Helderzienden op onze paranormale chat

Kun je helderziendheid ontwikkelen?
Bij ParanormaleChat.nl kun je via de paranormale chat veel soorten mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen vinden. In dit artikel bespreken we de helderzienden die bij ons werken. Met helderzienden bedoelen we mensen die gebruik maken van telepathie via de 5 fysieke zintuigen en het 6de zintuig. In principe is deze gave iets wat bij de meeste paranormaal begaafde mensen wel voorkomt. Mediums, paragnosten en andere begaafde mensen zullen op de een of andere manier wel gebruik kunnen maken van helderziendheid of andere hogere energieën.

Veelal worden paranormaal begaafde mensen in de volksmond dan ook wel helderzienden genoemd. Via de paranormale chat van ParanormaleChat werken er dan ook, naast mediums en paragnosten, tarotisten, astrologen, aurareaders en nog veel meer begaafde mensen, die helderziendheid gebruiken om voorspellingen voor mensen te doen. Om niemand tekort te doen, zullen we in dit artikel over consulenten spreken. Heb je na dit artikel vragen over helderzienden, dan kun je altijd bellen met één van de medewerkers, zodat deze je kunnen helpen bij de vragen die je hebt. Kijk eens op www.paranormalechat.nl welke consulent het meest aanspreekt om mee te bellen of te chatten. In dit artikel beschrijven we wat helderzienden nu precies doen en hoe je in contact met ze kunt treden.

Wat verstaan we nu precies onder helderzienden?

Het is vrij moeilijk te beschrijven wat helderzienden precies doen en hoe ze werken. Er zijn mensen die stellen dat helderzienden hun vijf zintuigen op een hoger niveau gebruiken, maar er zijn ook mensen die stellen dat ze van een zesde zintuig gebruik maken. Dit zesde zintuig zorgt er voor dat de andere zintuigen informatie doorkrijgen. Tenslotte zijn er mensen die stellen dat helderzienden eigenlijk alle zes zintuigen gebruiken. De waarheid zal ergens in het midden liggen, waarbij de zintuigen elkaar ondersteunen om informatie op hoger niveau door te krijgen. Het verschil is wel dat de eerste vijf zintuigen op fysiek gebied plaatsvinden en het zesde zintuig uitsluitend op geestelijk niveau plaatsvindt. Dit zintuig wordt waarschijnlijk het meest door helderzienden gebruikt om informatie door te krijgen van iets wat normaal gesproken niet waargenomen kan worden of wat mensen normaal gesproken niet kunnen weten.

Helderzienden kunnen informatie binnenkrijgen van mensen, maar ook van dieren, omgevingen en voorwerpen. Bij de vraagstelling of de vijf zintuigen of het zesde zintuig informatie opvangen, kunnen we wel zeker stellen dat helderzienden informatie uiteindelijk via een buitenzintuiglijke gewaarwording opnemen. We stelden al eerder dat helderziendheid door onder andere mediums en paragnosten wordt gebruikt. We moeten wel onderscheid maken tussen helderzienden en telepathisch begaafde mensen. Bij telepathie is er namelijk contact tussen twee mensen, die elkaars gedachten kunnen lezen. Er is als het ware iemand die zender is en iemand die ontvanger is. Bij helderzienden kunnen we stellen dat er alleen een ontvanger is, die op bepaalde signalen reageert, die echter niet vanuit de gedachten van een andere persoon komen.

De term helderziend is overigens een vrije vertaling vanuit het Frans. Daar spreekt met van clairvoyance en dit betekent dus ‘helder zien’. Ongetwijfeld zullen er al duizenden jaren mensen zijn, die als helderziend beschouw kunnen worden. Pas vanaf de 19de eeuw zien we echter dat het in de westerse wereld gangbaarder werd om via helderzienden informatie te krijgen van hogere energieën. Voor die tijd was het nog wel de Christelijke kerk die in de weg stond, omdat paranormaliteit als duivels werd gezien. In de 19de eeuw werd spiritisme en dus ook helderziendheid gangbaarder en ging de wetenschap zich er op richten.

