De Beste Mediums? Deze vind je bij onze Paranormale chat service

Op onze paranormale chat service werken consulenten met ieder hun eigen talenten. Daarbij kun je denken aan de beste mediums, paragnosten, tarotisten, astrologen, astraal werkers en nog veel meer consulenten met ieder hun eigen talenten en vaardigheden. De meeste consulenten hebben niet één vaardigheid, maar beheersen meerdere talenten. Zo kan een medium ook als paragnost werken of een paragnost als astroloog. Er zijn verschillen onder de consulenten. We kunnen echter wel stellen dat onze beste mediums en andere consulenten één ding gemeen hebben. Dat is hun zesde zintuig dat ze op een krachtige manier kunnen gebruiken. Spiritualiteit is datgene wat mensen met elkaar bindt en de één is daar meer bewust van dan een ander. Op de paranormale chat service hebben wij de beste mediums en andere consulenten verzameld. Deze willen jou op een warme en sympathieke manier helpen bij problemen waar je mee rondloopt. De laatste jaren is gebleken dat de paranormale chat steeds meer gezien wordt als bruikbaar hulpmiddel voor de paranormale wereld. In dit artikel bespreken we wat het chatten met de beste mediums voor jou kan betekenen. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kun je contact opnemen met één van de consulenten. Op www.paranormalechat.nl kun je bekijken wie er aanwezig zijn en welke talenten ze bezitten. Overigens bieden we niet alleen maar een chat-, maar ook een telefoonservice aan.

De beste mediums en andere consulenten op onze chatservice

We zijn bekend door de beste mediums en andere consulenten, die we via Paragnostenlive en Astroangels aanbieden. De laatste tijd hebben we ook de beste mediums en consulenten verzameld om via de chatservice mensen te helpen. Dit zijn over het algemeen mediums, paragnosten, astrologen en andere paranormaal begaafde mensen. Zij zijn in staat via automatisch schrift en intuïtief schrijven antwoord op vragen van hun cliënten te geven. Je kunt door middel van de chatservice met onze beste mediums spreken. In dit artikel spreken we overigens over de beste mediums en consulenten. Met consulenten doelen we dan op mensen met andere gaven, zoals paragnosten, tarotisten, astrologen en andere paranormaal begaafde mensen. De mensen die bij ons werken, hebben verschillende gaven, maar allemaal beheersen zij het automatisch of intuïtief schrift. Hiermee bedoelen we dat de consulenten berichten doorkrijgen, die zij niet zelf bedenken, maar die zij vanuit de hogere energieën in zich op voelen komen. Een medium kan bijvoorbeeld overgenomen worden door een geest, overleden ziel of andere entiteit. Een paragnost zal door middel van een sterk empathisch en sensitief vermogen informatie doorkrijgen. Astrologen en tarotisten gebruiken vaak weer hulpmiddelen om geleid te worden. We spreken in dit laatste geval dan niet over automatisch of intuïtief schrift, maar over het geleid worden om vanuit de astrologie en de kaarten dingen aan te geven. In het onderstaande artikel bespreken we het werk van de beste mediums en andere consulenten. Mocht je nieuwsgierig zijn of vragen hebben, kijk dan eens op www.paranormalechat.nl. We raden je aan om wel eerst dit artikel te lezen.

Waarom is de chat zo fijn om de beste mediums en consulenten te bereiken?

