Het bestaan van waarzeggerij

Waarzeggerij Paranormalechat.nl

Waarzeggerij Paranormalechat.nl

Toen wij ooit met Paranormalechat, Mediumslive begonnen, was het een site waarop mediums hun diensten aan konden bieden. Inmiddels, jaren later, zijn wij uitgegroeid tot een spirituele site, die niet alleen mediums aanbiedt, maar ook paragnosten, astrologen, astraal werkers en nog meer spiritueel begaafde mensen. Ook werken er helderzienden en waarzeggers. Veelal worden bepaalde gaven en talenten gecombineerd, waardoor mediums ook aan waarzeggerij doen of als paragnost werken. Paragnosten kunnen als astroloog of tarotist werken en zo zijn er nog meer combinaties mogelijk. In het onderstaande artikel richt ik mij op waarzeggerij. Omdat er veel soorten spiritueel begaafde mensen bij ons werken, spreek ik in dit artikel over het algemeen van consulenten, zodat ik niemand kan vergeten.

De term waarzeggerij wordt veelal gebruikt om de toekomst te voorspellen. Onze consulenten hebben deze vaardigheid, evenals helderziendheid, over het algemeen wel in hun pakket zitten. Ik wil door middel van dit artikel waarzeggerij bespreken en eens aangeven wat er onder verstaan wordt. Hierbij zal ik diverse aspecten aan bod laten komen, zoals waar waarzeggerij allemaal voor gebruikt wordt en ook waar je op moet letten als je met onbetrouwbare mensen te maken hebt. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan raad ik je aan met één van onze consulenten te bellen. Zij kunnen je wellicht antwoord geven op allerlei zaken die over waarzeggerij gaan. Op www.paranormalechat.nl kun je bekijken wie er allemaal bij ons werken, wat hun gaven zijn en hoe je ze kunt bereiken. Er zit altijd wel een consulent bij, die jou aanspreekt.

Waarzeggerij: hoe betrouwbaar is dat?

Ik weet nog dat ik een heel klein mannetje was en een ruimteschip had getekend. Mijn moeder zei dat dit een mooie raket was, maar ik hield vol, dat het God was. Ik tekende een soort van astronaut en beweerde dat dit de engelen waren. Ook kon ik geregeld dingen aanvoelen en later zei mijn moeder wel eens dat ik een bijzondere jongen was. Ik denk dat dit het begin was van de gaven die ik bezat en waarschijnlijk zijn deze wel aangeboren.

Toen ik 6 was, ervaarde ik mijn opa op geestelijk niveau, toen deze overleed en had ik al van tevoren gevoel dat deze zou overlijden. Op latere leeftijd kwam mijn vader daar ook bij. Op een dag ervaarde ik dat mijn vader ernstig ziek was en nog diezelfde week belde mijn broertje op dat mijn vader zeer ziek was en zou overlijden. Zowel mijn opa als mijn vader zijn vervolgens mijn gidsen geworden en vergezellen hierbij een derde gids, die ik vanuit eerdere levens meenam. Zij zorgen ervoor dat ik meer kan zien, dan de gemiddeld mens dat doet. Ik kan wel zeggen dat ik al vanaf jongs af aan geïnteresseerd ben in het verleden, het heden en de toekomst. Hierbij vind ik dat de toekomst onlosmakelijk verbonden is met het heden en het verleden.

Wanneer mensen vragen om de toekomst te voorspellen, geef ik ook altijd aan dat de toekomst een term is, die afhankelijk is van de keuzes die je maakt. Dan lijkt het dus dat een toekomstvoorspeller via waarzeggerij eigenlijk alleen maar onzin verkondigt. Deze aanname is fout! Het is juist zeer verstandig om naar een persoon te luisteren die zijn heldere vermogens gebruikt om jou richtlijnen te geven om je toekomst zo mooi mogelijk te houden.

