Communicatie met gidsen via ParanormaleChat

Communicatie met gidsen via Mediumslive.com

Communicatie met gidsen

Bij ParanormaleChat kun je veel soorten mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen vinden. In dit artikel bespreken we de communicatie met gidsen. Het communiceren met gidsen kan op verschillende manieren gebeuren. De communicatie met gidsen gebeurt via een mentale of soms fysieke verbinding met de hogere wereld. Op onze chat lijn werken consulenten die geregeld gebruik maken van hun gidsen. Zij kunnen dit op zo’n manier doen dat zij de geestelijke wereld zelf wel ervaren, maar de klant dit niet ervaart. Heb je na dit artikel vragen over de communicatie met gidsen, dan kun je altijd bellen met één van de medewerkers, zodat deze je kunnen helpen bij de vragen die je hebt. Kijk eens op ParanormaleChat.nl welke consulent het meest aanspreekt om mee te bellen. In dit artikel beschrijven we wat nu precies een geestelijke gids is en hoe je hiermee kunt communiceren.

Wat zijn spirituele gidsen?

Als je mensen vraagt of ze wel eens een voorgevoel hebben of dat hun intuïtie iets zegt over wat ze moeten doen, dan herkennen de meeste mensen het wel. Vraag je echter of dit vanuit henzelf komt of dat er een bepaalde kracht is, dan zal ieder mens daar weer anders op reageren. Sommige mensen zullen aangeven dat dit hun eigen gevoel is en dat ze dingen dan aanvoelen. Dit zijn veelal mensen die niet spiritueel zijn en ook niet denken dat er iets meer is dan de wereld waarin wij leven.

Gelovige mensen zullen aangeven dat deze gevoelens veelal vanuit God komen, waarbij God hen via engelen wil vertellen wat ze moeten doen. Spirituele mensen zullen ook aangeven dat het vanuit de Goddelijke wereld komt en geregeld benoemen dat er entiteiten zijn die ons in ons leven mogen begeleiden. Dit benoemen zij onder andere als begeleiders, engelen, geesten, overleden zielen, gidsen of andere hogere wezens. In dit artikel bespreek ik de term ‘geestelijke gidsen’. Bij het lezen van het artikel zullen mensen die al bekend zijn met de communicatie met gidsen veel herkennen. Mensen die er nog niet bekend mee zijn, zouden hierdoor misschien wel een antwoord kunnen krijgen op bepaalde gevoelens die zij hebben, maar niet thuis kunnen brengen.

Mediums, paragnosten en andere spiritueel werkers zijn gewend aan het contact met de hogere wereld en zij weten veelal wel welke signalen er via de communicatie met gidsen doorkomen. Zij herkennen wat de gids door wil geven en weten ook hoe ze bepaalde signalen moeten uitleggen of vertalen in voor ons begrijpbare taal. Mensen die geen ervaring hebben met de signalen die de gidsen doorgeven, zullen nog wel eens schrikken als zij bepaalde dingen gaan ervaren. Dit is niet de bedoeling van de gidsen en hopelijk kan ik je met behulp van dit artikel een beetje op weg helpen om contact met je gidsen te ontwikkelen.

Laat ik eerst eens ingaan op de vraag wat nu precies communicatie met gidsen is en wie de gidsen zijn. Gidsen zijn geestelijke wezens die er voor ons zijn om ons bij te staan. Zij hebben een sterke connectie met jouw ziel en er zijn mensen die stellen dat ze niet alleen in dit leven bij je staan, maar dat er gidsen zijn, die ook in vorige levens bij je waren. Dit kon zijn als geestelijke gids, maar ze konden ook als fysiek persoon een belangrijke rol in een leven gespeeld hebben.

