Een goed helderziend medium….  Deze vind je bij onze Paranormale chat

Bij onze paranormale chat kan je in contact komen met mensen die als helderziend medium werken, maar hebben we ook op veel andere gebieden consulenten, waar je hulp bij kunt zoeken. Je kunt dan denken aan paragnosten, tarotisten en nog meer soorten paranormaal begaafde mensen. In dit artikel richten we ons op mediums die helderziendheid gebruiken om hun klanten te helpen. Paragnosten gebruiken ook helderziendheid, maar het verschil met een helderziend medium is dat een paragnost geen contact kan maken met geesten en overleden mensen. Ondanks dit grote verschil zijn er ook veel overeenkomsten, waarbij de grootste misschien wel is dat beiden gebruik maken van het zesde zintuig.

Op onze paranormale chatservice hebben we veel soorten consulenten verzameld, waaronder mensen die als helderziend medium werken. Sinds enige tijd zijn wij dus niet alleen telefonisch beschikbaar, maar hebben we ook een chatservice. Uit het laatste onderzoek naar communicatie, blijkt dat de chat steeds meer gebruikt wordt, omdat deze goed bij de leefstijl van mensen aansluit . We leven immers in een wereld waarin communicatie via mail, apps en andere vormen steeds normaler worden om met elkaar in contact te komen. In dit artikel bespreken we daarom niet alleen het werk van een helderziend medium, maar koppelen we deze vaardigheid ook aan het werken via de chat. Op www.paranormalechat.nl kun je veel meer informatie vinden en kun je bekijken wie er aanwezig zijn en welke talenten ze bezitten.

Het zesde zintuig en de hogere wereld als middelen van het helderziend medium

Paragnosten gebruiken fysieke zintuigen en het zesde zintuig om informatie door te krijgen. Zij kunnen geen contact maken met geestelijke entiteiten. Een medium kan wel contact met deze entiteiten leggen, maar is ook in staat om de zes zintuigen te gebruiken. Daarom spreken we ook wel van helderziend medium, maar kunnen we ook spreken van een heldervoelend, helderruikend of helderhorend medium. Via de chat kan een helderziend medium ook prima gebruik maken van alle gaven die hij vanuit de hogere wereld mee heeft gekregen. In dit artikel spreken we over ‘hij’, maar zijn er natuurlijk veel vrouwen die helderziend medium zijn. Dit soort mediums kunnen contact met de hogere wereld leggen, maar gebruiken dus ook de zintuiglijke energieën op hoog niveau.

Wanneer is een paragnost ook , lees hier de uitleg en kijk op ParanormaleChat.nl wie helderziend is voor een chat consult!

Heb je een vraag, dan zal het helderziend medium zich ogenblikkelijk aan jouw energie verbinden en contact met de hogere wereld leggen. Daardoor kan het medium visualiseren via een hoger zintuiglijk niveau of geluiden, geuren, smaken en gevoelens waarnemen van plaatsen, mensen, voorwerpen, dieren of allerlei andere energieën. Een helderziend medium wordt hierbij niet aan een specifieke tijd gebonden. Hij kan in het verleden kijken, maar ook in de toekomst. Daarbij is hij prima in staat om zelfs via de chat een beeld te krijgen van de situatie waarin zijn klant zich nu bevindt. We kunnen dus eigenlijk spreken van telepathie, waarbij er een link tussen klant en hogere energieën gelegd wordt. De telepathie is meestal eenzijdig, wat betekent dat het medium als intermediair werkt en de klant eigenlijk passief toeschouwer is, bij dat wat doorgegeven wordt. Daarbij gebruikt een medium niet alleen de hogere wereld, maar zal deze ook gebruik maken van een hoog sensitief vermogen, wat via het zesde zintuig doorgegeven wordt.

Cold reading als misleidende methode van een ‘zogenaamd’ helderziend medium

Er zijn veel onderzoeken geweest naar de gaven van een helderziend medium. Natuurlijk is het zeer bijzonder om niet alleen op hoger niveau energie via zintuigen waar te nemen, maar ook contact te maken met overleden mensen en andere geestelijke entiteiten. Mensen zijn het er ook niet altijd over eens of een helderziend medium werkelijk dingen via hogere energieën waar kan nemen of dat hij gewoon een verhoogd empathisch en sensitief vermogen heeft. We moeten eerlijk bekennen dat we bij sommige mediums ook wel kritisch zijn. Er wordt nog wel eens gebruik gemaakt van ‘cold reading’. Dit is een techniek waarbij mensen door middel van allerlei vragen uiteindelijk bij iets komen wat een klant herkent. Je kunt dan denken aan ‘zogenaamde’ mediums die spreken over doorgave van letters, waarbij een klant uiteindelijk wel iets kan bedenken.