Helderzienden; een wetenschappelijke benadering

We kennen allemaal de term waarzeggerij wel, welke geregeld gebruikt wordt. In principe werken helderzienden ook met hogere energieën, maar dan net weer even anders als de waarzeggers. Die willen namelijk inzicht krijgen in een vraag die iemand stelt. Ze gebruiken daar een gestandaardiseerd ritueel voor, bijvoorbeeld met behulp van tarotkaarten, een glazen bol of andere hulpmiddelen. Helderzienden willen ook inzicht krijgen, maar gebruiken daar dan meer de heldere vermogens van één of meer fysieke zintuigen of het zesde zintuig voor. Ze kunnen beelden zien, dingen intuïtief voelen of iets op hoger niveau horen of ruiken. Over het algemeen kun je dan ook voor helderzienden beter de term paragnost gebruiken, omdat zij op zintuiglijke of buitenzintuiglijke manier waarnemen wat anderen niet kunnen zien.

Een medium kan dit ook, maar die gaat nog verder dan helderzienden, omdat een medium met overleden mensen kan communiceren. In beiden gevallen zullen zowel de waarzeggers als helderzienden op een hogere manier aanschouwen wat met normale zintuigen niet te zien is. In de volksmond zullen mensen waarzeggers, paragnosten en helderzienden zien als mensen die eigenlijk hetzelfde doen.

Bij het doorgronden van helderziendheid heeft de wetenschap zeker een poging gedaan om te verklaren hoe helderzienden dingen kunnen zien. Daarbij zijn er wel wisselende resultaten gevonden, waardoor er, wetenschappelijk gezien, gesproken wordt van willekeur, zodat de experimentele wetenschap geen vaststaande bewijzen heeft kunnen leveren. Mensen die wel geloven in helderziendheid brengen hier tegenin dat God ook nooit bewezen is door middel van wetenschap. Wetenschappers, die een poging deden om helderziendheid te verklaren, stelden dat er misschien wel logische verklaringen zijn. Zij stelden veelal dat helderzienden in staat zijn bepaalde signalen op te vangen, omdat deze door lucht en ether verzonden worden. Deze signalen verplaatsen zich namelijk als trilling door de lucht, die zich verplaatsen vanuit voorwerpen, dieren en mensen naar helderziende mensen. Deze energie is wel zeer krachtig en doordringend maar kan niet zomaar door mensen opgevangen worden. Je moet daar dan wel de gave of apparatuur voor hebben. Helderzienden hebben hierbij de gave om dit wel te doen. In dit geval wordt er niet gesproken over de vijf fysieke zintuigen, maar van het zesde zintuig. Met name Leadbeater (1899) veronderstelde dat iemand met een ontwikkeld zesde zintuig trillingen op kon vangen. Hij zag hierbij de overeenkomst met dieren, die ook in staat zijn om met hun instinct dingen aan te voelen of te voorspellen.

Door de ideeën van Leadbeater hebben biologen en natuurkundigen zich met helderziendheid bezig gehouden. Ook zij kwamen tot de conclusie dat helderzienden, net als dieren, gebruik maken van intuïtie en instinct. Er wordt in dit geval gesproken van een biofysische gedachte waarbij zij stellen dat er mensen zijn, die een bepaalde gave ontwikkeld hebben. Deze kunnen dingen niet zomaar via de ether opvangen, maar hebben daarvoor een hoog-sensitieve gave ontwikkeld. Op de vraag, hoe dit nu precies werkt, wordt niet echt een duidelijk antwoord gegeven. Sommige mensen stellen dat dit komt door ervaringen uit het leven. Mensen die veel hebben meegemaakt, zouden in dit geval hun gave tot helderziendheid ontwikkeld hebben. Zo kunnen ze de wereld beter waarnemen als er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Hoe het dan werkt om dingen voor anderen te kunnen zien, wordt hieruit niet verklaard.