Gidsen zijn volgens deze mensen dus ooit zelf mens geweest en geïncarneerd tot geestelijk wezen. Er zijn echter ook mensen die stellen dat gidsen niet altijd in één van jouw levens plaats hebben gehad, maar dat de Goddelijke wereld de gids de taak heeft gegeven om mensen bij te staan. Bij de communicatie met gidsen is het dan makkelijker en prettiger als je de gids herkent. Daarom nemen ze dan een vorm aan van iemand die je op de een of andere manier herkent. Veelal is dat dan de vorm van iemand die in jouw huidige leven of in een vorig leven is geweest. Vaak gebruiken we daar overleden ouders of grootouders voor. Er zijn echter ook mensen die stellen dat

gidsen gewoon tot ons komen en dat ze helemaal niet bekend hoeven te zijn. Zij stellen dat je je vertrouwd voelt, omdat ze het goed met je bedoelen. Ik denk dat de waarheid in het midden ligt en dat gidsen een vorm aannemen die jou vertrouwen geeft. Dit kan door middel van een bekend iemand zijn, maar ook doordat een gids de vorm van een bekend persoon aanneemt en soms door een gids die gewoon aangewezen is om jou te helpen. Ieder mens kan het dus weer anders ervaren en alleen de hogere wereld weet het echte antwoord. In ieder geval zal je, als je eenmaal bewust van gids(en) bent, veel herkenning en vertrouwen voelen.

De communicatie met gidsen is dus eigenlijk gewoon niet uit te leggen doordat wij simpel wezen zijn in vergelijking met de hogere wereld. Daardoor zijn er veel denkwijzen en geloven, omdat iedereen het probeert te vangen in herkenbare vormen. Het vervelende hieraan is dat mensen de neiging hebben om anderen te overtuigen. Ik wil iedereen aangeven dat dit zeker niet de bedoeling is. Het staat je vrij om je eigen mening te hebben en er ook een uitleg aan te geven die jou tevreden stelt. Het is echter niet zo dat je andere mensen mag dwingen om jouw geloof of overtuiging aan te nemen. Er zijn al teveel oorlogen over geloof en overtuiging. Bedenk dat de hogere wereld liefde en vrede uit wil dragen en dat de lichtwezens hun best doen om ons het juiste te laten zien.

In de communicatie met gidsen zal je dus nooit negatieve zaken horen of zien, waarmee je andere mensen pijn zou kunnen doen. De hogere wereld wil juist met behulp van de communicatie met gidsen trachten om liefde te brengen. Ze communiceert op een veel hogere frequentie dan wij, waardoor ze niet in ware vorm tot ons kan komen. Daardoor moeten de wezens uit de hogere wereld zich wel verlagen tot de frequentie die wij gebruiken.

Zie het maar als het verschil tussen een wandeling en de snelheid van het licht welke in één seconde zeven keer om de wereld kan reizen. Dit kost enorm veel energie, maar de gidsen hebben dit er graag voor over, omdat ze ons bij willen staan. Wie de gidsen zijn en hoe ze ons kunnen helpen, is misschien wel minder belangrijk. Het gaat er om dat ze helpen en ons blij maken door inzichten te bieden. Bedenk dat je niet perse medium of paranormaal werker hoeft te zijn, maar dat ieder mens een gids heeft. Zelfs als je er niet in gelooft.

Iedereen kan gebruik maken van de communicatie met gidsen

Het is een misverstand om aan te nemen dat alleen mediums en andere paranormaal begaafde mensen in staat zijn om communicatie met gidsen te gebruiken. Ten eerste zijn er natuurlijk religieuze mensen die met de Goddelijke wereld communiceren. Dit gebeurt via bidden of op andere manieren en zij ervaren dan een sterk contact met God. Alhoewel er dan gesproken wordt over engelen of bij de Christenen ook over Jezus, is er wel aan te nemen dat deze engelen ook als gids kunnen functioneren.

Ten tweede communiceren paranormaal begaafde mensen met de hogere wereld, waarbij zij verschillende benamingen gebruiken om de hogere wezens te benoemen.

