Een helderziende is iemand die helder kan zien en die paranormale waarnemingen kan doen of op een paranormale manier kan zien.

Je vind een betrouwbare Helderziende bij ParanormaleChat.nl

Wat is een helderziende?

Helderzienden mogen niet verward worden met mediums, een medium is iemand die namelijk ook contact kan leggen met overledenen.
Soms is een medium ook een helderziende, maar dat is niet altijd zo. Helderzien, of helderziende waarnemingen is hetzelfde als paranormaal waarnemen; iets wat mensen over het algemeen niet met het blote oog kunnen zien. Helderzienden kunnen een kijkje in de toekomst nemen en zij kunnen ook entiteiten of andere vormen van energieën zien. Vaak kunnen ze ook aura’s waarnemen.

Helderziende waarnemingen

Een helderziende kan zien wat andere mensen niet met het blote oog kunnen waarnemen. Door hun helderziendheid krijgen ze beelden over gebeurtenissen uit het verleden, heden en de toekomst. Deze waarnemingen in de vorm van beelden worden ook soms anders benoemd, namelijk ‘visioenen’.

Het lichtspectrum dat de meeste mensen normaliter kunnen zien, bestaan uit de kleuren violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood. Het lichtspectrum wordt ook wel het zichtbare licht genoemd.
Het licht wat buiten het spectrum valt wordt gezien door helderzienden en ziet dus meer dan de andere mensen. Het licht dat buiten het normale spectrum valt is een ander soort licht wat ‘etherisch licht’ heet. Helderziende waarnemingen of verschijnselen verschillen van lichtsoort van elkaar, doordat ze net een ander stuk bedekken van het lichtspectrum. Een helderziende die een visioen ziet, ziet niet direct het licht dat voor de meeste mensen buiten het spectrum valt. Maar diens ogen ontvangen een pure energie en deze energie wordt vertaald naar het beeld van het licht. Dit is wat de hersenen registreren.

Helderzienden kunnen tevens contact maken met hun onderbewustzijn. Zij kunnen dit op twee manieren doen.
De eerste manier van het contact maken met het onderbewustzijn is door ontspanningsoefeningen, zoals mediteren, yoga en Tai Chi.
Een tweede manier is door hun open te stellen voor de ‘intuïtieve kanalen’. Deze ‘intuïtieve kanalen’ zijn bij iedereen aanwezig, al dan niet in een sluimerende vorm.

Herken een betrouwbare helderziende

Echte helderziende, die daadwerkelijk kunnen helderzien, hebben het kenmerk van betrouwbaarheid. Als u in contact komt met iemand die beweert dat hij of zij een helderziende is, dan raden wij aan om het een en ander eerst na te gaan. Onderzoek altijd wat de helderziende zonder voorkennis weet. U kunt zelf vaststellen of helderzienden betrouwbaar zijn, namelijk door het beantwoorden van 3 vragen:
1) Zijn er veel mensen erg onder de indruk van deze helderzienden?
2) Zijn de paranormale waarnemingen van deze helderzienden vrijwel allemaal juist?
3) Kunnen deze helderziende waarnemingen, visioenen onmogelijk op toeval berusten?
Als het antwoord op deze 3 vragen “ja” is dan heeft u te maken met helderziende die zeer begaafd zijn en dus betrouwbaar. Maar onthoud wel dat dat een helderziende geen robot is, er is geen aan en uit knop. Ze zijn en blijven mensen. Het krijgen van paranormale waarnemingen krijgen ze door zichzelf open te stellen. En door het binnenkrijgen van informatie in de vorm van helderziende waarnemingen of visioenen.

Helderziende worden

Helderziendheid valt nauwelijks aan te leren, zie het eerder als een gave. Er moet namelijk wel aanleg zijn voor het krijgen van paranormale waarnemingen, wanneer de aanleg er is dan kan deze wel verder worden ontwikkeld. Door regelmatige bezig te zijn met helderziendheid (al dan niet dagelijks) dan resulteert dat in het doen van helderziende waarnemingen. Zij kunnen dan steeds meer en beter helderzien. De aanleg voor paranormale waarnemingen ontstaat bij de ene bij de geboorte.
Bij de andere ontstaat dat later, bij een bepaald voorval in iemands leven.

Neem via de chat contact op met de helderzienden van Mediums Live

Op onze website zijn een groot aantal helderzienden aanwezig die gescreend zijn op hun gaven. Zij kunnen u helpen met al uw levensvragen. Neem gerust contact op één van onze helderzienden voor een live consult.

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  ParanormaleChat.nl).