Carl Jung stelde dat dit in principe het zesde zintuig is dat ieder mens vanaf zijn geboorte meekrijgt. Volgens hem is de verdere ontwikkeling hiervan op grond van omgeving en ervaring die mensen meemaken. Jung gaf aan het erg jammer te vinden dat volwassenen dit zintuig kwijtraken. Jonge kinderen hebben volgens hem een heel sterk zesde zintuig, maar gaandeweg het leven raken mensen dit vaak (gedeeltelijk) kwijt. Helderzienden worden volgens de theorie van Jung zo geboren en als de omgeving hier positief mee omgaat, zal de mens deze gave behouden. Volgens Jung ontwikkelt de linkerhersenhelft zich beter. En in dat gedeelte zit namelijk het hersengebied wat helderzienden nodig hebben om dingen krachtiger aan te voelen. In principe is dit dus wel een erkenning van het bestaan van helderziendheid, maar het blijft natuurlijk gissen hoe het werkelijk allemaal zit en welke hogere energieën ons helpen om dit te ontwikkelen.

Hoe kunnen we beschrijven wat helderzienden doen

Zoals we in de vorige paragraaf aangaven, is er geen consensus binnen de wetenschappelijke wereld. Wetenschappers hebben getracht helderziendheid te verklaren of te beschrijven en anderen hebben zich er absoluut tegen gekeerd. Daarnaast zijn er wetenschappers die een natuurlijke component gebruiken om te verklaren dat helderzienden eigenlijk gebruik maken van een gave die dieren ook bezitten, namelijk intuïtie of instinct. Andere psychologen spreken van aangeleerd gedrag. Deze stellen dat mensen dingen hebben meegemaakt, die ervoor gezorgd hebben dat ze hun intuïtie moesten gebruiken om gevaar te ontwijken of dingen sneller door te hebben, zodat ze die konden ontwijken. In een latere fase van het leven kunnen deze helderzienden hun gave dan zo ontwikkelen dat ze ook voor anderen informatie opvangen. Zo zijn er verschillende theorieën, die trachten om helderziendheid te beschrijven.

Tot nu toe hebben we echter niet aangegeven hoe helderzienden zelf hun gave beschrijven. Over het algemeen zullen deze geen verklaring willen geven, maar aangeven dat hun gave er nu eenmaal is en dat de hogere wereld hen uitverkoren heeft dingen aan de wereld kenbaar te maken. Zij stellen veelal dat ze zes zintuigen hebben. Hun vijf fysieke zintuigen zijn zo sterk ontwikkeld, dat ze informatie via hun zintuigen doorkrijgen, die anderen niet door krijgen. Het zesde zintuigen wordt door helderzienden echter niet gezien als gave die zij ontwikkeld hebben, maar als een gave die de hogere wereld hen gegund heeft. Kijken we gewoon op een fysische manier, dan wordt wel gesteld dat het zesde zintuig, net als de andere zintuigen, wel een plek in het lichaam als centrum heeft. Deze bevindt zich in het midden van je voorhoofd en wordt ook wel het ‘geestesoog’ genoemd. Helderzienden en andere paranormaal begaafde mensen geven vaak aan dat ze op deze plek pijn ervaren. Dit kan zijn door overbelasting van hun mentale gave, maar ook als het geestesoog nog niet sterk ontwikkeld is.

Om nu werkelijk aan te geven wat helderziendheid is, is dus lastig. Iedereen zal zijn eigen omschrijving hebben, maar er zijn ook veel mensen die zeggen dat helderziendheid niet te omschrijven is. Men stelt in het algemeen dat helderzienden beelden, geuren, geluiden, gebeurtenissen of situaties ervaren, die ‘gewone’ mensen met hun zintuigen niet waar kunnen nemen. Sommige helderzienden zeggen dat zij dat, wat ze doorkrijgen, ervaren als gedachten die in hen opkomen. Anderen stellen dat ze een soort mentale plaatjes doorkrijgen en weer anderen stellen dat ze een soort filmpje in gedachte zien voorbijkomen.