Maar ten derde en zeker niet onbelangrijk om te noemen, is dat ieder mens gewoon één of meer gidsen bij zich heeft. Hierbij is er wel een verschil hoe er contact of communicatie met gidsen gemaakt kan worden. Religieuze mensen en paranormaal begaafde mensen zoeken namelijk actief contact met de Goddelijke wereld, terwijl andere mensen dit niet doen. De eerste twee groepen kunnen contact zoeken op de momenten dat ze het nodig hebben, terwijl andere mensen dit niet doen. Dit is een wezenlijk verschil in de manier hoe de communicatie met gidsen tot stand komt.

Religieuze en paranormaal begaafde mensen kunnen dus, behalve dan dat er ook momenten zijn dat de hogere wereld ze zelf signalen geeft, via bepaalde rituelen of patronen contact zoeken om communicatie met gidsen tot stand te laten komen. Dit laatste gebeurt veelal via bidden, meditatie, dromen, intuïtie en voorgevoelens.

Mensen die niet religieus of paranormaal zijn, kunnen alleen maar communicatie met gidsen krijgen via dromen, intuïtie en voorgevoelens. Dit is niet omdat ze het werkelijk niet kunnen, maar simpelweg omdat zij niet weten dat ze gidsen hebben. Bedenk dat de Goddelijke of hogere wereld mensen met bepaalde gaven uitrust om die energie op te vangen, maar je moet deze dan wel aanzetten om ze te kunnen gebruiken. Sommige mensen kunnen de energie van de hogere wereld wel bewust ervaren en anderen niet. Zij zijn dan als het ware afhankelijk van de hogere wereld. De gidsen zullen dan erg voorzichtig met je zijn en je op een relaxte manier beïnvloeden om de juiste dingen te voelen of je de juiste kant op te sturen.

In dit laatste geval is het wel verstandig om na het lezen van dit artikel bij jezelf af te vragen of er voorbeelden zijn. Je kunt bepaalde ingevingen gehad hebben, waarbij je je afvroeg of deze vanaf jou kwamen. Je zult merken dat bepaalde dingen wel degelijk te herkennen als iets wat van buiten kwam. Het zal je leven verrijken om je gidsen te leren kennen. Hun doel is om de juiste keuzes te laten maken en goed in het leven te staan. Ze willen ons waarschuwen voor gevaren en behoeden voor verkeerde besluiten die je in je leven maakt. Dit kan dus via energie die je via je zintuigen doorkrijgt. Maar ook via het zesde zintuig, dat contact met de geestelijke wereld kan maken.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om met één van onze consulenten te praten om te bekijken hoe je met je gids in contact kunt komen. Zij kunnen je helpen om communicatie met gidsen tot stand te brengen en je via je fysieke aardse lichaam contact te laten leggen met je mentale spirituele geest en vervolgens met de gidsen uit de hogere wereld. In de volgende paragraaf wil ik je aangeven hoe je nu zelf tot de communicatie met gidsen kunt komen.

Communicatie met gidsen. Hoe communiceren ze met ons?

De vraag is natuurlijk of er een speciale manier is om communicatie met gidsen, engelen, begeleiders of andere geestelijke entiteiten tot stand te laten komen. Mensen die religieus zijn spreken natuurlijk van een contact met God, Jezus of de engelen. Mensen die hier niet in geloven geven aan dat het gewoon je eigen voorgevoel is en dat de ene persoon dit meer heeft dan de andere persoon. Naar mijn idee zijn intuïtie en voorgevoelens over het algemeen energieën die door de hogere wereld doorgegeven worden. Evenals dromen, stemmen, geluiden en andere ervaringen die geestelijk worden doorgegeven.

Natuurlijk heeft een mens van zichzelf bepaalde vermogens om dingen op te merken. Hierdoor zijn niet alle gedachten die je geestelijk binnenkrijgt, vanuit de hogere wereld. In het geval van energie, die bij de communicatie met gidsen of andere entiteiten doorgegeven wordt, merk je echter wel dat er een wezenlijk verschil is. Denk je zelf aan iets dat doe je dat bewust of merk je wel dat je zelf degene bent die de gedachte aanstuurt. Bij een ervaring vanaf bijvoorbeeld een gids, merk je dat er toch wel een andere energie hangt. Je bent dan veel meer verwonderd, zelfs als je denkt dat er geen gidsen bestaan. Je vraagt je dan af dat het toch wel apart was, wat je voelde. De communicatie met gidsen kan van twee kanten komen.