Ook gebruiken deze ‘zogenaamde’ mediums methoden om mensen te paaien met allerlei mooie uitspraken. Je kunt denken aan uitspraken als: “Ik zie dat er een oudere man is, die heel trots op je is.” Een klant zal dan bedenken wie die oude man is en bijvoorbeeld stellen dat ‘opa’ pas of al enige tijd overleden is. Dit ‘zogenaamde’ medium kan daar handig gebruik van maken. Bij onze paranormale chatservice keuren wij dit soort praktijken absoluut af. Onze consulenten zullen alleen maar een paar vragen stellen, maar dan direct aangeven dat de klant niet teveel mag vertellen. Er zal absoluut niet aan cold reading gedaan worden. De consulenten van www.paranormalechat.nl gebruiken de kracht van de hogere wereld op zuivere wijze en zullen hun klanten op een betrouwbare wijze ondersteunen.

Het helderziend medium kan zijn extra sensorisch vermogen gebruiken

Zoals wel al stelden, maken mensen die bij ons als helderziend medium werken geen gebruik van overbodige vragen om informatie vanuit de klant los te weken. We weten namelijk dat je de klant misschien wel even tevreden stelt, omdat er positieve dingen worden gegeven, maar uiteindelijk zal de klant hier niets aan hebben. Het gaat er om dat mensen adequaat en efficiënt geholpen worden en dat kan alleen maar als een helderziend medium betrouwbaar en zuiver werken. De meeste mediums maken daarvoor gebruik van de gave die zij vanuit de hogere wereld mogen gebruiken om contact met overleden mensen en geesten te leggen. Daarnaast kunnen zij hun zintuigen via extra-sensorische perceptie (ESP) waarnemen. Daarbij is het helderziend medium niet afhankelijk van ‘cold reading’, maar kan je als klant gelijk je vragen stellen om vervolgens antwoord te krijgen. Het blijft natuurlijk lastig om te begrijpen hoe dit per chat werkt.

Je kunt aan een medium via de chat niet zien of deze werkelijk geheel of gedeeltelijk door hogere energieën overgenomen wordt. Je kunt nooit helemaal zeker weten of datgene, wat het helderziend medium aan informatie krijgt, vanuit zijn eigen gedachten komt of dat het door hogere energieën geleid wordt. Alleen mensen die zelf een zuiver helderziend medium zijn, zullen dit kunnen begrijpen. De menselijke hersenen kunnen gezien worden als een organische computer die elektrochemisch werkt. Hiermee kunnen we op een ingewikkelde manier dingen bedenken. Een helderziend medium heeft echter ook nog eens de gave meegekregen om het zesde zintuig te gebruiken en geestelijke entiteiten waar te nemen. Onderzoek met hersenscans laat zien dat er wel degelijk vast te stellen is dat er veel meer hersenactiviteiten zijn als het helderziend medium zijn zintuigen gebruikt. Wij nemen aan dat deze verhoogde activiteiten het medium in staat stellen om, via een extra-sensorisch vermogen, contact met hogere entiteiten te maken.

Mentale en fysieke besturing van het helderziend medium

Het helderziend medium kan op verschillende manieren contact met de hogere wereld maken. Dit kan mentaal gebeuren, waarbij de gedachten en zintuigen van het medium door hogere entiteiten geprikkeld worden. Het kan echter gebeuren dat een medium fysiek overgenomen wordt, waarbij het helderziend medium meestal in trance gaat. In deze paragraaf bespreken we beide vormen van contactname. Natuurlijk zal een klant per chat moeilijk kunnen zien dat een helderziend medium overgenomen wordt, maar het kan dus zeker gebeuren dat een medium bepaalde dingen intypt, waarbij hij door de entiteiten bestuurd wordt.

Mentale besturing van het helderziend medium door de geestelijke entiteit

Wanneer je met een helderziend medium chat, stel je vragen en zal het medium antwoord geven. Dit lijkt allemaal simpel, maar dit is het niet. Je moet bedenken dat een helderziend medium tijd nodig heeft om contact met jou te maken en dan vervolgens met de hogere wereld. Daar is een vertrouwensband belangrijk bij. Een klant moet duidelijk weten dat deze met een zuiver medium te maken heeft. Het medium moet er echter ook op vertrouwen dat zijn klant tijdens de sessie niet besluit weg te gaan. Op het moment dat de sessie namelijk begonnen is, zal het helderziend medium contact maken met de overleden persoon of andere geestelijke entiteiten waar informatie over gevraagd wordt. Als klant ben je hierin één van de betrokken partijen en leg jij dus via het helderziend medium een soort van verbinding met de hogere wereld. Je dient vertrouwen te hebben en al helemaal omdat je via de chat niet zeker weet of een medium daadwerkelijk overgenomen is.

Er wordt aangeraden goed te bekijken wat er verteld wordt. Worden er dingen verteld die met een overleden geliefde te maken hebben, dan kun je misschien wel zelf bepalen of het werkelijk deze persoon is. Via de chat moet je er van uitgaan dat er tijd voor nodig is om ten eerste het contact met de hogere wereld te leggen.

