Het bestaan van helderziend en helderziendheid?

Helderziend en Helderziendheid uitleg door Mediumslive.com

Helderziend en Helderziendheid

Alhoewel de naam doet vermoeden dat we alleen mediums bij ParanormaleChat hebben, is dit zeker niet waar. Bij ParanormaleChat werken er namelijk paragnosten, helderzienden, astrologen en nog veel meer mensen die paranormaal begaafd zijn. Hierbij gebruiken ze verschillende vaardigheden, waarbij een paragnost gebruik kan maken van bijvoorbeeld tarotkaarten. Of een medium de astrologie kan gebruiken. Omdat we niemand willen overslaan, spreken we kortweg van consulenten, waarbij we dus niemand tekort doen. Alhoewel er veel verschillen zijn, hebben veel van onze consulenten zeker de gave tot helderziend en helderziendheid.

In dit artikel bespreken we de term helderziend en helderziendheid, waarbij we een antwoord geven op wat we hieronder verstaan. In dit artikel bespreken we niet alleen de voorstanders, maar durven we ook aan te geven dat er sceptici zijn. Natuurlijk zullen wij aangeven waarom wij vinden dat helderziendheid wel degelijk bestaat. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan raden we je aan met één van onze consulenten een chat consult aan te gaan. Zij kunnen je wellicht antwoord geven op vragen die je stelt. Je kunt onze consulenten vinden op www.ParanormaleChat.nl, waarbij je ziet wie er allemaal bij ons werken, wat hun gaven zijn en hoe je ze kunt bereiken. Er zit altijd wel een astro consulent bij, die je aanspreekt.

De term helderziend en helderziendheid

De term helderziendheid komt uit de Franse woorden clair en voyance, welke respectievelijk ‘helder’ en ‘zien’ betekenen. Hieruit kwam dus de term clairvoyance (helderziend). Deze verwijst naar het vermogen om informatie te verkrijgen over een voorwerp, persoon, plaats of een fysische gebeurtenis op een buitenzintuigelijke manier en dus niet met de bekende zintuigen. Op zich is deze term helderziendheid natuurlijk wel een beetje apart, omdat we niet helder zien, maar eigenlijk helder ervaren. We zien het namelijk niet met onze fysieke ogen, maar voelen het aan met ons hogere zesde zintuig. Alhoewel er veel onderzoek naar geweest is, zijn er geen duidelijke wetenschappelijke bewijzen om aan te tonen dat helderziendheid echt bestaat.

Empirisch bewijs van helrerziend en helderziendheid

We moeten afgaan op empirisch bewijs. Empirie is de kennis die we opdoen door te ervaren. Bewijs voor het bestaan van paranormale vermogens zoals helderziendheid zijn dus niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Dit betekent niet dat er nooit onderzocht is of helderziendheid bestaat.

De parapsychologie onder andere heeft dit zeker wel gedaan. Maar deze wetenschap wordt niet door de experimentele wetenschap aangenomen als feitelijk bewijs. Men stelt dat deze wetenschap uitgaat van verklaringen van mensen. Helaas is er geen enkel onderzoek is dat herhaalbaar en betrouwbaar genoeg is. Waar parapsychologen zichzelf als wetenschap zien, stellen andere wetenschappers dat het een pseudowetenschap is. En daarom dus niet bij kan dragen tot wezenlijk bewijs.

Experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar helderziendheid

Helderziendheid is een paranormaal vermogen om voorwerpen, mensen en gebeurtenissen in tijd of ruimte te zien. Mensen die helderziendheid gebruiken, kunnen onder andere dingen van tevoren zien, waardoor zij deze kunnen voorspellen. Hierdoor kan iemand van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Helderzienden vertellen dan over wat de toekomst brengt. Ze kunnen ook het verleden bekijken en vertellen wat er gebeurd is. Dit kan dan gebruikt worden om mensen inzicht te geven over datgene waar ze misschien zelf nooit over nagedacht hebben. Helderzienden kunnen tenslotte hun licht laten schijnen over zaken van het heden, zodat ze mensen tips kunnen geven over hoe ze nu moeten handelen. Veelal kunnen helderzienden één of meer van deze manieren gebruiken.