Ten eerste kun jij natuurlijk bewust een gids oproepen, als je dit nodig hebt. Ten tweede kan het contact komen vanaf de gids als deze merkt dat er iets moet gebeuren of als er iets doorgegeven moet worden. Mensen die er ervaring mee hebben, hebben de mogelijkheid om hun gedachten als het ware op een specifieke energie te richten, zodat deze jouw signalen opvangt. Je zegt dan als het ware tegen de gids: “alsjeblieft gids, wil je mij bijstaan met je krachtige energie?”

Veel mensen denken dat je een speciaal gebouw of plek nodig hebt om een contact met de hogere wereld te zoeken. Er zijn hiervoor hele rituelen bedacht zoals onder andere het bidden en het naar de kerk gaan. Veel paranormale mensen zoeken dit ritueel in meditatie of in een verlaagd bewustzijn. In principe is dit helemaal niet nodig en kun je eigenlijk op elk moment van de dag en op elke plek contact met je gids zoeken. Ze zullen direct merken dat je hulp nodig hebt.

Mensen die niet geloven dat ze een gids hebben, zullen ook geholpen worden. Maar dan zal de gids voorzichtig te werk gaan en meer werken in dromen, intuïtie en voorgevoelens. Bedenk dat ieder mens wel één of meerdere gidsen heeft en dat de gidsen je toch altijd wel helpen, zelfs wanneer je kritisch bent. Het probleem waar veel mensen tegenaan lopen, bij de vraag of gidsen bestaan, is de manier waarop mensen denken dat hogere energieën contact zoeken. Dit gaat namelijk anders dan wij gewend zijn. Ze praten over het algemeen niet fysiek met ons en laten zich ook niet fysiek zien.

Communiceren doen ze namelijk vooral geestelijk, waarbij ze zich afstemmen op jouw frequentie en energie. Er zijn wel bepaalde krachtige mediums die in staat zijn om ze fysiek te horen of te zien. Dit zijn dan wel de topmediums!
Alle andere mensen krijgen de signalen door in onderbewustzijn, intuïtie, voorgevoelens, meditatie en dromen. Er zijn bij mensen, die bewust contact met hun gidsen hebben, verschillende vormen om tot communicatie met gidsen te komen.

Ten eerste helderzienden en paragnosten, die een beeld in gedachten krijgen en bepaalde zaken via hun zesde zintuig binnenkrijgen. Er zijn ook mensen die helderhorend zijn en dan steeds een bepaald gegeven via hun innerlijke oor binnenkrijgen. Er zijn mensen die gebruik maken van heldervoelendheid, waarbij zij bijvoorbeeld tintelende gevoelens, rillingen of andere gevoelens ervaren. Er zijn ook mensen die communicatie met gidsen tot stand laten komen via tekens, symbolen of andere signalen. Natuurlijk is er ook een combinatie mogelijk van het bovenstaande. Mediums hebben over het algemeen alle gaven.

Mensen, die niet paranormaal begaafd zijn, zijn afhankelijk van bepaalde signalen die er doorkomen. Het is van belang dat je in de communicatie met gidsen in staat bent om deze signalen te herkennen. Mocht je bepaalde dingen doorkrijgen en niet weten hoe je ze moet interpreteren….. Dan doe je er verstandig aan contact met één van onze consulenten op te nemen. In de volgende paragrafen ga ik in op de vraag hoe je nu precies contact kunt zoeken. Waarbij je geholpen kunt worden om dat contact zelf te initiëren.

Hoe kan de communicatie met gidsen tot stand komen?