Om er meer over te weten te komen, heb ik in het verleden veel gelezen en er met mensen over gesproken, Ik merkte hierbij dat iedere persoon waarzeggerij weer op een andere manier beschouwt. Er is dus zeker geen vastomlijnd bewijs om sluitende verklaringen te geven voor de manier hoe mensen de toekomst voorspellen. Gaat het via bepaalde energieën, lezen waarzeggers gedachten of zijn er spirituele wezens die dingen doorgeven? In mijn geval zijn het vooral mijn gidsen die dingen zeggen, maar heb ik wel gemerkt dat dit geen vaststaand gegeven is. Soms laten mijn gidsen mij ook wel eens even los en moet ik het toch echt zelf opknappen. In dat geval komt vooral mijn intuïtie van pas, omdat deze er ook voor zorgt, dat de toekomst helder wordt. Ook gebeurt het wel eens dat iemand mij iets vraagt, maar dat ik dan helemaal niets zien of doorkrijg. Het is dan erg belangrijk om dit ook aan te durven geven en als consulent van een telefoonlijn of chat eerlijk te blijven. Voel je niets, ga dan als toekomstvoorspeller ook niet iets zitten bedenken.

Naar mijn idee zijn eerlijkheid en waarheid het meest belangrijk en blijft waarzeggerij alleen zuiver als we er adequaat, efficiënt en betrouwbaar mee om durven gaan. Bij de vraag hoe betrouwbaar toekomstvoorspellingen zijn, wil ik mensen dan ook aanraden om gewoon naar de feiten te kijken. Datgene wat een waarzegger voorspelt, zal namelijk altijd op de één of andere manier wel of niet uitkomen. Klopt de voorspelde toekomst, dan is dit dus een feit. Klopt het niet, dan is er dus iets niet goed gegaan of heb jij je eigen toekomst veranderd. Bedenk ten alle tijden dat er via waarzeggerij een toekomstbeeld gegeven wordt, maar dat jouw acties er voor kunnen zorgen dat jij je eigen toekomst verandert. Op onze website www.ParanormaleChat.nl kun je zelf eens rondkijken of er mensen bijzitten die jouw vertrouwen op kunnen wekken. Luister vooral goed naar je intuïtie.

Welke mensen kunnen aan waarzeggerij doen?

Op de vraag: ‘Welke mensen er nu precies aan waarzeggerij kunnen doen?’ ben ik eigenlijk nog niemand tegengekomen, die een echt sluitend antwoord kon geven om waarzeggerij te verklaren of aan te geven wie nu allemaal de toekomst konden voorspellen. In principe geloof ik, dat iedereen aan waarzeggerij kan doen, als je maar in staat bent te leren om je in mensen in te leven. Daarbij is het belangrijk te weten dat waarzeggerij op zeer veel manieren tot uiting kan komen. Iedereen heeft toch weer zijn eigen ideeën en gedachten en dat maakt het op zich natuurlijk wel erg spannend. In het algemeen ziet men waarzeggerij als het helder waarnemen met de zintuigen van het verleden, het heden en de toekomst. Een waarzegger is immers ook in staat om dingen van nu te aanschouwen of een beeld in het verleden te werpen. Over het algemeen wordt de waarzegger echter gezien als iemand die de toekomst voorspelt.

