Onze astroclub bij ParanormaleChat

Waarom zien wij onszelf als consulenten die een astroclub vormen?

Ondanks de naam die wij dragen, hebben wij niet alleen mediums, maar ook paragnosten en andere mensen met paranormale gaven. Op www.ParanormaleChatkun je hier veel over lezen en kun je zelf ook bepalen welk type consulent je via onze astro club van ParanormaleChat wilt contacteren.

In het onderstaande artikel bespreken we vooral de term medium. Hierbij willen we duidelijk maken welke mogelijkheden we hebben op het gebied van de mediums die bij van ParanormaleChat werken. In het kort gezegd is een medium iemand die zowel mentaal als fysiek contact met de spirituele wereld kan maken. Bij mentaal contact kun je denken aan het gegeven dat het medium zelf de spirituele wereld ervaart en dat deze dit aan de klant kan doorgeven. Het medium is dan ook een soort boodschapper van de berichten die wezens uit het hiernamaals willen doorgeven.

Bij het fysiek contact kun je denken aan een medium die ervaringen aan de klant door kan geven. Waarbij deze het ook ziet, hoort of op een andere manier ervaart. Onze consulenten werken zelfstandig, maar uiteindelijk wel als team, doordat we een gezamenlijk energie met elkaar delen. Daarnaast vinden wij onze consulenten allemaal uitzonderlijke ‘sterren’, omdat zij dagelijks mensen willen helpen en begeleiden. Zij hebben hart voor de klanten en staan graag voor mensen klaar. In het Grieks betekent ‘astro’ ster. Daarom zien wij onze consulenten als een astroclub van mensen met verschillende gaven en vaardigheden. Wil je meer over ons weten dan kun je op onze website veel meer lezen. Daarom zullen wij in dit artikelen dan ook praten over de astroclub van ParanormaleChat, omdat we een groep van sterren zijn.

Welke verschillende vormen van mediums onderscheiden wij bij onze astroclub?

Binnen onze astroclub van ParanormaleChat onderscheiden we twee soorten mediums. Er zijn namelijk mentaal werkende mediums en fysiek werkende mediums. Een mentaal mediums krijgt berichten vanuit overleden zielen, geesten en andere entiteiten die contact zoeken. Veelal worden berichten of andere tekens aan het medium medegedeeld en kunnen andere mensen dit niet zien of op een andere manier ervaren. Daardoor is de klant wel afhankelijk van dat wat het medium doorkrijgt.

Ervaren en professioneel

Doordat wij gebruik maken van zeer goede, ervaren en professionele mediums binnen onze astroclub van ParanormaleChat, kunnen wij hierbij zeker garanderen dat onze consulenten zuiver omgaan met dat wat ze doorkrijgen. Onze  consulenten worden hierbij grondig begeleid, zodat ze goed kunnen blijven functioneren. Om hoogwaardige hulp te kunnen bieden, zorgen we er geregeld voor dat de consulenten van ParanormaleChat als het ware spiritueel opgeladen worden. Binnen de mentaal werkende mediums zijn er ook weer verschillen te bespeuren. Sommige mediums maken veel gebruik van helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid of andere vormen van het op hoger niveau gebruik maken van één of meer zintuigen. Over het algemeen zullen de meeste mediums hun zintuigen, inclusief een 6de zintuig, gemengd gebruiken. Andere mediums maken weer gebruik van trance. Hierbij worden zij in hun onderbewustzijn overgenomen door hogere wezens, die iets uit de hogere wereld door willen geven.

De fysiek werkende mediums, die bij onze ons werken, gebruiken weer andere vaardigheden. Het medium kan namelijk bepaalde verschijningen omzetten in concrete ervaringen, waarbij de klant deze ook kan ervaren. Dit kan gaan om een visuele aanwezigheid, maar ook om fysieke verschijningen zoals het bewegen van bepaalde voorwerpen, lichten, aanrakingen en geluid. Natuurlijk is er bij onze astroclub van ParanormaleChat een verscheidenheid aan mediums. Waarbij er geen duidelijke grens is hoe de mediums werken en welke gaven zij bezitten.

Astro club consulenten die gebruik maken van helderziendheid

De astro club consulenten werken met verschillende zogenaamde heldere vermogens. De bekendste zijn helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid. De astro club mediums van onze site, die gebruik maken van helderziendheid, ontvangen bepaalde beelden vanuit de hogere wereld. Vaak gebeurt dit vooral in gedachten, maar er zijn ook momenten dat een helderziend medium het echt met zijn ogen waarneemt. Het lijkt dan bijna wel alsof de entiteit zich met de zintuigen en de hersenen van het medium verbindt, zodat deze ziet wat de entiteit wil laten zien.