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin je communicatie met gidsen tot stand wilt brengen. De belangrijkste is in situaties waarin je leven in gevaar is en je onmiddellijk een beroep op je gidsen moet doen. Er zijn veel paranormaal begaafde mensen die stellen dat de gidsen dan zelfs beroep doen op hogere krachten. Die sterker dan zijzelf zijn. Er wordt zelfs geopperd dat de Aartsengel Michael daar dan zelfs bij betrokken kan zijn. Mocht je in gevaar zijn, dan kun je het best aan je gidsen vragen of ze hem om hulp vragen.

Mensen die ziek zijn en om genezing vragen, kunnen dit het best via Raphael doen. Er zijn natuurlijk ook veel religieuze mensen, die direct via Jezus of God om hulp vragen. Maar algemeen wordt echter aangenomen dat de gidsen toch wel de meest aangewezen wezens zijn om jou bij te staan. Mochten zij hulp van hogere wezens nodig hebben, dan zullen zij dat vanzelf wel doen. We raden dan ook aan om in alle gevallen je eigen gids(en) als een soort intermediair te zien. Gidsen hebben heel goed door wat er moet gebeuren.

Meditatie

De vraag is natuurlijk hoe je dan in contact met je gids(en) moet komen. Sommige mensen gebruiken meditatie, waarbij je een rustige positie aanneemt en dan je chakra’s opent. Dit lijkt moeilijker dan het is, maar in principe valt dit wel mee. Je gaat lekker liggen, ademt diep en denkt aan je gidsen, zelfs al je deze nog niet kent. Terwijl je ligt en ontspant, blijf je de vraag of vragen die je hebt herhalen en vraag je steeds of je gidsen je willen helpen. Je zult merken dat je in gedachten bepaalde dingen doorkrijgt. Waarbij je misschien wel in eerste instantie denkt dat je dit zelf bent. Na verloop van tijd zal je doorhebben dat communicatie met gidsen tot stand is gebracht.

Behalve meditatie zijn er ook meldingen van mensen die via hun dromen bepaalde zaken doorkrijgen. Het is een fijne en relaxte manier om in contact te treden met de hogere wereld. Er wordt hierbij aangeraden om, voordat je gaat slapen, bepaalde vragen in gedachten te nemen, waarbij je aan je gids(en) verzoekt om een antwoord te geven. Er wordt dan in de nacht aan je gewerkt en in veel gevallen zal je merken dat je krachtige antwoorden kunt krijgen. Bij het gebruik hiervan zal je in het begin merken dat je moeilijk in slaap kunt komen. Dit zal echter verbeteren als je er eenmaal gewend aan bent.

Rituelen

Om tot communicatie met gidsen te komen, zijn er ook mensen die gebruik maken van rituelen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn veel mensen die een sfeer creëren met muziek, kaarsen en wierook. Hierbij kan je een rustige positie aannemen, door bijvoorbeeld te liggen of in kleermakerszit te gaan. Sommige mensen vinden het dan fijn om de rust te vinden door lekker weg te dromen. Anderen vinden het fijn om te zingen of te neuriën…… En weer anderen zullen door middel van automatisch schrift communicatie met gidsen tot stand laten komen.

Religieuze mensen gebruiken het gebed om contact te leggen. Bij het gebed kun je dan geknield je hart voor God openen en op deze manier via de gidsen een contact leggen. Alhoewel veel religies afwijzen dat gidsen gebruikt kunnen worden voor het contact met God, zijn wij van mening dat deze gidsen niets meer zijn dan entiteiten die van de Goddelijke wereld de opdracht hebben om mensen bij te staan. Vandaar dat er mensen zijn, die de gidsen engelen noemen en naar mijn idee zit dit niet ver van de waarheid af.

Automatisch schrift is een veelgebruikt middel om contact te leggen. Deze manier vergt technieken en ervaring, waarbij je met je linkerhersenhelft dient te werken en hiermee een vraag opschrijft. Na enige oefening zal je merken dat je vanzelf belangrijke antwoorden gaat schrijven, waarbij je later merkt dat je er, op het moment van schrijven, geestelijk niet helemaal bij was.