Het is ook interessant om te bekijken hoe waarzeggers nou tot hun voorspellingen komen. Daar is door de geschiedenis heen erg veel bekend over geworden en we zien dan ook ontzettend veel methoden om aan waarzeggerij te doen. Met name in de eerste periode van de waarzeggerij en tegenwoordig in primitievere culturen werden en worden nog steeds voorspellingen vanuit de natuur gedaan. Hierbij zijn zeer veel methoden en ook wel erg bijzondere. Er zijn namelijk culturen die gebruik maken van ingewanden van dieren. Ook zijn er culturen die zand, stof, mineralen, stenen en andere dingen gebruiken, die je rechtstreeks uit de natuur kunt halen. In oosterse culturen is bijvoorbeeld het kijken via koffiedik of theebladeren zeer bekend. Er zijn ook vormen van waarzeggerij, waarbij er helemaal geen gebruik van middelen is en men puur vanuit de zintuigen heldere ervaringen kan voelen. We kunnen dan denken aan paragnosten en helderzienden. Ook zijn er vormen van waarzeggerij, waarbij er gebruik gemaakt wordt van instrumenten of hulpmiddelen, zoals tarot- of engelenkaarten, pendels, kristallen bollen, edelstenen, runenstenen of andere instrumenten. Sinds enige tijd zijn daar ook de telefoon en de chat bijgekomen, maar dat is meer een middel om in contact met cliënten te treden. De consulenten gebruiken nog steeds middelen, zoals hierboven beschreven, om voorspellingen te doen. Hoe een waarzegger ook werkt, alle zuivere mensen hebben een empathisch en hoog sensitief vermogen om zich in anderen in te leven.

De meeste echte waarzeggers gebruiken dus met name hun zintuigen om de toekomst te voorspellen. Wat duidelijk zal zijn, is dat je dus, om aan waarzeggerij te kunnen doen, zeer veel mensenkennis moet hebben en je jezelf ook volledig moet kunnen richten op de persoon waar je mee werkt. Door deze sterke empathische vermogens kunnen waarzeggers als het ware door mensen heen kijken, waardoor zij niet alleen feiten uit het heden en het verleden kunnen vertellen, maar ook uit de toekomst. Als antwoord op de vraag, wie er aan waarzeggerij kan doen, denk ik dus dat iedereen in staat is om dit te kunnen, maar niet iedereen dit ontwikkeld heeft. Dit kan door de opvoeding zijn, door de cultuur waarin iemand leeft of gewoon, omdat iemand daar te nuchter voor is.

Ik raad je dan ook aan om, als je daar belangstelling voor hebt, een training te doen om je gaven te leren herkennen en eventueel aan te scherpen. Inlevingsvermogens is daar erg belangrijk bij en verder is het van belang dat je ook iemand bent die sociaal sterk genoeg is om met mensen op een hoger niveau te communiceren. Op onze website www.ParanormaleChat.nl hebben wij door de jaren heen goede mensen geselecteerd, die zich op de één of andere manier hebben bewezen op het gebied van waarzeggerij. Ook hebben wij natuurlijk nog veel meer soorten consulenten zoals mediums, paragnosten, tarotisten en andere mensen die op spiritueel gebied in staat zijn om meer te ervaren, dan de gemiddelde mensen. We raden je zeker aan om eens een kijkje op onze website te nemen.

De kennismaking met een consulent die waarzeggerij gebruikt om je te helpen

Mensen die nog nooit advies van een waarzegger hebben gekregen, zullen niet precies weten hoe dit nu werkt. In deze paragraaf bespreek ik, wat er tijdens de fase van het kennismaken gebeurt. Kom je bij een waarzegger, dan zal je ten eerste niet gelijk weten of die persoon werkelijk te vertrouwen is. Daar heb je al behoorlijk wat mensenkennis bij nodig en meestal zal je gevoel wel zeggen of je de waarzegger kunt vertrouwen. Echter, er zijn toch wel erg veel mensen, die ten onrechte beweren dat ze aan waarzeggerij doen, maar uiteindelijk dus meer uit zijn op geld en winstbejag. Deze ‘zogenaamde’ waarzeggers gebruiken hierbij gehaaide methoden, waardoor het moeilijk is op het eerste gezicht te weten dat er bedrog in het spel is. De laatste jaren hebben we er veel over in het nieuws gehoord en is waarzeggerij helaas in een slecht daglicht komen te staan. Aan de ene kant terecht, omdat er inderdaad veel onbetrouwbare mensen in de waarzeggerij zijn.