De helderziende mediums van ParanormaleChat kunnen hierbij contact krijgen met overleden mensen. Via helderziendheid kan het medium beelden zien van een geest, een persoon, voorwerp en scène of symbolen. Hoe ervaren de consulenten van ParanormaleChat ook zijn, het blijft altijd erg moeilijk om deze beelden in woorden om te zetten. Een medium heeft hier tijd voor nodig en per telefoon is het belangrijk dat een klant dit weet. Helaas zijn er wel eens klanten die deze tijd niet nemen, waardoor waardevolle informatie die doorgegeven wordt, niet tot zijn recht komt. Wanneer je een medium van ParanormaleChat spreekt, doe je er goed aan om deze dus even de tijd te geven. Er is nog een ander belangrijk aandachtspunt, omdat de beelden die een medium ervaart niet altijd zomaar herkenbaar zijn.

Er kan soms flink wat ruis of storing zijn, waarbij het medium dit niet altijd thuis kan brengen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waarbij een entiteit niet op de goede manier tot het medium door kan dringen. Ook hier heeft het medium de hulp van de klant bij nodig, omdat deze bepaalde zaken misschien wel kan herkennen. Een ander moeilijk gegeven is dat mediums soms ook beelden doorkrijgen van zaken of dingen die nog moeten gebeuren. Deze zullen dus niet herkenbaar zijn voor de klant, maar wel iets aangeven voor de toekomst.

Astroclub mediums die gebruik maken van helderhorende of heldervoelende vermogens

Er zijn mediums van ParanormaleChat, die gebruik maken van helderhorendheid of heldervoelendheid. Bij beide vormen maakt een spiritueel medium op eenzelfde manier van de zintuigen gebruik als een helderziende doet. Natuurlijk zijn er ook veel mediums en paragnosten die verschillende zintuigen gebruiken en ook gebruik maken van een 6de zintuig. Iemand die helderhorend is, hoort geluiden of stemmen uit de hogere wereld. Maar kan ook bijvoorbeeld geluiden horen vanuit levende mensen.

Hierbij kan een medium van ParanormaleChatde spirituele wereld vragen om dingen te laten horen. Dit kan puur geestelijk gaan, maar kan ook gewoon via de fysieke oren gebeuren. Ook hierbij kunnen er storingen zijn en heeft het medium even de tijd nodig om datgene wat hij hoort te vertalen in iets wat voor de klant begrijpelijk is. Qua interpretatie is het soms nog moeilijker dat bij een helderziende, omdat geluiden natuurlijk nog lastiger te vertalen zijn.

Er zijn bij onze astroclub van ParanormaleChat ook mediums die dingen op hoog geestelijk niveau kunnen voelen. We noemen zo iemand ook wel een heldervoelend medium. De geestelijke wereld tracht met behulp van bepaalde zaken berichten door te sturen. Dit kan door middel van het waarnemen van emoties, warme en koude windvlagen, het gevoel van spinnenrag op je lichaam, geuren, rillingen en temperatuurverschillen. Ook dit is lastig om te interpreteren, want hoe leg je nou een geur uit? De consulenten kunnen nog zo goed zijn, ze zullen dus altijd gebruik maken van de expertise van de klant in de hoop dat deze bepaalde zaken wel herkent.

Een laatste aandachtspunt is dat bij alle vormen van heldere vermogens er altijd bepaalde signalen van de fysieke wereld tussen kunnen komen, waardoor een medium wel eens verstoord kan worden door de dingen die er tussen komen. Je kunt dit zien als een televisiesignaal dat verstoord kan worden door bijvoorbeeld onweer of een kabelbreuk.

Er zijn bij onze astroclub van consulenten mediums die gebruik maken van trance

Een bijzonder ervaring is er voor klanten die hulp van mediums, die trance gebruiken, vragen. Hierbij kunnen er verschillende manieren zijn, waarbij een medium heel diep of licht in trance kan gaan. Het is moeilijk aan te geven wanneer een medium van ParanormaleChat nu gebruik maakt van een lichte trance en wanneer van een diepe trance. Vaak is dit afhankelijk van de vraag van de klant en hoe diep het medium moet gaan om de hogere wereld te kunnen of te mogen bereiken. Omdat dit een ingrijpende behandeling kan zijn, zijn de mediums van ParanormaleChat hier uitvoerig op geselecteerd. Zodat zij weten wat ze doen en ook verantwoord kunnen werken. Aangezien wij via de chat werken, is dat ook zeer belangrijk en moet een medium veel ervaring hebben om dit aan te kunnen.