Meer manieren om communicatie met gidsen te krijgen

Behalve de bovenstaande methoden zijn er natuurlijk veel manieren om tot communicatie met gidsen te komen. Er wordt dan ook aangeraden om er zoveel mogelijk over te lezen en te bekijken welke manieren bij jou het best overkomen. Probeer verschillende manieren uit en je komt er dan wel vanzelf achter wat je fijn vindt. Het is wel erg belangrijk om niet snel op te geven. Mensen die al ervaring hebben met de communicatie met gidsen zullen weten hoe dit moet en wat ze kunnen verwachten. Heb je deze ervaring niet dan is het gewoon moeilijker. Je moet leren hoe je signalen op kunt vangen en op welke manier een gids contact zoekt. Het blijft echter, zelfs voor mediums, erg lastig om te bepalen of de gidsen met je communiceren of dat je het zelf bent die iets laat voelen. Blijf dus oefenen en blijf de communicatie zoeken!

Je zult merken dat je steeds meer mogelijkheid krijgt om ook daadwerkelijk contact met de gidsen te maken. Begin je pas met het zoeken naar de gidsen, dan zal het waarschijnlijk niet gelijk bij de eerste poging lukken en ook niet bij de tweede. Er moet als het ware een vertrouwensband ontstaan tussen jou en de gidsen. Dit betekent niet dat je niet geholpen wordt, want de gidsen helpen je je hele leven al. Het betekent dat je het pas na enige tijd gaat herkennen dat ze je helpen. Het belangrijkste om mee te beginnen is om allereerst liefde en dankbaarheid naar de hogere wereld te sturen.

Bedank ze dat ze je bijstaan, zelfs als jij niet altijd evenveel teruggeeft. Geef daarbij aan dat je je negativiteit los wilt laten en positief in het leven wilt staan. Het universum zal zeker reageren en je laten merken te waarderen dat je mee wilt helpen om het aardse leven, maar ook de geestelijke wereld, te versterken met positieve gedachten. De manier om te beginnen met contact zoeken, is dus geleidelijkheid en regelmaat. Tracht elke dag een vast moment te nemen om gedurende een korte periode je gids op te roepen. Het best kun je dit doen vlak voor je gaat slapen, omdat je dan het snelst in een staat van rust bent en in je dromen door kunt gaan met het contact met de gidsen. In het volgende gedeelte bieden we wat tips over het contact met de gidsen.

Tips om communicatie met gidsen te vergemakkelijken

Het is belangrijk om te bedenken dat spirituele gidsen ons nooit dwingen om iets op te volgen. Ze bieden je advies en vragen je zeker niet om het te moeten doen. Ze laten je vrij en zullen accepteren dat je fouten maakt. Van fouten kun je leren en ook zij weten dat. Sommige mensen zijn nu eenmaal zo gehecht aan hun eigen ideeën, verlangens en ego’s dat ze wel eens erg eigenwijs kunnen zijn. In de meeste gevallen zal deze eigenwijsheid op jongere leeftijd sterker zijn dan op oudere leeftijd.

Ook zien we dat mensen, die net met de communicatie met gidsen starten, eigenwijzer zijn dan mensen die er al een tijd mee bezig zijn. Je merkt vanzelf dat de gidsen het goed bedoelen. En naarmate je vaker contact hebt, zal je ook steeds meer de adviezen aannemen. Daarbij zal je ook steeds meer ervaren dat bepaalde gedachten en intuïtie wel degelijk van hogere hand komen. Om je enigszins op weg te kunnen helpen, zullen we hieronder een aantal tips geven. Waardoor je makkelijker met je gidsen kunt communiceren.

1. Het is belangrijk om bij de communicatie met gidsen rekening te houden met de goede en slechte kant van de hogere wereld. Ga daarom nooit met bijvoorbeeld een ouijabord aan de slag, omdat hiervan bekend is dat deze de deur openzet voor entiteiten die het minder goed met je bedoelen.