Aan de andere kant natuurlijk erg jammer voor de mensen die het allemaal goed bedoelen, omdat zij wel op een zuivere manier hun gaven gebruiken om mensen via waarzeggerij te ondersteunen. Overigens zijn er onder onbetrouwbare waarzeggers twee typen te onderscheiden. Er zijn mensen die willens en wetens mensen oplichten om er grof geld aan te verdienen. Er zijn echter ook mensen die dit niet bewust doen. Zij kunnen voor zichzelf de overtuiging hebben dat ze in de toekomst kunnen kijken en een grenzeloos vertrouwen hebben dat ze informatie via bepaalde kanalen doorkrijgen. In beide gevallen van  onbetrouwbaarheid kan ik echter stellen dat het belangrijk is je niet door deze mensen te laten helpen als je met vragen over het verleden, het heden en de toekomst zit. Het zal belangrijk zijn op zoek te gaan naar mensen, die je kunt vertrouwen en dat is nog niet zo makkelijk.

Bedenk dat, als je een luisterend oor nodig hebt, alleen zuivere consulenten je kunnen ondersteunen. Zij zullen je begrijpen en niet alleen kijken naar wat de toekomst biedt, maar ook hoe het heden en het verleden er uitzien. Het is dus erg belangrijk dat je ook een aantal vragen stelt, die met het heden en verleden te maken hebben. Je merkt dan hoogstwaarschijnlijk snel of iemand te vertrouwen is.

Bij een waarzegger die tegelijk medium is, kan je natuurlijk vragen hebben over overleden geliefden en heb je ook wel snel door of het allemaal wel klopt. Als je bij www.ParanormaleChat.nl een consulent via de telefoon of chat oproept, zal de sessie in principe zo verlopen dat je eerst kennismaakt. De consulent zal gewoon wat algemene vragen hebben, die niet direct betrekking hebben op waarzeggende vermogens. Hij/zij zal je vertrouwen willen winnen en een zuivere waarzegger doet dit niet door gelijk met allerlei vragen te komen om je uit te lokken om gelijk al alles zelf weer te geven. Er wordt wel gevraagd naar je naam, geboortedatum en andere zaken om even te weten te komen, wie je bent. Ook zal de waarzegger natuurlijk informeren waarom je hulp nodig hebt en welke vragen je allemaal hebt.

Waarzeggers die gelijk met verhalen over hun eigen leven komen of een stortvloed aan vragen hebben, zullen bij ons snel verdwenen zijn. Wij willen onze klanten ondersteunen met behulp van betrouwbare en zuivere consulenten, die op de juiste manier met waarzeggerij en andere spirituele methoden bezig zijn. De eerste kennismaking is wel belangrijk, omdat er wel een vertrouwensband moet ontstaan tussen klant en consulent. Het eerste telefoontje zal dus meestal wat langer duren, dan volgende gesprekken. Over het algemeen zijn onze mensen echter wel in staat om je kosten zo miniem mogelijk te houden, zodat het je niet onnodig veel geld zal kosten.

Het vervolg van het consult

Na de eerste kennismaking zal de waarzegger zich richten op vragen en problemen die je stelt en niet met vage vragen komen om je eigen antwoorden te creëren. Wel zal hij/zij natuurlijk reageren op datgene wat jij vertelt en daar op inspelen, zodat er een levendig gesprek ontstaat. De waarzegger zal hierbij wel de leiding houden door dingen voor jou te verklaren vanuit het verleden of heden. In het laatste gedeelte van de sessie zal de voorspeller voldoende hebben aan de dingen die jij vertelde en de observaties die tijdens de waarzeggerij gepleegd zijn. Er zullen eerst algemene zaken worden besproken en benoemd en vervolgens zal de waarzegger steeds specifieker worden en zich toespitsen op het werkelijke probleem. De waarzegger zal hierbij zoveel mogelijk richtlijnen geven om bepaalde toekomstbeelden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wees hierbij wel bewust dat er nooit exacte tijden en data gegeven kunnen worden.