In tegenstelling tot paragnosten, astrologen, tarotisten en waarzeggers geven mediums ook aan dat zij informatie doorkrijgen via overleden mensen of andere hogere entiteiten waar zij mee communiceren. Zo is er dus niet echt eendrachtig aan te geven wat helderziendheid is en zal het afhankelijk zijn van de paranormaal werker, hoe deze informatie doorkrijgt. Overigens moeten we hierbij wel aanmerken dat de meeste helderzienden niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook naar het heden en verleden. Om toch een beschrijving te geven, willen de volgende geven:

Helderzienden kunnen de wereld ervaren door gevoelens en gedachten van levende wezens te doorgronden op een manier, die niet door ‘gewone’ mensen waargenomen worden. Ook kunnen zij energie van voorwerpen of gebeurtenissen waarnemen. Ze gebruiken hierbij hun vijf zintuigen en/of het zesde zintuig, waarbij ze geen zintuiglijke trillingen vanuit de wereld nodig hebben. Mediums kunnen de energie opvangen van overleden mensen en andere hogere wezens. Helderzienden kunnen hierbij het verleden, het heden en de toekomst waarnemen.

Is helderziendheid te ontwikkelen?

We hebben geregeld gesprekken met mensen gevoerd omtrent allerlei paranormale gaven en talenten en het valt op dat er nog steeds wel een stereotype beeld bestaat. Mensen denken vaak nog steeds aan paragnosten als bijzondere of vreemde mensen, die allerlei rituelen gebruiken om iets te voorspellen. Dit beeld hebben mensen ook bij helderzienden. Ze denken geregeld aan opvallende, mysterieuze kleding en evenzo mysterieuze personen, die gebruik maken van geesten en overleden mensen. In principe is dit niet eens zo’n vreemde typering, omdat je dit vaak in films ziet. Dit is dan natuurlijk bedoeld om de film wat spannender te maken. Zoals we eerder aangaven kunnen helderzienden inderdaad ook met hogere entiteiten communiceren, maar geldt dit dus alleen voor mediums. Andere paranormaal begaafde mensen kunnen dit niet. Ook zie we in Nederland ‘normale’ mensen, die in het dagelijkse leven meestal niet van anderen te onderscheiden zijn. Natuurlijk zijn er mensen die zich mysterieus opstellen, maar dit is allang niet meer zo gangbaar.

Er wordt ook vaak gesteld dat helderzienden alles kunnen zien en dat je maar niet teveel moet denken in de nabijheid van zo’n persoon. Met name mensen die geregeld gebruik van een helderziende maken, denken dit wel eens. Maar dit is ook zeker niet zo, omdat paranormaal begaafde mensen eigenlijk alleen maar dat doorkrijgen wat de klant vraagt. Er is wel degelijk een bepaalde gedragscode, waarbij een helderziende niet zomaar bij mensen in hun gedachten kan komen. Het idee dat helderzienden alles aanschouwen, kan wel eens tot teleurstellingen leiden, als blijkt dat dit wel meevalt.

Vooral aan de telefoon merken we dat klanten wel eens ongeduldig zijn en denken dat een helderziende gelijk antwoord kan geven op vragen die er gesteld worden. Dit doen klanten niet expres, maar ze willen niet teveel geld uitgeven om een bepaald antwoord te krijgen. Dat begrijpen we natuurlijk wel, maar we willen van klanten ook begrip vragen dat onze consulenten tijd nodig hebben om een bepaald antwoord te vinden. Je moet als klant bedenken dat consulenten zich in moeten leven en daarbij afhankelijk zijn van dat wat de hogere wereld door wil geven. Heb je ingewikkelde vragen, dan vinden we het fijn als je er de tijd voor neemt. Paragnosten, helderzienden en andere paranormaal begaafde mensen nemen natuurlijk wel waar als de klant hen niet vertrouwt. Heb je dus een vraag en wil je hier echt antwoord op, dan moet je hier wel even wat tijd voor uittrekken.