Het verschil tussen lichte vormen en diepere vormen van trance zit hem in het feit van hoeveel een medium zelf meekrijgt van datgene wat deze doorkrijgt.

Een astroclub medium van ParanormaleChat, dat in een lichte trance gaat, is zich bewust van datgene wat er doorgegeven wordt en zal ook steeds controle hebben over datgene wat hij of zij zegt. Een astroclub medium van ParanormaleChat dat in een diepe trance gaat, zal over het algemeen niet meer weten wat hij doorgekregen heeft. Natuurlijk ervaart de klant dit zelf wel, omdat de entiteit de boodschap, via het medium, direct aan de klant doorgeeft. In zowel de lichte als de diepe trance neemt de hogere wereld de geest of een deel van het lichaam van het medium over.

Deze manier van werken is ingrijpend, voor zowel het medium als de klant. En zal ook gepaard gaan met een groot vertrouwen tussen de klant en het medium. Onze spirituele mediums ParanormaleChat moeten immers veel controle overlaten aan de hogere wereld. Aangezien de entiteit, die de controle overneemt, meestal niet bekend is bij het medium, zal deze keer op keer veel overgave moeten laten zien.

Mensen vragen zich wel eens af of een medium zomaar overgenomen kan worden. Over het algemeen horen we van de mediums van ParanormaleChat dat er wel een vorm van toestemming nodig is. De hogere wereld zal niet zomaar de controle overnemen. Klanten zullen bij een medium, dat in trance gaat, meestal wel merken dat het medium overgenomen wordt. Dat kan gaan om een stemverandering en ook worden bepaalde gebaren of maniertjes van de entiteit overgenomen.

Er zijn bij onze consulenten van ParanormaleChat mensen die zelfs accenten over kunnen nemen, zelfs als deze in een andere taal zijn. Het zal duidelijk zijn dat je, als je met één van onze consulenten van belt of chat, je alleen de verandering merkt aan dat wat de stem laat horen. Een klant hoeft aan de telefoon niet bang te zijn dat een entiteit zich direct op de klant richt.
De entiteit uit de hogere wereld zal alleen het medium als de persoon zien, die dingen kan opnemen en doorgeven.

Wat denken mensen over trance van een medium van de astroclub van ParanormaleChat?

We merken nog wel eens dat mensen een verkeerd beeld hebben over mediums die met trance werken. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het feit dat er in films een heel ander beeld wordt gecreëerd van geesten, overleden zielen en andere entiteiten uit de hogere wereld. In films wordt er een beeld neergezet dat geesten erg eng zijn en dat er slechte wezens door kunnen komen. Mensen hebben ook wel eens de angst dat geesten het medium zo over kunnen nemen dat deze geen controle meer heeft en dat de geest dan de klant iets aan kan doen. Daarom zien we vaak dat mensen, die met trance te maken krijgen, in het begin wel erg onzeker en bang kunnen zijn.

Aangezien het beeld van enge geesten in werkelijkheid echt heel anders is, zal een klant echter al snel gerustgesteld worden. Als deze merkt dat alles heel rustig en relaxt verloopt. Ze voelen zich daardoor al snel rustig en merken dat het erg veilig is om op deze manier te werken. Ze zien al snel dat het erg fijn is om met overleden geliefden te kunnen communiceren. De mediums, van ParanormaleChat, zullen alleen werken met overleden mensen en geesten die het goed bedoelen.

Klanten zullen merken dat de sfeer over het algemeen erg liefdevol is en dat er zelfs veel humor bij komt kijken. Zelfs overledenen, die in hun leven onaardig of moeilijk waren, zullen vanuit de hogere wereld veel liefde laten zien, omdat de geestelijke wereld een wereld van warmte en liefde is. Het deel van de hogere wereld, dat kwade entiteiten bevat, zullen onze mediums dus nooit naar voren roepen.

 ParanormaleChat

Misschien heb je naar aanleiding van dit artikel vragen. Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van ParanormaleChat al je vragen kwijt. Onze consulenten staan je graag te woord en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact op met één van onze consulenten. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op onze website ParanormaleChat.nl welke consulenten online zijn.

 

©2017 ParanormaleChat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier! Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat).