigen doel te halen. Zijn motto is; geduld leidt tot succes. Het Slang-vuur-type heeft een sterk karakter, maar geregeld een minder humeur. Hij maakt zich weinig zorgen dat zijn acties negatieve gevolgen geven. Het Slang-aarde-type is vriendelijk en conservatief. Hij droomt graag en heeft moeite met onverwachte veranderingen die hij niet aan ziet komen.

Geboren in het jaar van het Paard

Paarden zijn levensgenieters en charmant en sexy. Ze zijn slim en meestal populair bij anderen. Liefde en sociaal contact staan altijd boven zakelijke ambities. Ze hebben ook een ernstige kant en kunnen wel eens humeurig zijn. Ze zijn hardwerkend, geven niet op en kunnen zeer loyaal naar mensen zijn. Paarden zullen nooit om woorden verlegen zitten en kunnen aardig babbelen en gevoelens uiten. Je ziet ze dus geregeld in settingen waar ze hiervan gebruik kunnen maken. Toch zijn ze geïnteresseerd in de meningen en gedachten van andere mensen, waardoor ze zeker niet alleen aan zichzelf denken. Het Paard-metaal-type is betrouwbaar, heeft veel belangen in het leven en kan hard werken. Het zijn goede leiders en in staat kansen die ze krijgen te benutten.

Het Paard-water-type kan ook kansen benutten doordat hij een krachtig vertrouwen in zijn intellect heeft. Hij is charmant in sociaal contact met en durft de adviezen van andere mensen aan te nemen. Het Paard-hout-type is introvert en heeft juist een gebrek aan vertrouwen. Hij is wel open en, vertrouwt hij iemand, dan kan hij zich goed uiten. In zijn leven is hij zeer fantasierijk. Het Paard-vuur-type is energiek en zal er alles aan doen om zijn doelen en ambities te bereiken. Hij offert daar alles voor op. Het Paard-aarde-type is niet zo ambitieus, maar meer gericht op het goede leven. Toch heeft deze persoon wel mogelijkheden, maar alleen met een strikte planning en krachtige doelen op de lange termijn.

Geboren in het jaar van de Geit

Geiten worden gekenmerkt door standvastigheid en vertrouwen. Ze zijn zelfverzekerd en kunnen iets lang volhouden. Ze zijn in staat net zo lang door te gaan tot ze hun doel bereikt hebben. Het zijn mensen met strikte normen en waarden, waardoor ze in staat zijn anderen te beschermen met alle kracht die ze hebben. Geiten zullen mensen niet beoordelen en veroordelen als ze andersdenkend zijn. Ze zijn artistiek, maar laten hun creativiteit niet altijd zien, uit bescheidenheid. In sociaal contact zijn ze wel eens veeleisend. Doordat Geiten betrokken zijn en in staat nuchter en professioneel met werk bezig te zijn, vertrouwen mensen hen meestal. Het Geit-metaal-type heeft moeite de realiteit vast te houden. Hij gelooft in rechtvaardigheid en is zeer eerlijk. Hij heeft moeite met vreemden en kan emotioneel onzeker zijn.

Het Geit-water-type is goedhartig, maar weet grenzen zeker te bewaken. Hij vindt vriendschap het belangrijkst in het leven. Hij is zelfverzekerd en nooit bang om confrontaties aan te gaan. Het geit-hout-type is goedhartig en gul. Hij is positief ingesteld en denkt over het algemeen eerst aan anderen en dan pas aan zichzelf. Het Geit-vuur-type kan erg agressief zijn en vooral als hij weet dat hij zelf fout zit. Hij kan dit moeilijk erkennen. Hij is ambitieus en moedig en gaat recht op zijn doel af. Het Geit-aarde-type is zeer zorgvuldig van aard, maar kan achterdochtig en wantrouwig zijn ten opzichte van de capaciteiten van anderen. Het is een harde werker om zijn materiële behoefte te bevredigen, maar heeft toch niet de ambitie om hoog op de maatschappelijke ladder te komen.