Bij de vraag of de gave tot helderziendheid te ontwikkelen is, kunnen we stellen dat dit wel kan, maar dat er beperkingen zijn. Iemand die vanaf zijn geboorte deze gave heeft en deze verder ontwikkeld heeft, is natuurlijk verder dan iemand die dit pas op latere leeftijd weer oppakt. We gaven al aan dat ieder mens vanaf zijn geboorte een bepaalde intuïtie meekrijgt en deze kun je natuurlijk wel op latere leeftijd herontdekken. Daarnaast zijn er vele gradaties wat betreft helderziendheid, waarbij de ene persoon sterker is dan een ander. Mediums zullen daarbij hogere entiteiten waarnemen. Het maakt dan niet uit op welk tijdstip in je leven je dit ontwikkelt. De hogere wereld bepaalt zelf wanneer jij dit mag gaan doen.

Andere paranormaal begaafde mensen, die geen hogere entiteiten waarnemen, kunnen hun intuïtie en zesde zintuig zeker ontwikkelen. Wil jij helderziendheid ontwikkelen, dan is dit dus wel mogelijk. Je kunt oefenen met je intuïtie en ervaring opdoen hoe je dit kunt gebruiken en op welke manier. Je zult merken dat je, als je ervoor openstaat, in staat bent steeds meer dingen aan te voelen. Het is wel verstandig om een soort mentor of leraar te zoeken die jou in dit proces kan begeleiden. Je zult merken dat helderziendheid niet zo mysterieus is en dat het eigenlijk een soort tweede natuur van levende wezens en zelfs de plantenwereld is.

Zelfs planten kunnen dingen aanvoelen en bepaalde veranderingen meemaken als bijvoorbeeld het klimaat gaat veranderen. Bomen kunnen ook aanvoelen dat ze bijvoorbeeld moeten groeien als hen de Zon ontnomen worden door andere bomen in de omgeving. Ook dit zijn vormen van een bepaald instinct dat eigen is voor in principe alle levende wezens. Ga je er over nadenken dan zal je zelf met voorbeelden kunnen komen. Ieder mens heeft wel dingen meegemaakt, waarbij er een verbazing was als er iets aangevoeld werd, wat niet te verklaren was. Denk aan bepaalde voorgevoelens of bepaalde dromen, die later uitkwamen. Mensen herkennen wel het innerlijke stemmetje of een voorgevoel dat voor iets waarschuwt.

Het verschil tussen helderziende mensen en ‘gewone’ mensen is dan ook dat helderzienden wel weten wat zij kunnen en hoe zij dingen kunnen voorspellen. Helderzienden zien dit soort zaken als heel gewoon en maken hier gebruik van. Voor hen zijn opkomende gevoelens en gedachten niet vreemd, maar voor jou zal het moeite kunnen kosten om ermee om te gaan. Naast een mentor is het verstandig er veel over te lezen en er met een helderziende over te praten. Zij kunnen je leren hoe je met helderziendheid om moet gaan.

De consulenten van ParanormaleChat via de telefoon of de paranormale chat

Je kunt er voor kiezen om met de consulenten van ParanormaleChat.nl te spreken over zaken waar je mee rondloopt. Dit kan een probleem zijn of een vraag waar je mee rondloopt. De consulenten van ParanormaleChat.nl kunnen je helpen om je gave te ontwikkelen. Op www.paranormalechat.nl kun je lezen welke consulent het meest aanspreekt om mee te bellen of te chatten. Je kunt op onze paranormale hulplijn één van onze mediums of andere paranormaal begaafde mensen raadplegen. Zij staan graag voor je klaar, waarbij er geen vraag te gek is. Wacht dus niet langer en neem eens contact op. Onze consulenten zijn uitvoerig door ons geselecteerd, waardoor zij u zeer deskundig kunnen adviseren en bijstaan.

 

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  ParanormaleChat.nl).