De eerste keer dat we in de geschiedenis zien dat er over clairvoyance wordt gesproken, zien we rond 1784. Er wordt geschreven over een boer, die tijdens de behandeling van een magnetiseur in trance ging en een persoonsverandering onderging. De boer werd omschreven als dommig, maar tijdens de trance werd hij opeens heel erg slim en hij gebruikte helderziendheid om zich op hoog niveau te uiten. Hij kon in trance opeens over zichzelf praten alsof hij dokter was. Hij gaf een recept voor zijn eigen ziekte en kon ook medicijnen voor andere mensen bedenken. Na die periode kwamen er nog veel meer beschrijvingen over soortgelijke ervaringen.

Het werd in de late 19de en vroege 20ste eeuw een ware hype om over dit soort zaken te spreken. Men bedacht van alles, zoals een reizende show die in de jaren 40 van de vorige eeuw over de Britse eilanden reisde. Aan het eind van de 19de eeuw waren er onderzoekers zoals William Gregory en Charles Richet die onderzoek deden naar helderziendheid. Richet gebruikte in 1884 kaarten die hij in enveloppen deed. Waarbij een vermeend helderziende aan moest geven wat er op zo’n kaart stond.

Er werden resultaten behaald, maar deze werden door andere onderzoekers gezien als random, waarbij ‘toeval’ als verklarende factor werd gegeven. Met name wetenschappers uit Cambridge, Engeland, verklaarden dat de resultaten niet repliceerbaar waren. En dat dit onderzoek dus niet geldig was.

Ook Tucket in 1911 en McCabe in 1920 bekeken helderziendheid en kwamen tot de conclusie dat er toeval als oorzaak uitgelegd kon worden. Daarna kwamen er nog veel wetenschappelijke experimenten waarbij onderzoekers constant aan bleven geven dat Helderziend en helderziendheid niet bestond en puur berustte op toeval of zelfs bedrog. Ook bij herhaalonderzoeken kwam er constant naar voren dat resultaten uit eerdere onderzoeken niet te controleren waren, omdat er misschien wel resultaten waren, maar deze weer heel anders waren dan de eerdere onderzoeken.

Aan het eind van de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw werden er ook onderzoeken gedaan naar helderziendheid. Maar ook bij deze onderzoeken werden geen bewijzen gevonden voor helderziendheid. We kunnen nog wel even doorgaan en aangeven dat de gangbare wetenschap tot op de dag van vandaag Helderziend en helderziendheid ontkend heeft. Waarbij men termen gebruikte als bias, fraude, hallucinatie, bedrog en zelfbedrog. Sceptici stellen dan ook dat helderziendheid allang duidelijk zou zijn geworden als het werkelijk zou bestaan. Men denkt geregeld dat mensen, die helderziendheid gebruiken, eigenlijk meer in zichzelf geloven en niet zozeer echt paranormale vermogens hebben. In 1999 had een scepticus, de goochelaar James Randi, er zelfs 1 miljoen Amerikaanse dollars over voor de persoon die kon laten zien dat hij echte psychische krachten had. Verschillende mensen zijn er op ingegaan, maar het is nog niemand echt gelukt om het te bewijzen.

Tot nu toe hebben we steeds geschreven dat helderziendheid niet te bewijzen valt door experimentele wetenschap. Betekent dit dan dat het niet bestaat? We kunnen dan gelijk de vraag stellen of iemand ooit zou kunnen bewijzen dat God bestaat? Is God te vangen door wetenschappelijk onderzoek of hoeft de goddelijke wereld niet bewezen te worden?

Helderziendheid hoeft niet bewezen te worden als het maar zuiver gebruikt wordt

Experimenteel onderzoek is alleen maar op zoek naar cijfertjes en niet naar de geestelijke kant achter helderziendheid. Wij ontkennen zeker niet dat iedereen, die beweert dat hij helderziend is, dit ook daadwerkelijk is. Er zijn genoeg mensen die zich onterecht voordoen als helderziende. En dit is naar ons idee ook de reden waarom de wetenschap geregeld aan heeft getoond dat helderziendheid niet bestaat.

