‘Healing ’ betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’.
Een healer is iemand die door een ontvankelijke opstelling genezende liefdevolle energie door geeft. Op deze wijze ontstaat er op ziel niveau een bewustzijn van compleet en heel zijn. Dat geeft zowel de healer als de persoon in kwestie de mogelijkheid datgene wat gaande is, te ontdekken  en het te aanvaarden voor wat het is. Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen.

Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, ziel en geest bevat. Voordat problemen zich geestelijk of lichamelijk vormen zijn ze al in de vorm van blokkades en verstoringen  waar te nemen in het energieveld.

Verschillende soorten Healing via de telefoon en chat

Healing is  een algemeen begrip waarmee verschillende vormen van energetisch werken kunnen worden bedoeld. Bijvoorbeeld  reiki, magnetiseren en therapeutic touch. Ze hebben  allemaal als doel om via de bewerking van het energetisch veld het welzijn van de  betreffende persoon te bevorderen. Healing is een vorm van behandeling, die aanvullend werkt op de reguliere geneeskunde. Wanneer iemand op zoek is naar genezing voor een lichamelijke of psychische klacht werkt de healer ondersteunend aan de behandelend arts. Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door mensen die (zonder verdere reguliere ondersteuning) bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.
Maar uiteraard kan healing ook via de telefoon of chat.

Voor wie is Healing via de telefoon of chat geschikt?

Healing is voor iedereen geschikt, er is geen leeftijd aan verbonden.
Het is ook geschikt voor kinderen en zelfs voor dieren. Ook maakt de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie niets uit. Healing is geschikt voor iedereen. Ook via de telefoon, op afstand. Binnen deze grote doelgroep zijn er verschillende specialisaties. Het werken met kinderen vraagt natuurlijk een andere aanpak dan het werken met terminale cliënten. Ook het werken met psychiatrische patiënten heeft een andere dynamiek. Healing kan ook werken in het kader van persoonlijke groei. De specialisatie ligt meestal aan de  persoonlijkheid van de healer en zijn opleiding en ervaring.

Healing in combinatie met reguliere geneeskunde

In het jargon van de alternatieve geneeswijzen is de term healing  een verzamelnaam voor een groot assortiment aan therapeutische en paranormale handelingen die men onder behandeling van een healer kan ondergaan, maar die men ook als zelf therapie uitvoert. Men mag healing niet vergelijken met de reguliere geneeskunde.

Voor klachten wat betreft uw gezondheid raadpleegt u dan altijd eerst een arts.

Daarnaast kan u gebruik maken van de genezende krachten van een healer. De healer kan  het contact herstellen van de zogenaamde kosmische levensenergie waar ieder levend  wezen  deel van uit maakt.  Met healing wordt ook het verwerken van trauma’s of ander psychologische schade bedoeld welke u waarschijnlijk in dit leven of vorige levens opgelopen heeft.

Op onze paranormale hulplijn kunt u terecht voor healing via de telefoon en chat. Onze consulenten kunnen helpen uw trauma’s of ander psychologische klachten op te lossen of te verwerken. Neem gerust contact op met een van onze healers naar keuze. Via de telefoon en chat is healing mogelijk. U kunt zien welke consulenten ook healer zijn. Dit staat vermeld bij de profielen van de consulenten bij ParanormaleChat.nl.