0900 medium, op onze Paranormale chat

Op onze paranormale chatservice werken veel mensen met diverse paranormale gaven. Er zijn paragnosten, tarotisten, astrologen en 0900 mediums. De groep van de 0900 mediums kan in principe alles wat paragnosten, waarzeggers en helderzienden ook kunnen. Echter mediums hebben nog een extra aangeboren gave. De 0900 mediums kunnen namelijk contact leggen met wezens en entiteiten uit de hogere wereld. In principe kunnen we stellen dat de 0900 mediums in staat zijn om hun fysieke zintuigen en het zesde zintuig op hoger niveau te gebruiken. Daarbij zullen hogere wezens de zintuigen gebruiken om informatie door te geven. Paragnosten, helderzienden en waarzeggers gebruiken hun zes zintuigen ook, maar zonder de steun van de hogere wezens. Zij krijgen informatie door indrukken, gevoelens en emoties op te nemen, via hun hoog-sensitief vermogen. Op onze paranormale chatservice hebben wij veel verschillende consulenten, waaronder dus 0900 mediums. In dit artikel beschrijven wij het werk van de mediums en hoe ze je ondersteunen. Op onze website www.paranormalechat.nl kun je bekijken wie er aanwezig zijn en welke talenten ze bezitten. Overigens bieden we niet alleen maar een chat-, maar ook een telefoonservice aan.

De beste 0900 mediums en andere uitstekende consulenten via de chatservice

Al vele jaren ondersteunen wij mensen door het aanbieden van onze consulenten. We bieden niet alleen 0900 mediums aan, maar ook paragnosten, waarzeggers, helderzienden en nog veel meer soorten consulenten. De meeste mensen kennen onze site van “Mediumslive”, zoals we lang hebben geheten. Inmiddels is de naam veranderd in “Paranormale chat”, maar bieden wij natuurlijk ook nog steeds telefonische diensten aan. Verder kennen mensen ons via de  sites van Paragnostenlive en Astroangels, waar wij nauwe contacten mee onderhouden. De laatste tijd zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van de chatservice, waarbij 0900 mediums, paragnosten, waarzeggers en andere consulenten aangeboden worden.
De mensen die deze service verzorgen, hebben veel ervaring en kunnen hun bovennatuurlijke gaven gebruiken om via de chat mensen te ondersteunen. Bij de selectie van onze 0900 mediums en andere consulenten hebben we vooral gekeken naar de mensen die via automatisch schrift en intuïtief schrijven contact met de hogere wereld kunnen leggen. Hierdoor kunnen de 0900 mediums en andere consulenten je op een uitermate goede manier helpen met problemen of vragen waar je mee rondloopt. Met de andere consulenten bedoelen we paragnosten, tarotisten, waarzeggers, helderzienden en nog meer mensen die bij ons werken. Zoals we stelden, gebruiken de 0900 mediums en andere consulenten het automatisch schrift als middel om datgene wat de hogere wereld doorgeeft aan de klant te vertellen. Dit soort schrijven is gericht op informatie die de hogere entiteiten aan de 0900 mediums doorgeven. Dit kan op verschillende niveaus, waarbij 0900 mediums gedeeltelijk door de hogere entiteit overgenomen worden, maar ook op een manier dat het medium even helemaal overgenomen wordt. Er zijn echter ook 0900 mediums die gebruik maken van andere middelen, zoals astrologie, tarotkaarten, runenstenen of van hun vijf fysieke zintuigen of het zesde mentale zintuig. Ben je nieuwsgierig naar onze 0900 mediums of de andere consulenten? Kijk dan eens op www.paranormalechat.nl.

 

De chatservice is een prima manier om onze 0900 mediums te spreken.

De laatste jaren zijn de chatdiensten enorm gegroeid en dat is natuurlijk ook wel logisch, omdat mensen nu eenmaal veel chatten en appen. Waar een aantal jaar geleden mensen nog veel belden, zien we dat mensen steeds meer op de sociale media met elkaar communiceren. De sprong naar het chatten met 0900 mediums is dan ook een stuk makkelijker geworden, omdat het meer aansluit bij de hedendaagse manier van communicatie. Misschien dat ouderen vaker bellen, dan jongeren, maar we zien wel een trend dat ouderen ook vaker met onze 0900 mediums zijn gaan chatten. Het is voor veel mensen een prima alternatief om te chatten met onze consulenten in plaats van het bellen. Wij spelen hier graag op in en bieden daarom onze chatservice aan om met onze 0900 mediums en andere consulenten in contact te komen.