Mensen die namelijk echt helderziend zijn, zullen er niet te koop mee lopen en dus niet getest willen worden. Zij handelen met een zuiver hart en voelen de hogere wereld die hun deze gave heeft gegeven. Net als een dominee in staat wordt geacht om het woord van God te verkondigen, zullen paranormaal begaafde mensen het woord van de goddelijke wereld mogen verkondigen. Waarom zou dat onderzocht moeten worden? Hoogstens zou het belangrijk moeten zijn om in de gaten te houden of mensen hun gaven op de goede manier gebruiken. En er andere mensen niet mee kwetsen. Met name de parapsychologie heeft zich de afgelopen periode beziggehouden om helderziendheid in kaart te brengen.

De parapsychologie

In tegenstelling tot andere wetenschappen wil de parapsychologie niet aangeven dat helderziendheid bestaat, maar in kaart brengen welke gevallen van helderziendheid er bestaan. Hieruit blijkt dat helderziendheid niet alleen in de moderne tijd optrad en ook niet alleen in onze cultuur. In diverse culturen werd en wordt dit fenomeen beschreven. Het maakt dan niet uit hoe geavanceerd of primitief een cultuur is. De parapsychologie maakt gebruik van zogenoemde kwalitatieve onderzoeken, waarbij er beschreven wordt wat er waargenomen is of wat iemand aangegeven heeft. In bepaalde culturen wordt helderziendheid geassocieerd met religieuze of sjamanistische personen of praktijken.

Denk bijvoorbeeld aan Boeddha, die veel aan de wereld door mocht geven, of de oude hindoecultuur. Hierbij spreekt men in beide gevallen vaak over siddhi. Dit zijn bepaalde volmaaktheden of vaardigheden die verkregen worden door te mediteren. En tevens te behalen zijn met een bepaalde discipline om contact met de hogere wereld te verkrijgen.

Ook in Christelijke en Islamitische culturen wordt er gesproken over mensen (profeten) die bepaalde zaken door mochten geven vanuit de Goddelijke wereld. Alhoewel dit door religies niet als helderziendheid wordt aangemerkt, vinden wij dat dit wel te vergelijken is. Mediums en andere paranormaal begaafde mensen krijgen immers ook boodschappen vanuit de hogere wereld door. En zijn zij uitverkoren om het woord van God door te geven. Waar veel religies spreken over boodschappen die aan profeten en geestelijken gegeven worden, is het verschil met paranormaal begaafde mensen dat zij gewone alledaagse mensen zijn.

Er zijn talloze verhalen bekend van mensen die paranormale ervaringen hebben, zoals mensen die een overleden persoon zagen of mensen die bepaalde andere ervaringen doorkregen. Deze ervaringen zijn niet wetenschappelijk te bewijzen, maar de parapsychologie neemt al deze gevallen serieus en vermeldt ze. Men zoekt hierbij naar overeenkomsten in de soort ervaring die mensen hebben.

Denk bijvoorbeeld aan bijna-doodervaringen, waar mensen bijna allemaal spreken van een helder licht waar ze naar toegingen en dat er mensen op ze wachtten. Dit zijn binnen de parapsychologie belangrijke overeenkomsten. We spraken al eerder over Victor Race, de boer die in trance ging en opeens hoogbegaafde uitspraken deed. Hij werd opeens welbespraakt en wist allerlei wijsheden en kennis door te geven. Toen hij eenmaal uit trance kwam, was hij zich niet bewust van wat hij gezegd of gedaan had.

Een soortgelijk geval vinden we bij de medisch en psychische helderziende Edgar Cayce (1877 – 1945). Cayce staat bekend als de ‘slapende profeet’ en voorspelde veel dingen correct, waaronder de Wall Street Crash van 1929 en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Edgar Cayce kan gezien worden als één van de meest geciteerde helderzienden die er ooit bestaan hebben. Hij voerde bijna 15000 readings uit en deed dit terwijl hij in trance verkeerde, vandaar ook de naam ‘slapende profeet’. Hij kreeg in trance, waarbij er een veranderde bewustzijnstoestand was, veel zaken door die bijna honderd procent nauwkeurig waren. Hij kon bijvoorbeeld zeer nauwkeurig een diagnose stellen van het ziektebeeld van zijn patiënten, terwijl hij geen enkele voorkennis had van de persoon in kwestie en alleen maar de naam wist van de patiënt. Behalve de diagnose gaf hij zelfs de naam van de arts die ze het best konden raadplegen.

Behalve medische en psychologische diagnoses heeft Cayce veel voorspellingen gedaan, waaronder de verandering van Europa, de vernietiging van delen van de wereld en het ontdekken van de stad Atlantis. Ook voorspelde hij de omkering van de polen, waardoor klimaten veranderen.