De communicatie met gidsen is veilig als je puur met je gedachten werkt en daarbij geen occulte voorwerpen gebruikt. Zoek je contact dan moet je ook duidelijk aangeven:  Je wilt alleen maar contact met de goede geestelijke wereld ervaren. En tegelijk vragen om slechte entiteiten te blokken. Doordat de Goddelijke wereld veel sterker is, zal de slechte geestelijke wereld geen kans hebben. Het is zeker aan te raden in gebed te gaan en op deze manier verbinding met de Goddelijke wereld te maken. Waaraan de gidsen ook verbonden zijn. Dit is de veiligste manier om er zeker van te zijn dat er geen andere entiteiten doorkomen, dan de entiteiten die bij de hogere Goddelijke wereld horen. In je gebed kan je namelijk aangeven dat je alleen maar contact wilt met wezens die in het licht werken.

2. Het is, vooral als je net begint met communicatie met gidsen, belangrijk te vragen of je gidsen duidelijke signalen doorgeven. Omdat je onervaren bent, zal je namelijk subtiele signalen zien als iets wat jij denkt en niet iets dat door gidsen wordt gegeven. Je kunt bijvoorbeeld vragen om jou in gedachten tekens te geven (zoals plaatjes of geluiden).
Zodat je zeker weet dat er een hogere kracht is. Wees er alert op dat een gids zich eerst aan je openbaart en, als je eenmaal weet dat deze er is, vragen kunt stellen. Andersom kun je je gids nodig hebben als jij dat wenst. Je dient dan sterk aan je gids te denken, zodat deze weet dat je hem nodig hebt. Gidsen worden namelijk aangetrokken door dat wat je denkt.

3. Wanneer je geen of weinig ervaring met de hogere wereld hebt, is het belangrijk om kwade geesten te blokkeren. Bedenk dat gidsen en andere entiteiten nooit misvormd aan je verschijnen. In de geestelijke wereld zijn de wezens mooi, licht en liefdevol. En zeker niet angstaanjagend en uit om jou te laten schrikken. Heb je dus te maken met een geest die boos is of jou, op een andere manier, zwaar ongelukkig maakt, dan kun je beter vragen om weg te gaan en te vragen. Of vraag de Goddelijke wereld deze weg wil sturen. Zulke entiteiten kun je op dit moment niet helpen. En kun je beter overlaten aan mediums en religieuze mensen die hier gespecialiseerd in zijn.

Jouw gidsen zijn er om te helpen en niet om je angst in te boezemen of je op een andere manier ongelukkig te maken. Bedenk dat een spirituele gids je ook kan helpen om minder goede wezens weg te sturen. De lichtwereld is sterker en zal je ogenblikkelijk helpen.

Ben je al ervaren en heb je meer kracht, dan kun je altijd nog besluiten om zielen die dwalen en ongelukkig zijn door te sturen naar het witte licht. Zodat ze ook naar de liefde van de Goddelijke wereld kunnen. Je kunt dan de engelen, gidsen en begeleiders verzoeken om de overgang voor hen makkelijker te maken.

4. Het is verstandig om zoveel mogelijk al je zintuigen te activeren, omdat gidsen op verschillende manieren bepaalde zaken aan ons door te geven. Dit kan gaan om geuren, kleuren, lichttekens, geluiden, beelden, aanrakingen en nog veel meer manieren.

Het is daarom verstandig om, als je communicatie met gidsen wilt, even je ogen te sluiten en je te concentreren op eventuele zaken die je ervaart. Met name als je onervaren bent, is het niet verstandig om het te doen als je actief bezig bent. Heb je meer ervaring dan kun je het in je leven implementeren en het zelfs gebruiken als je met andere dingen bezig bent.

5. Niet altijd schrijven mensen dingen op als ze iets mee hebben gemaakt. Het is echter wel verstandig om dingen op te schrijven en zo te verwoorden wat je mee hebt gemaakt. Je vergeet dan minder dingen en hebt een beter beeld. Er is echter wel een nadeel als je schrijft en dan teveel nadenkt. Je bent dan namelijk met je rechterhelft van de hersenen aan het schrijven. Je denkt dan na hoe je iets moet schrijven en vergeet veelal om het gevoel en de hogere energieën erbij te betrekken. Je doet er verstandig aan dit te veranderen en eerst te schrijven, zonder al teveel na te denken. Je bent dan veel meer met je linkerhelft van de hersenen aan het schrijven. Je zult merken dat je dan veel meer je gevoel er bij haalt en minder je verstand.