Geboren in het jaar van de Aap

Apen zijn intelligent met een gevoel voor humor. Het zijn originele mensen die praktisch in het leven staan en meestal succesvol zijn. In sociale contacten zijn ze nieuwsgierig, maar kijken ze de kat uit de boom. Ze zijn meestal vriendelijk, maar toch ook wel introvert als ze hun diepste gevoel moeten laten zien. In het algemeen zijn het veelzijdige mensen. Succes kan echter naar het hoofd stijgen, waardoor ze arrogant kunnen worden. Dit is echter vaak niet lang en veelal zal de Aap dit met humor oplossen. Hou ouder de Aap wordt, hoe meer controle deze over zijn energie en krachtige karakter heeft. Het Aap-metaal-type is iemand die graag risico’s neemt. Het is een harde werker en gericht op zijn doelen. In de liefde is het een vrijheidslievende minnaar, die gericht is op intimiteit en passie.

Het Aap-water-type is geduldig, kan snel nadenken en is avontuurlijk. Mensen gaan graag met hem om. Het Aap-hout-type is getalenteerd en creatief in het bedenken van plannen. Het is een hartelijk persoon, die op vele gebieden respect verdient. Hij is gericht op succes en zal er alles aan doen dit te behalen. Het Aap-vuur-type is charmant, maar kan wel eens agressief zijn. Het is een ambitieuze en onstuimige persoonlijkheid. Hij zal echter snel doorhebben waar hij fouten maakt en aanvaart advies, waardoor hij successen kan behalen. Het Aap-aarde-type is grappig en inventief. Hij weet hoe hij mensen kan versieren. Heeft hij eenmaal iemand versierd, dan neemt hij echter moeilijk het initiatief om het spannend en leuk te houden.

Geboren in het jaar van de Haan

Hanen zijn in staat veel consequent en nauwgezet uit te voeren. Staat iemand in de weg dan zal de Haan er letterlijk en figuurlijk voor willen vechten. Het is een dapper teken, dat graag confrontaties aangaat. De Haan is vaak druk en soms zelfs egocentrisch, maar het zijn ook gevoelige en attente mensen. Vooral als ze van iemand houden of hem graag mogen. De Haan is alert en heeft een zeer nauwkeurige aandacht voor de details. Emotioneel kan de Haan in de problemen komen als er teveel hooi op de vork nemen genomen wordt.

Soms kan de Haan zich wel eens terugtrekken, waardoor ze in de massa verdwijnen. Het Haan-metaal-type is eigenwijs en zeker niet flexibel. Het zijn principieel ingestelde mensen, die net zo lang doorgaan tot ze succes hebben. Het Haan-water-type is ambitieus, eerlijk en zelfverzekerd en zeker avontuurlijk. Ze kunnen in contact met mensen zeker zorgzaam zijn. Hebben ze echter een doel voor ogen, dan zullen ze minder over gevolgen voor anderen nadenken.

Het Haan-hout-type is goedhartig en enthousiast. Toch kunnen ze een gebrek aan vertrouwen hebben, waarbij ze moeite hebben bepaalde uitdagingen aan te gaan. Het Haan-vuur-type is gericht op luxe en werkt daar hard voor. Het is een hardwerkend type, waardoor hij niet echt een sociaal leven heeft en weinig vrienden. Hij vindt het fijn complimenten te krijgen en vist daar geregeld naar. Het Haan-aarde-type is conservatief en soms humeurig. Het is een persoon die weinig ambitie heeft en liever op een relaxte manier in het leven staat. Kan hij zijn humeur goed houden, dan heeft hij veel vrienden.

Geboren in het jaar van de Hond

Honden zijn loyale, betrouwbare mensen, die over het algemeen met gevoelens van anderen meeleven. Ze staan altijd klaar om mensen te helpen en kunnen erg beschermend zijn. Ze kunnen hier wel eens in doorslaan en dan zeer intens worden als het om goede vrienden of familie gaat. Ze kunnen wel eens blind zijn voor adviezen van mensen als bijvoorbeeld vrienden zelf niet goed handelen. Honden willen dan tegen beter weten in hun vriend beschermen.