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom chatdiensten zo gegroeid zijn. De belangrijkste reden lijkt te liggen in het feit dat chatten en appen de laatste tijd zo’n belangrijk element in onze maatschappij is geworden. Veel jongeren, maar nu ook ouderen, gaan steeds meer ontdekken dat het erg fijn is om berichten via sms, chat en apps te sturen. Het gebruik van dit soort media lijkt dus steeds meer in te burgeren en zo kun je dus ook de beste mediums en consulenten bij ons bereiken, zonder je huis uit te gaan. Je kunt zelfs onderweg in het openbaar vervoer of op andere plekken chatten. Daardoor sluit onze chatservice dus goed aan op onze hedendaagse cultuur. Een andere reden die mensen aangeven om de beste mediums via chat te bereiken, is dat ze het makkelijk vinden om snel antwoord op vragen of problemen te krijgen. Je kunt namelijk gewoon even tussen al je drukke activiteiten een bericht sturen en antwoord terugkrijgen. In tegenstelling tot aan de telefoon kan je immers zelfs in groepen mensen even met een medium praten. Niemand hoort je en dat zorgt voor meer anonimiteit. Er wordt door mensen vaak gezegd dat een chat zo oppervlakkig is, maar wij kunnen je garanderen dat dit niet zo is. Natuurlijk zullen zelfs de beste mediums wel eens een steekje laten vallen, maar in principe zullen zij zeer uitvoerig en geconcentreerd op je vragen ingaan. Onze consulenten werken namelijk met hart en ziel en gebruiken hun talenten om hun klanten tevreden te stellen. We gebruiken de chatdienst al enige tijd en krijgen dan ook geregeld van onze klanten te horen dat zij tevreden zijn met de chatservice die we aanbieden. Daarbij wordt nog een voordeel genoemd. Onze klanten ervaren namelijk dat het goedkoper is om naar de chat te gaan. Dit komt, omdat onze beste mediums en consulenten in staat zijn zeer effectief en adequaat met vragen om te gaan. Omdat je na kunt lezen wat er gezegd is, hoef je namelijk niet in herhaling te vallen en kan je de berichten kopiëren en later teruglezen. Aan de telefoon zijn mensen geneigd om iets meer in herhaling te vallen. Ben je nieuwsgierig ga dan eens naar www.paranormalechat.nl.

Welke vragen kun je aan de beste mediums en consulenten stellen?

Bij de vraag ‘wat je allemaal met onze consulenten kunt bespreken’ kunnen we eigenlijk een simpel antwoord geven. Je kunt bijna alles bespreken. ‘Bijna’, omdat zelfs de beste mediums enige restricties hebben. Je mag bijvoorbeeld wel over seksualiteit spreken, maar niet als dit ongewenst wordt. De consulenten zijn hulpverleners en lenen zich niet voor seksueel getinte gesprekken. Ten tweede zullen zelfs de beste mediums en consulenten er niet van gediend zijn als de klant onbeschoft is. Zij mogen de verbinding dan direct verbreken en de klant krijgt een waarschuwing. Ten derde zijn zelfs de beste mediums en consulenten over het algemeen niet medisch onderlegd. Daarnaast kunnen zij via de chat ook geen inschatting maken hoe het met je gezondheid is gesteld. Bij vragen hierover zullen mediums en consulenten dan ook eerst aangeven dat je naar een medicus dient te gaan. Alleen als je al bij een medicus bent geweest en blijkt dat er geen medische, maar psychologische gronden zijn, mogen we je adviseren. Voor de rest zijn er geen restricties en zullen we op alle gebieden antwoord geven. De beste mediums kunnen adviezen op empathische en sensitieve wijze geven. Ze willen niet alleen een hulpverlener zijn, maar ook een vriend(in) op afstand, waarbij ze hun neutraliteit nimmer zullen vergeten. Bij vragen die je stelt, is het voordeel dat je je niet hoeft te schamen. Zelfs de beste mediums en consulenten kunnen niet door de lijn kijken. Ze voelen je wel goed aan en je kunt je gevoel prima met ze bespreken. Vragen kunnen gaan over liefde, relaties, vrienden, sociale contacten, werk, studie, opvoeding en nog veel meer. Ook gezondheid en seksualiteit natuurlijk, maar dan met de hierboven besproken restricties in acht genomen. Bedenk wel dat zelfs de beste mediums en consulenten niet altijd kunnen helpen. Soms komt er geen informatie vanuit hogere entiteiten. Zij zullen dit echter wel eerlijk aangeven.

Welke techniek gebruiken mediums en consulenten op de chat?