Heb je hier eenmaal ervaring mee, dan zal je merken dat je na afloop van het schrijven het idee hebt dat je iets leest wat door een ander is geschreven. En dit is dan veelal de gids die geholpen heeft om alles op papier te zetten. Tijdens dit proces ben je niet bewust van wat je schrijft, waardoor je dus gebruik maakt van het automatisch schrift.

6. Let er op dat je nooit iets doet, omdat je doorkrijgt dat je iets ‘moet’ doen. Gidsen zullen je nooit vertellen wat je moet doen, maar alleen vertellen wat je zou kunnen doen. Wanneer je merkt dat je gedwongen wordt, dan doe je er goed aan je gidsen om hulp te verzoeken en te vragen wat zij willen vertellen. Meestal zal je dan vanzelf wel het juiste doorkrijgen en alsnog de goede dingen kunnen doen. Jij als mens mag zelf bepalen wat je wilt doen. De hogere wereld biedt daarbij een mogelijkheid en veelal ook wel meerdere mogelijkheden.

7. Bedenk dat het contact met de hogere wereld gepaard gaat met bepaalde zintuiglijke gevoelens die soms prettig zijn, maar niet altijd. Dit komt vooral omdat er in de communicatie met gidsen energieën vrijkomen, die krachtig op je inwerken. Dit is vooral in het begin als je onervaren bent. Een herkenbaar voorbeeld is een lichte hoofdpijn net boven je neus. Dit is het zogenoemde geestesoog, die gerelateerd is aan het zesde zintuig. Dit kan wel eens ongemakkelijk voelen. Andere gevoelens of kwaaltjes die wel eens genoemd worden, zijn, het voelen van koude rillingen of juist warme aanrakingen, een sterke kriebel, waardoor je de neiging hebt om steeds te krabbelen en bepaalde steken alsof je door insecten gebeten wordt. Dit zijn voorbeelden, omdat er nog veel meer gewaarwordingen te bespeuren zijn.

Maak je niet bezorgd, deze ervaringen gaan vanzelf over en als je meer ervaring hebt. Je zal merken dat deze symptomen steeds minder worden. Ervaren mediums zullen ook dit soort ervaringen houden, maar zijn er zo gewend aan dat ze het niet eens meer merken en er ook meestal geen last van hebben.

8. Wees consequent en geduldig om met je gidsen in contact te komen. Zorg ervoor dat je jezelf zowel fysiek als mentaal goed verzorgt en houd je huis goed schoon. Consequent kun je ook zijn door vaste rituelen te creëren wanneer je contact met je gidsen wilt maken. Dan herkennen de gidsen je signalen en zal je makkelijker contact met ze kunnen maken als jij dat wenst. Geduld heb je nodig omdat de geestelijke wereld zich niet laat dwingen en ook geregeld niet gelijk aanwezig is. Leg het dan naast je neer en wacht tot ze aan je verschijnen.

Geduld heb je ook nodig als je nog geen of weinig ervaring met gidsen hebt. Omdat je moet leren om met ze samen te werken. Dat gaat echt niet in een dag. Je hebt veel meer tijd nodig om ervaringen, kennis en vertrouwen op te bouwen. Neem dus rustig de tijd om je gidsen te ontmoeten en oefen geregeld om ervoor te zorgen dat je ervaring krijgt.

ParanormaleChat.nl

Misschien heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of heb je zelf hulp nodig bij een prangende vraag. Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van ParanormaleChat.nl al je vragen kwijt. Onze consulenten staan je graag te woord en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact op met één van onze consulenten. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op onze website van ParanormaleChat.nl welke consulenten online zijn.

©2015 ParanormaleChat.nl en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).