Een zuivere waarzegger zal altijd spreken in termen van suggesties en tips om iets voor elkaar te krijgen wat jij graag wilt. Heb je behoefte aan een nieuwe relatie, dan zal de waarzegger op grond van dingen die jij over het verleden verteld hebt, aangeven bepaalde dingen wel of juist niet te doen. Dat zorgt ervoor dat de kans op een nieuwe relatie een stuk groter wordt. Waarzeggerij is dus meer gericht op het vergroten van kansen en om iets, wat je graag wilt doen of oplossen, sneller te laten gebeuren. De waarzegger zal dus over het algemeen de onderliggende factoren gebruiken om jou de juiste sturing te geven.

Mocht je inmiddels interesse hebben om bij ParanormaleChat.nl een consult aan te vragen via de telefoon of de chat, dan raden we je aan om voor jezelf duidelijke vragen op papier te zetten. Houd deze zo algemeen mogelijk, zodat je niet teveel van jezelf weergeeft, maar ook weer niet te weinig. Een waarzegger moet wel een duidelijke indruk van je krijgen. Voorbeelden van vragen die je voor waarzeggerij kunt gebruiken, zal ik hieronder benoemen.

 

  • Wat kan ik binnen nu en 6 maanden verwachten op gebied van de liefde?
  • Ben ik op de goede manier in mijn carrière bezig?
  • Ik zit niet zo lekker in mijn vel, waardoor de relatie minder goed verloopt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het allemaal wat soepeler verloopt?
  • Ik heb een sollicitatie. Maak ik kans om de baan daadwerkelijk te krijgen?
  • Ik heb het gevoel dat er iets vervelends gaat gebeuren. Wat zou dit kunnen zijn?
  • Ik wil graag op vakantie. Wanneer is de beste periode om te gaan?

 

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden van dingen die je kunt vragen. Bedenk wel dat waarzeggerij alleen werkt als je voor jezelf duidelijk weet wat je nu precies wilt. Natuurlijk kan je een algemeen consult aanvragen, maar dan nog zal de waarzegger zich op een aantal specifieke zaken richten, zoals liefde, werk, gezondheid en andere zaken die van belang zijn. Overigens zal de waarzegger, wat betreft gezondheid, niet de plaats van een arts innemen. Heb je specifieke fysieke klachten, dan zal de consulent jou ogenblikkelijk doorverwijzen naar een arts. Er zullen geen uitspraken gedaan worden of je wel of niet last van een bepaalde ziekte hebt. Daar is alleen een gespecialiseerde arts geschikt voor en wij zullen hier dus zeker niets meedoen. Zelfs als een consulent ziet dat jij ziek bent, zal hij dit nog niet doorgeven en aangeven dat je naar de huisarts moet gaan. De waarzegger zal hierbij duidelijk aangeven dat hij geen informatie kan geven en hopelijk respecteer je dit standpunt.

De consulenten van ParanormaleChat.nl

We hebben het in dit artikel vooral over waarzeggerij gehad, maar we hebben natuurlijk erg veel soorten consulenten, die bij ons werken.
Ben je nieuwsgierig naar onze consulenten en wil je horen hoe zij over waarzeggerij denken en hoe zij de wereld ervaren? Dan raden we je aan om contact met één of meerdere van onze consulenten op te nemen. Je kunt ze via de chat of de telefoon bereiken. De meeste consulenten maken gebruik van waarzeggerij. Zowel mediums, paragnosten als andere spirituele consulenten zijn in staat om een toekomstbeeld te geven. Ook kun je natuurlijk vragen kwijt over zaken waar je mee zit of waar je nieuwsgierig naar bent. Je kunt op onze paranormale hulplijn één van onze mediums of andere paranormaal begaafde mensen raadplegen. Zij staan graag voor je klaar, waarbij er geen vraag te gek is. Wacht dus niet langer en neem eens contact met ze op. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor zij u zeer deskundig kunnen adviseren.

 

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank hier bereiken via boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

 

©2017 Paranormalechat.nl en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze. Hetzij elektronisch. mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  Paranormalechat.nl).