Zelfs de beste mediums en consulenten kunnen niet zomaar via een chat antwoord op vragen geven. Daar zijn speciale technieken voor nodig. Iedereen kan natuurlijk wat schrijven, maar het gaat erom dat mediums en consulenten in staat zijn berichten vanuit hogere wezens op een duidelijke, neutrale manier te vertalen. We hebben daarom de beste mediums en consulenten uitgezocht, die in staat zijn dit op een zeer hoog niveau te doen. Zoals we al eerder aangaven, zullen veel mediums en consulenten het automatisch of intuïtief schrift gebruiken om antwoorden door te geven. Let op dat zelfs de beste mediums hier tijd voor nodig hebben. Ga niet denken dat het antwoord altijd zomaar eventjes gegeven kan worden. Er zijn ook mensen die tarotkaarten of de astrologie gebruiken en hier geldt in principe hetzelfde voor. Hoe goed een medium ook is, er is tijd nodig. Verder zijn er ook paragnosten en helderzienden, die hun zintuigen weer op een krachtige manier kunnen gebruiken. Ieder medium of consulent zal dus jouw vraag in laten werken om vervolgens een antwoord te formuleren. Dat kunnen ze niet zomaar, zelfs de beste mediums en consulenten moeten de berichten, die zij vanuit de hogere energieën krijgen, vertalen. Daar gebruiken de meesten het automatisch of intuïtief schrift bij. Zuiverheid en neutraliteit zijn de kernwaarden die alleen de beste mediums en consulenten gebruiken. Bedenk dat mediums en consulenten zelf niet de hogere kracht bezitten, maar dat zij wel het vermogen hebben de hogere energieën te ondersteunen. Ze mogen hun gaven dus gebruiken als een soort intermediair tussen de aardse en geestelijke wereld. Bij het typen van het antwoord is het belangrijk dat het antwoord van de hogere wereld neutraal doorgegeven wordt. Dus zonder emoties of meningen van mediums en consulenten. Bij simpele vragen zal het medium of de consulent snel antwoorden. Bij complexere vragen zal dit meer tijd kosten. Zelfs de beste mediums van www.paranormalechat.nl zijn afhankelijk van de hogere wereld.

Nog enige aandachtspunten

Zoek je iemand die met overleden mensen en andere entiteiten kan communiceren, dan zit je het best bij een medium. Wil je iemand spreken die zich kan richten op energie van mensen, andere levende wezens, plaatsen of voorwerpen, dan kun je het beste contact zoeken met een paragnost of helderziende. Deze gebruiken immers hun 6de zintuig om energie op te vangen. Heb je vragen over de toekomst, dan kan je bijvoorbeeld beter met waarzeggers, astrologen of tarotisten praten. Die kunnen richtlijnen geven om de toekomst beter in te gaan. Zo heeft iedere consulent op de chat weer zijn eigen vaardigheden.
Verder is het belangrijk de juiste vragen te formuleren. Wanneer je niet voldoende voorbereid bent, zal het gesprek minder goed verlopen. Zelfs de beste mediums en consulenten hebben duidelijke vragen nodig. Natuurlijk krijg je bij algemene vragen ook een antwoord, omdat onze mediums en consulenten altijd wel informatie doorkrijgen. Heb je echter een duidelijke en gedetailleerde vraag, dan zal je een duidelijker antwoord terugkrijgen. Onze consulenten hebben daarbij niet alleen een duidelijke vraag nodig, maar natuurlijk ook je naam en wat aanvullende gegevens. Zelfs de beste mediums kunnen niet zomaar starten met het consult en hebben deze informatie nodig, ondanks dat ze een goede band met de hogere wereld hebben.

Op een eerlijke manier met de beste mediums en consulenten chatten

Zoals we al stelden, hebben onze mediums en consulenten een goede band met de hogere wereld, maar ze kunnen geen wonderen verrichten. Alleen de hogere wereld bepaalt wat er doorgegeven wordt. Het is voor klanten dan ook belangrijk eerlijk en zuiver te zijn bij vragen die gesteld worden. Er zijn mensen die valse gegevens doorgeven en dan later zeggen dat alles niet waar is. Zij beweren dan dat de mediums oneerlijk zijn. Bedenk dat zelfs de beste mediums niet door kunnen hebben als jij verkeerde gegevens geeft. Daarbij zullen zij, als ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van de klant, wel netjes en beleefd blijven. Zij kunnen de klant natuurlijk niet beschuldigen en dat doen ze ook niet. Dit heeft niets met oneerlijkheid van mediums of consulenten te maken. Ga zuiver en eerlijk met ons om, zodat we onze tijd kunnen gebruiken om mensen bij te staan. We kunnen je garanderen dat alle consulenten die bij onze paranormale chat werken, zeer begaan zijn met de klanten waar zij mee werken. Zij willen kwaliteit bieden en zullen uitermate discreet met vragen en gegevens omgaan. Helaas moeten wij hier geld voor berekenen. De kosten zullen relatief laag zijn, omdat je met behulp van een paar chatberichten al aardig op weg geholpen wordt. We raden je wel aan om, na het lezen van dit artikel, op www.paranormalechat.nl te bekijken welke persoon jou aantrekt.

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.
©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paranormalechat.nl).