Het zijn mensen die altijd een luisterend oor hebben voor de ellende van anderen en ze geduld opbrengen om een ander te helpen. Ze kunnen wel eens erg boos worden, maar dan is het meestal wel terecht. Het Hond-metaal-type is zeer loyaal naar anderen. Hij zal vooral op zijn intuïtie vertrouwen en over het algemeen veel rust in zich hebben. Hij is op financieel gebied behoudend.

Het Hond-water-type is actief in het leven. Hij is charmant en gezellig en zal over het algemeen veel vrienden hebben. Hij zal makkelijk advies van mensen aannemen. Het Hond-hout-type staat onafhankelijk in het leven en is bereid om vertrouwde mensen te beschermen. Het is een succesvol teken, maar alleen als hij genoeg vertrouwen heeft. Het Hond-vuur-type heeft een koppig karakter, maar kan toch ook goedhartig en geduldig zijn. Hij is in staat om zijn temperament te beheersen, wat tot veel succes leidt. Het Hond-aarde-type is zeer materialistisch ingesteld. Daardoor is het een hardwerkende en ambitieuze persoon. Hij zal weinig vrienden hebben, maar wel goede.

Geboren in het jaar van het Varken

Varkens zijn moedige, soms opvliegende mensen. Ze zijn erg onafhankelijk en sluiten niet graag compromissen met andere mensen af. Het zijn eenlingen, die weinig vrienden hebben. Hebben ze vrienden, dan zullen ze deze hun hele leven houden. Innerlijk hebben ze veel kracht en kunnen ze zeer standvastig zijn als ze graag iets willen hebben. Zakelijk gezien zijn het geen leiders, maar mensen die gebruikt kunnen worden om de puntjes op de i te zetten. Ze hebben namelijk oog voor details. We zien ze voornamelijk in verzorgende of hulpverlenende beroepen. Op financieel gebied doen zij er alles aan om succesvol te zijn.

Ze kunnen erg naïef zijn, waarbij ze mensen snel vertrouwen en dan bedrogen kunnen worden. Het Varken-metaal-type is ambitieus en materialistisch ingesteld. Ze doen er alles aan om doelen te bereiken. Ze kunnen agressief worden, maar tomen ze dit in dan zijn het vriendelijke mensen. Het Varken-water-type is goedhartige persoon en bewaart graag de vrede. Het zijn harde werkers, maar veel ambitie hebben ze niet.

In sociaal contact zijn ze hulpverlenend en hebben ze veel vrienden. Het Varken-hout-type is opvliegend van karakter, maar dan meer op zakelijk gebied. Ze leven in een eigen wereld en kunnen dan veel fantasie laten zien. Ze hebben vrienden, maar zien deze ook wel eens als noodzakelijk om succes te behalen. Het Varken-vuur-type heeft een ingewikkeld karakter en kan humeurig zijn. Het zijn harde werkers die avontuurlijk zijn in het bedenken van nieuwe doelen. Ze hebben moeite om kritiek te aanvaarden en zullen dan geregeld geen water bij de wijn doen. Het Varken-aarde-type is een huiselijk persoon, die zeer liefdevol en warm kan zijn. Toch zijn het ook hardwerkende mensen, die materialistisch ingesteld zijn en ook zeker wel nuchter.

Paranormalechat en de introductie van de Chinese horoscoop

Bij ParanormaleChat.nl zijn er een aantal consulenten die in staat zijn om je iets over de Chinese horoscoop te vertellen. Op die manier krijg je een beter inzicht in astrologie en natuurlijk in jezelf. Heb je naar aanleiding van dit artikel een vraag of wil je dat jouw persoonlijke Chinese horoscoop verteld wordt, raadpleeg dan één van deze consulenten. Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van ParanormaleChat al je vragen kwijt, dus niet alleen over de astrologie. Onze consulenten staan je graag te woord en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact met ze op. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op ParanormaleChat.nl  welke consulenten online zijn.

 

©2018 ParanormaleChat.nl en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).