Ten tweede moet je het helderziend medium de tijd geven om informatie, die er vanuit de hogere wereld gegeven wordt, te interpreteren. Het medium krijgt namelijk geen kant en klare zinnen door, maar zal meestal informatie door middel van symbolen, signalen, plaatjes, beelden, geuren, gevoelens of geluiden binnenkrijgen. Wanneer deze mentaal worden doorgegeven, zal het helderziend medium deze zo objectief mogelijk aan de klant doorgeven. Eigen emoties of gedachten zijn uitgesloten, omdat het helderziend medium alleen maar als een soort doorgeefluik gezien wordt. Overigens kan de geest of overleden persoon dit op twee manieren doen.

Ten eerste door de informatie in de zintuigen van het helderziend medium te plaatsen en ten tweede door de informatie in de hersenen te plaatsen. Alles wat het medium doorkrijgt, zal deze aan zijn klanten interpreteren en doorgeven. Ben je nieuwsgierig geworden dan raden we je aan om op www.paranormalechat.nl meer informatie te zoeken of kennis te maken met één of meerdere helderziend mediums en andere consulenten.

Fysieke besturing van het helderziend medium door de geestelijke entiteit

Er is nog een andere manier hoe een helderziend medium kan werken, namelijk door een fysieke overname. Bij de mentale overname brengt de geestelijke entiteit namelijk informatie via de hersenen of zintuigen over. Bij de fysieke overname zal de geest het bewustzijn van het helderziend medium geheel of gedeeltelijk overnemen. Bij een chatsessie is het moeilijk voor een klant om te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt. Bij een telefoongesprek kan het nog zijn dat de stem van het helderziend medium overgenomen wordt. Bij een chatsessie kan een klant echter wel, aan de manier van schrijven, merken als een medium overgenomen is. In dit geval kan de geestelijke persoon dingen doorgeven die jij als klant herkent. De geest zal namelijk zorgen dat het medium in een soort van trance gaat. Dit kan een lichte vorm zijn, waarbij het helderziend medium als het ware meekijkt met dat wat de geest doorgeeft.

Het medium kan tussendoor verklaringen geven als er iets geïnterpreteerd moet worden. In dit geval is een medium dus bewust dat hij overgenomen wordt. Wanneer een helderziend medium met deze fysieke overname werkt, zal dit waarschijnlijk de manier zijn waarop via de chat gewerkt wordt. Het is belangrijk dat een medium meekijkt en aan kan geven wat een geest bedoelt. Bij een diepere vorm wordt het helderziend medium helemaal overgenomen. Deze manier wordt door veel mediums als minder geschikt voor de telefoon en de chat beschouwd, omdat er dan veel minder controle is. Het medium heeft dan geen weet van dat wat besproken wordt. Deze vorm is handig als de klant live bij een medium aanwezig is, omdat het medium na de sessie dan nog kan controleren hoe het met de klant gesteld is. Dit kan per telefoon of chat een stuk moeilijker zijn. Bij www.paranormalechat.nl gebruiken we dus over het algemeen liever de mentale overname of de fysieke overname met de lichte trance.

Op een zuivere manier met een helderziend medium of andere consulenten chatten

In dit artikel bespraken we de manieren hoe een helderziend medium contact met de hogere wereld maakt. We gaven aan dat een medium via zijn zintuigen kan werken. Hierbij kan de geest allerlei prikkels laten ervaren, via voelen, horen, zien en meer gewaarwordingen. Het helderziend medium kan ook zijn zesde zintuig gebruiken om bepaalde ervaringen door te krijgen. Via de fysieke vormen kan het medium overgenomen worden voor een lichte of een diepere vorm van trance. In dit geval kan de geestelijke entiteit in principe direct met de klant communiceren.

We gaven aan dat er per chat of telefoon meestal gebruikt gemaakt wordt van de mentale vorm en heel soms via een lichtere trance. We willen uitdrukkelijk aangeven dat het werken met een medium niet gaat zoals je in enge films wel eens ziet. In werkelijkheid is er een vriendelijk en sympathiek contact tussen het medium en de geest aan de ene kant en de klant aan de andere kant. Je hoeft ook zeker niet bang te zijn dat jijzelf overgenomen wordt of dat er rare dingen gebeuren als je een gesprek hebt gehad.

We kunnen je garanderen dat alle consulenten, die aan onze paranormale chat of telefoondienst verbonden zijn, zeer begaan zijn met de klanten waar zij mee werken. Zij zullen uitermate discreet met vragen en gegevens omgaan. Helaas moeten wij hier geld voor berekenen. De kosten zullen relatief laag zijn, omdat je met behulp van een paar chatberichten al aardig op weg geholpen wordt. Je kunt op www.paranormalechat.nl bekijken welke persoon jou het meest aantrekt.

 

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  Paranormalechat).