Een helderziende kan live ook duidelijke beelden door krijgen. Dat kunnen beelden zijn die gene zijde door geeft of beelden van dingen die al gebeurd zijn. Dat heet helderziendheid. Een helderziende live kan in het verleden, heden en in de toekomst kijken.

Een helderziende live kan u ook helpen. Na een chat consult met een van de consulenten op ParanormaleChat, zal u merken hoe echt dat is ‘helderziendheid’.
Door de helderziendheid van een van onze mediums zal er een hoop duidelijk voor u kunnen worden. Een helderziende is iemand die op paranormale wijze kan zien, iemand die helder kan zien en u live via de ons Paranormalechat platform of per telefoon kan verder helpen.

Helderziende live via de chat bereikbaar bij www.mediumslive.com

Helderziende Live

Een helderziende live wordt meestal aangezien voor iemand die de toekomst voor u kan voorspellen en die entiteiten of andere vormen van energieën of zelfs aura’s kan zien.

Een helderziende live via de chat kan nog wel meer dan deze energieën zien.
De energieën die op dat moment ‘ live’  worden waargenomen zijn niet te bevinden in ons normale gezichtsveld. Het speciale licht wat de helderziende waarneemt ligt buiten ons normale gezichtsveld. Dit is een heel ander soort licht dan wat we normaal zien met de normale aardse kleuren.
Je kan het ook etherisch licht noemen. Ieder helderziend verschijnsel kan verschillen van kleur licht en helderheid. Eigenlijk is het helemaal geen lichtsoort te noemen wat een helderziende online waar neemt. Het is pure energie die de ogen van de helderziende ontvangen en vertalen naar de hersenen als een beeld. Een helderziende live kan ook direct die energieën waarnemen terwijl u aan het chatten of bellen bent.

De beelden die een helderziende live kan door krijgen bijvoorbeeld over de toekomst hoeven niet altijd werkelijk te gaan gebeuren. Dit is zo omdat u in uw leven zelf keuzes maakt en uw eigen levensweg mag bewandelen. Deze levensweg bestaat uit heel veel te maken keuzes. De toekomst staat nog niet helemaal vast. U kan in uw leven altijd dezelfde keuzes maken, dan zal u een lange rechte weg volgen. Maar u kan natuurlijk op ieder eigen gekozen moment een hele andere weg in slaan.

Een helderziende live kan direct online één van de mogelijke levenswegen waarnemen. U heeft altijd de vrijheid om een andere weg in te slaan. Het kan zijn dat een helderziende live visioenen krijgt of beelden ziet.
Deze beelden worden niet altijd bestempeld als helderziendheid, maar zijn het eigenlijk wel. Als een paragnost of medium beelden door krijgt over andere mensen kunnen dat vaak toekomst voorspellende beelden zijn, maar een helderziende live kan ook beelden zien uit het verleden of zaken die nu spelen.

Wat kan een helderziende live voor u betekenen?

Een helderziende live kan u helpen een duidelijk inzicht te geven over uw levensweg. En kan u ook helpen met vragen waar u al heel lang mee rond loopt. Een helderziende live kan u weer rust geven door met u te praten over zaken waar u mee zit. Een helderziende live kan ook beelden krijgen bij objecten, dat heet ook wel psychometrie.
Een helderziende live kan dan beelden krijgen aan de hand van bijvoorbeeld een foto of een sieraad van iemand. De helderziende pakt real live dan de energie op van de persoon die bij bijvoorbeeld het sieraad hoort. Aan zo’n object kunnen hele verschillende energieën hangen, dat komt door de uitstraling en emoties van de persoon van wie het object is. Deze energieën worden omgezet in beelden .

Op onze paranormale hulplijn zitten heel veel helderziende mediums en paragnosten die u graag helpen. Ook voor alleen een luisterend oor kunt u terecht bij een van onze helderzienden live via onze chat.

 

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  Paranormalechat.nl).