We kunnen veel voorbeelden geven van mensen die voorspellingen gedaan hebben en denken dat het niet nodig is jezelf te moeten bewijzen als je helderziendheid gebruikt. De hogere wereld kijkt mee en als je een zuiver hart hebt en dingen doorgeeft om anderen te kunnen helpen, is dat al voldoende. Dominees en andere geestelijken worden immers ook niet wetenschappelijk onder de loep genomen om God te bewijzen. De Goddelijke wereld regelt dat zelf en zal zelf besluiten welke mensen wel of niet mogen helpen.

Naast helderziend en helderziendheid onderscheiden we vijf andere vormen van helder kunnen ervaren

We hebben tot nu toe gesproken over de voors en tegens van het wetenschappelijk onderzoek omtrent helderziendheid. Hierbij wilden we zeker laten lezen dat er ook veel mensen zijn die erg kritisch zijn omtrent mensen die paranormaal begaafd zijn. Er zijn ook veel wetenschappen geweest die aantoonden dat bepaalde mensen niet de waarheid spraken. Dat is ook logisch omdat er mensen zijn die nu eenmaal niet eerlijk zijn.

Gelukkig hebben we ook heel veel positieve ervaringen en bewijzen dat er mensen zijn die wel degelijk de waarheid spreken. En helderziend en helderziendheid en andere gaven gebruiken om mensen te kunnen helpen. Bij ParanormaleChat maken wij dan ook alleen maar gebruik van mensen die uitvoerig beoordeeld worden. Zodat we kunnen stellen dat zij zeker op een goede manier gebruik van hun gaven maken.

We spreken bij helderziendheid ook wel van het zesde zintuig dat we gebruiken om contact met de hogere wereld te maken. Het zesde zintuig wordt veelal gebruikt in combinatie met één van de gangbare fysieke zintuigen.

De energie die het zesde zintuig opneemt, kun je vergelijken met een rivier die constant doorstroomt en waaruit je dingen kunt opvissen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, kun je dan zien als vissers die de vis uit het stromende water halen. We kunnen de energie, die door de ether stroomt, ook vergelijken met de golven die een radio opvangt en waarbij we verschillende frequenties kunnen ontvangen.

Ook mediums en andere paranormaal begaafde mensen kunnen golven uit de ether halen en zich afstemmen op verschillende frequenties die er zijn. Deze golven kunnen komen vanaf voorwerpen, plaatsen, mensen, maar ook uit de hogere wereld zelf. Ieder paranormaal begaafd persoon kan weer met eigen vaardigheden bepaalde energieën opvangen, waarbij er verschillende zintuigen gebruikt kunnen worden in combinatie met het zesde zintuig.

Sommige mensen, zoals mediums, zijn geboren met deze gaven. En kunnen hun zintuigen vanaf de geboorte al op verhoogd niveau gebruiken. Zij kunnen energie opvangen van voorwerpen, plaatsen en mensen, Zij hebben meestal ook door middel van het zesde zintuig contact met de frequenties die vanuit de hogere wereld komen. Hiermee bedoelen we overleden zielen en andere entiteiten.

Anderen, zoals paragnosten en helderzienden, ontwikkelen hun gaven pas op latere leeftijd als gevolg van dingen die zij in hun leven meemaken. Zij hebben de mogelijkheid om energie vanuit voorwerpen, plaatsen en mensen te krijgen. Maar kunnen géén overleden zielen en andere entiteiten ervaren. In principe heeft ieder mens dus een aangeboren zesde zintuig, maar niet iedereen kan deze gelijk al gebruiken.

De meeste mensen verlaten zich het liefst op de vijf fysieke zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Het zesde zintuig zal latent aanwezig zijn, maar blijft dan bij een vorm van aanvoelen en een lichte intuïtie. Mensen die dit zesde zintuig ontwikkelen, kunnen gaandeweg steeds meer aan voelen. Omdat zij in principe de frequenties van energieën, die door de ether zwerven, steeds beter leren opvangen. Helderziend en helderziendheid wordt bijvoorbeeld gebruikt met behulp van de vijf elementaire zintuigen. Omdat deze makkelijker te trainen zijn.

