Vele van onze paragnosten en mediums kunnen helderzien. Wil je een reading? Kijk op www.Mediumslive.com

Wat is Helderzien?

Paragnosten en mediums staan er om bekend dat ze helderziend en paranormaal begaafd zijn. Helderzien houdt in dat paragnosten en mediums in het verleden, heden en in de toekomst kunnen kijken. Bij helderziendheid kan een medium ook duidelijke beelden door krijgen. Dat kunnen beelden zijn die gene zijde door geeft of beelden van dingen die al gebeurd zijn. Dat heet helderziendheid.
Met helderzien wordt bedoeld “Het waarnemen van beelden via het derde oog”. Dat kan met open of gesloten ogen. Het is niet het waarnemen van beelden zoals op de normale manier met je ogen. Paragnosten en mediums staan er om bekend dat ze kunnen helderzien en paranormaal begaafd zijn. Een helderziende wordt ook wel eens een medium genoemd, dat is niet helemaal correct. Een medium is iemand die contact kan maken met gene zijde. Niet ieder medium kan ook helderzien. Iemand die kan helderzien wordt meestal aangezien voor iemand die de toekomst voor u kan voorspellen en die entiteiten of andere vormen van energieën of zelfs aura’s kan zien. Iemand die kan helderzien kan wel meer dan deze energieën zien. De energieën die iemand die kan helderzien kan waarnemen, is voor de ‘gewone’mens niet te zien. Het speciale licht wordt dan waargenomen en ka je met het normale gezichtsveld niet zien. We noemen het ook wel eterisch licht . Alles wat je met helderzien kan waarnemen kan verschillen van het soort licht, die worden in de hersenen vertaald naar een beeld / visioen.

Helderzien houdt in dat paragnosten en mediums in het verleden, heden en in de toekomst kunnen kijken. Helderzien is niet altijd iets leuks. Doordat iemand kan helderzien kunnen er ook vervelende beelden binnen komen zoals ongelukken en rampen. Het kan voorkomen dat een paragnost door middel van helderzien beelden binnen krijgt die hij of zij niet helemaal begrijpt. De gene waarvoor de paragnost de beelden binnen krijgt weet meestal wel waar de beelden over gaan. Met helderzien kunnen ook beelden binnen komen uit een vorig leven van iemand. Door middel van het helderzien kan de pargnost soms ook aura’s waarnemen.

Het kan zijn dat een helderziende visioenen krijgt, of beelden ziet. Die beelden worden niet altijd bestempeld als helderzien, maar dat is het eigenlijk wel. Als iemand die kan helderzien beelden door krijgt over andere mensen kunnen dat vaak toekomst voorspellende beelden zijn, maar een helderziende kan ook beelden zien uit het verleden of zaken die nu spelen. Met helderzien kunnen er beelden binnen komen voor de toekomst, heden, verleden, vorige levens.

De beelden die iemand binnen krijgt die kan helderzien kunnen bijvoorbeeld over de toekomst gaan en hoeven niet altijd werkelijk te gaan gebeuren. Dit is zo omdat je in je leven zelf keuzes maakt en je je eigen levensweg mag bewandelen. De toekomst staat nog niet helemaal vast. Deze levensweg bestaat uit heel veel te maken keuzes. Je kan in je leven altijd dezelfde keuzes maken, dan zal je een lange rechte weg volgen. Maar je kan natuurlijk op ieder eigen gekozen moment een hele andere weg in slaan. Iemand die kan helderzien kan een van de mogelijke levenswegen waarnemen. Maar je hebt altijd de vrijheid om een andere weg in te slaan. Soms hebben we vragen aan iemand die kan helderzien bijvoorbeeld wanneer kom ik de ware tegen in mijn leven? Iemand die kan helderzien kan die vraag vaak wel beantwoorden , maar iedereen maakt keuzes in het leven .Je kan bijvoorbeeld ineens een andere weg in slaan . Daardoor kan je pad veranderen . Dat wil dan niet zeggen dat je een slechte helderziende hebt gesproken. Dingen veranderen ook vaak weer door de keuzes die je zelf maakt. De gene die helderziend is kan ook heel moeilijk een tijd voorspellen. Dat komt omdat er in de cosmos geen tijd bestaat. Sommige mensen die kunnen helderzien krijgen een tijd door of een seizoen waar iets in staat te gebeuren. Maar ook al krijgt de helderziende het wel door, toch kan de tijd weer opschuiven.

Iemand die kan helderzien kan ook beelden krijgen bij objecten , dat heet ook wel psychometrie. De gene die kan helderzien kan dan beelden krijgen aan de hand van bijvoorbeeld een foto of een sieraad van iemand. de helderziende pakt dan de energie op van de persoon die bij bijvoorbeeld het sieraad hoort. Aan zo’n object kunnen hele verschillende energieen hangen , dat komt door de uitstraling en emoties van de persoon van wie het object is. Iemand die kan helderzien kan deze energieen omzetten in beelden.

Helderzien heeft ook te maken met de ontwikkeling van het derde oog, deze bevindt zich in het midden van uw voorhoofd. Bij wie het helderzien nog in ontwikkeling is, voelt men ook vaak een pijnlijke plek op het voorhoofd, ook kan men wel eens het gevoel hebben dat men een strakke band om het hoofd heeft zitten. Wat hierbij kan helpen is met uw middelvinger en uw wijsvinger van uw rechterhand uw voorhoofd even te masseren. Tevens is een goede ontspanning natuurlijk ook van belang.

Wat kan iemand die kan helderzien voor u betekenen?

Op onze spirituele hulplijn kan u een helderziende aan de telefoon spreken. Een helderziende is er om u bij te staan met eventuele problemen of om u inzicht te geven in bepaalde situaties. Onze paragnosten kunnen u ook helpen met relatieproblemen om u een beter inzicht te geven in uw situatie. Het kan gebeuren dat uw relatie niet meer lekker loopt of u wilt weten of de ware nog op uw pad gaat komen dan kan een paragnost die kan helderzien u helpen en is op onze paranormale hulplijn ten allen tijde discreet en betrouwbaar en te contacteren via de chat. Raadpleeg eens een paragnost die kan live chatten online want het kan u ook veel onrust besparen door contact op te nemen met een paragnost online. Een helderziende paragnost kan u inzichten geven en u helpen met een moeilijke periode om te gaan. Geen vraag is te gek voor onze helderzienden en paragnosten. De meeste van onze mediums zijn ook helderziend.

Een helderziende paragnost kan u helpen een duidelijk inzicht te geven over uw levensweg. Een helderziende paragnost of medium kan u ook helpen met vragen waar u al heel lang mee rond loopt. Een helderziende kan u weer rust geven door met u te praten over zaken waar u mee zit. Op onze spirituele hulplijn zitten heel veel helderziende mediums die graag helpen. Ook voor alleen een luisterend oor kan terecht bij een van onze helderziende mediums.

Helderziendheid kan jou ook helpen

Het is iets heel bijzonders helderziendheid. Het is een gave die sommige mensen bij de geboorte al hebben mee gekregen. Na een consult met een medium of paragnost zal u merken hoe echt dat is helderziendheid. Door de helderziendheid van een van onze mediums zal er een hoop duidelijk voor u kunnen worden.

Neem contact op via onze ParanormaleChat met een helderziend medium of paragnost. Helderziendheid is heel bijzonder en kan veel voor u betekenen.

 

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  Paranormalechat.nl).