Denk maar aan een persoon die blind is en andere zintuigen ontwikkelt om de wereld beter te kunnen ervaren. Wanneer mensen hun zintuigen voldoende ontwikkeld hebben, zal er op een gegeven moment vanzelf contact via het zesde zintuig gemaakt worden. Dit zesde zintuig zorgt dan voor zoveel energie dat onze zintuigen de titel ‘clair’ van clairvoyance meekrijgen.

Helder

Vaak hebben we het over helder als begrip voor mensen die dingen sterk aanvoelen, maar eigenlijk is dit geen duidelijke omschrijving. ‘Clair’ betekent eigenlijk zoiets als ‘duidelijk’, wat een betere uitleg is. We onderscheiden daarbij een aantal manieren van het ‘helder’ gebruiken van de zintuigen.

Ten eerste helderhorendheid, waarbij er geluid gehoord wordt dat eigenlijk niet met de fysieke oren waar te nemen zijn. Niet alleen paranormaal begaafde mensen hebben dit, maar ook bijvoorbeeld muzikanten en dansers, die muziek soms ervaren op een manier dat ze bijna uit hun lichaam treden. Er zijn zelfs mensen bekend die in staat waren om bepaalde muziekstukken van eerdere componisten af te maken, omdat ze stelden dat ze dit doorkregen.

Een tweede manier van het helder kunnen ervaren van iets is helderruikend, waarbij men geuren op kan vangen die andere mensen meestal niet op kunnen vangen. Een bekend voorbeeld is van mediums die voor de politie werken en door middel van geuren kunnen aangeven wat er precies gebeurd is. Denk bijvoorbeeld aan de geur die een moordenaar achtergelaten heeft, waarbij sommige mediums aan kunnen geven hoe de persoon er uitziet.

Mensen die veel met proeven te maken hebben, zullen ook helder kunnen ruiken. Zoals bijvoorbeeld koks of wijnproevers, die hun neus gebruiken om geuren op te vangen.

Ten derde is het helder kunnen proeven natuurlijk zelf ook een sterk zintuig dat in principe hetzelfde werkt als het helder ruiken. Behalve mediums kunnen bijvoorbeeld koks dit vermogen ook sterk gebruiken. Als vierde kunnen we heldervoelendheid noemen, die sterk in verband wordt gebracht met een sterk empathisch vermogen. Hierdoor kunnen mensen, die dit sterk kunnen gebruiken, van tevoren al heel goed bedenken wat er gaat gebeuren.

Een voorbeeld is die van Tweelingen, die elkaar zo sterk aanvoelen dat zij weten hoe de ander zich voelt, zonder dat ze dicht bij elkaar hoeven te zijn. Een ander voorbeeld is die van moeders die aanvoelen of iets gevaarlijk is voor hun kind. En al snel ingrijpen voor er iets ernstigs gebeurt. Paranormaal begaafde mensen kunnen met dit empathische zintuig, emoties en andere energieën aanvoelen. Vaak zien we dat mensen, die deze sterke empathie gebruiken, ook werken als psycholoog, therapeut, spiritueel werker of andere vormen van hulp aan andere mensen.

Als vijfde kunnen we helderwetendheid noemen, wat vaak gekoppeld wordt aan een verhoogde intuïtie. Mensen, die deze vaardigheid hebben, kunnen aanvoelen of er iets gaat gebeuren. Ze weten intuïtief of iemand hulp nodig heeft of dat er iets gaat gebeuren. Zelfs als het aan de andere kant van de wereld is.

Tenslotte kunnen we natuurlijk helderziend en helderziendheid onderscheiden van de vorigen, waarbij mensen daadwerkelijk gebruik maken van het derde oog (geestesoog). Deze is gesitueerd is in het gebied van het voorhoofd tussen de fysieke ogen. We kijken dus niet op een heldere manier door onze ogen, maar door dit derde oog. Mensen die dit kunnen, gebruiken vaak meditatie of trance.

Helderziende mensen kunnen dingen in het verleden, het heden en de toekomst zien, waarbij zij zelfs over grote afstanden dingen kunnen ervaren. Zij kunnen dus dingen uit het verleden aanduiden. En verklaren en het heden bezien om tips te geven wat mensen het best kunnen doen. Ook kunnen zij richtlijnen voor de toekomst geven.

Verschillende niveaus

Er zijn verschillende niveaus van helderziendheid, wat afhankelijk is van hoe iemand het gebruikt. Sommige mensen kunnen alleen een glimp opvangen van de dingen waar zij zich op richten, terwijl er ook mensen zijn die heel gedetailleerd een beeld krijgen van bepaalde situaties. Vaak vragen mensen of ze één of meerdere van deze zes beschreven gaven kunnen hebben. Het antwoord is bevestigend.

We kunnen in principe alle genoemde zes zintuigen gebruiken, maar soms zijn ze als het ware slapend en wachtend om geactiveerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door bepaalde gebeurtenissen of ervaringen, waarbij we merken dat het geen toeval is dat we dit ervaren. Wanneer je dit eenmaal herkend hebt, ben je al een stuk op weg om dit zintuig op een heldere manier te ontwikkelen. We zullen dus eerst moeten herkennen en erkennen, maar daarna zullen we het zintuig ook nog moeten leren versterken door ermee te oefenen en te mediteren.

Conclusie

We hebben gesproken over de tegenstanders, waarbij er onderzoeken zijn geweest. Die vooral bezig zijn geweest met het zoeken naar redenen waarom helderziendheid niet bestaat. Deze onderzoeken waren gericht op getalletjes en repliceerbaarheid van onderzoeken, waarbij men steeds tot de conclusie kwam dat helderziendheid niet bestaat. We stelden hierbij de vraag of God en religie te onderzoeken zijn.

Het antwoord hierop is dat dit bijna niet mogelijk is. Toch zijn er veel mensen die religieus zijn en er heilig van overtuigd zijn dat God of in sommige religies de goden bestaan. Ditzelfde geldt in principe ook voor helderziendheid en andere paranormale vaardigheden die niet te onderzoeken zijn met experimenteel onderzoek. Ook hierin geloven heel erg veel mensen.

We hebben gesproken over parapsychologie die verschillende ervaringen beschreven heeft en niet op zoek is naar ontkenning, maar naar individuele gevallen van ervaringen die beschreven zijn. Hieruit bleek dat er wel degelijk unieke en bijzondere ervaringen zijn van bepaalde mensen, waaruit blijkt dat er veel meer tussen hemel en aarde is dan we aannemen.

Tenslotte

Tenslotte hebben we verschillende vormen van helder ervaren genoemd. In de wandelgangen zullen mensen alle vormen, die we genoemd hebben, onder het kopje van helderziendheid plaatsen. Strikt genomen is dit natuurlijk niet zo, omdat helderziend en helderziendheid zeker wat anders is dan de andere vormen. Omdat de vormen van helder ervaren echter geregeld gecombineerd worden, hebben we ze toch willen noemen. Verder hebben we enigszins gesteld dat helderziendheid en andere paranormale vormen zeker niet zo mystiek zijn als wordt aangenomen. In principe kan ieder mens zijn zintuigen versterken en op hoger niveau gebruiken door middel van ervaring en training.

Medium en paragnost

Alleen het werken als een medium kan niet aangeleerd worden. Een medium wordt hiermee geboren, terwijl bijvoorbeeld een paragnost het aan kan leren door ervaringen en gebeurtenissen in zijn leven. Tenslotte kunnen we stellen dat helderziendheid of een andere vorm wel degelijk gebruikt kan worden om mensen te helpen. En dat dit niet aangetoond hoeft te worden door wetenschappelijk onderzoek. Mensen die het gebruiken dienen in de gaten te houden dat zij zuiver handelen en mensen op een pure en eerlijke manier helpen.

De consulenten van ParanormaleChat.nl

Ben je nieuwsgierig naar onze consulenten en wil je horen hoe zij de wereld ervaren? Dan raden we je aan om met één of meerdere van onze consulenten te spreken. Ook kun je natuurlijk vragen kwijt over zaken waar je mee zit of waar je nieuwsgierig naar bent. Je kunt op onze paranormale hulplijn een van onze mediums of andere paranormaal begaafde mensen raadplegen. Zij staan graag voor je klaar, waarbij er geen vraag te gek is. Wacht dus niet langer en neem eens contact met ze op. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd! Waardoor zij u zeer deskundig via de chat kunnen adviseren dmv hun gave helderziend en helderziendheid.

 

©2015 ParanormaleChat.nlen Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).