Een tweede reden, die we kunnen noemen om onze 0900 mediums te spreken, is dat chatten, in tegenstelling tot telefoneren, makkelijker tussendoor kan. Je kunt gerust even chatten als er meerdere mensen in je omgeving zijn of als je bijvoorbeeld in de bus zit of andere plekken waar het druk is. Je gaat immers niet naar 0900 mediums bellen als je in een groep mensen zit, terwijl de chat wel makkelijker kan. Een andere reden die wel eens wordt aangegeven om 0900 mediums te spreken, is dat de chat ook vaak wat sneller en korter kan. Je kunt even een vraag stellen en dan komt er een antwoord van de 0900 mediums. Deze kun je dan opslaan en later teruglezen. Er zijn nog wel mensen die stellen dat het chatten met 0900 mediums of andere consulenten minder persoonlijk is, omdat je de consulent niet kunt zien of horen. Van de meeste klanten horen we dat dit meevalt en dat het chatten erg persoonlijk kan zijn. Dit komt vooral omdat onze 0900 mediums en andere consulenten empathisch en liefdevol met hun klanten omgaan. Chat je meerdere keren, dan zal je zelfs merken dat je een band met het medium krijgt. Ben je nieuwsgierig ga dan eens naar www.paranormalechat.nl.

 

Met welke vragen kun je bij onze 0900 mediums en andere consulenten terecht?

In principe mag je alle vragen aan onze 0900 mediums en andere consulenten stellen, zolang deze maar binnen de gestelde normen en waarden liggen. Onze 0900 mediums zullen op een sympathieke, sensitieve wijze met je vragen omgaan. Vragen kunnen gaan over onderwerpen als: carrière, gezondheid, liefde, opvoeding, kinderen, relaties, vrienden, sociale contacten, studie, seksualiteit en nog meer onderwerpen. De meeste klanten willen juist met onze 0900 mediums en andere consulenten spreken, omdat ze dan het gevoel hebben dat er werkelijk iemand luistert. Daarbij hoeven ze niet de deur uit of via een huisarts naar een hulpverlener, maar kunnen ze met 0900 mediums kletsen. Alhoewel onze consulenten zeer empathisch en hoog-sensitief zijn, zijn er restricties van dingen die niet besproken worden. We gaven aan dat er vragen mogen worden gesteld over gezondheid en seksualiteit, maar daar zijn wel wat voorwaarden aan. De meeste 0900 mediums zijn niet medisch onderlegd en mogen dus geen diepgaande medische adviezen geven. Zelfs als een medium wel medisch onderlegd is, kan deze nog geen inschatting maken van de medische klachten waar jij mee rondloopt. Ze zullen dan ook aangeven dat je hiervoor naar een dokter dient te gaan.

De 0900 mediums kunnen je op gebied van gezondheid helpen door je te adviseren over voeding, beweging en eventuele stressfactoren. We gaven aan dat je met de 0900 mediums over seksualiteit mag spreken, maar alleen als dit niet ongewenst is. Onze consulenten zijn hulpverleners en lenen zich niet voor seksueel getinte gesprekken.  Verder is het voor zowel klant als medium belangrijk om sympathiek met elkaar om te gaan en niet onbeschoft te worden of ruzie te maken. Ben je het niet met elkaar eens en heb je het gevoel dat het gesprek niet goed verloopt, neem dan op een vriendelijke manier afscheid van elkaar. Tenslotte is het belangrijk te onthouden dat de hogere wereld niet altijd zal antwoorden. Soms kan je iets aan een medium vragen, maar kan deze je niet helpen. Een zuiver medium zal dit echter wel aangeven en niet met een kletsverhaal komen. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen klant, medium en hogere wereld. Dat kan alleen maar als er eerlijkheid en zuiverheid is.

 

Waar moet je opletten voor het chatten met 0900 mediums en andere consulenten?

Het is belangrijk je voor te bereiden voor je met een medium of ander paranormaal begaafd persoon spreekt. Natuurlijk kun je naar een  chat- of telefoonlijn bellen en de eerste de beste consulent te spreken te krijgen. Je stelt een vraag en wilt dan een antwoord van het medium krijgen, over bijvoorbeeld een overleden familielid. Dan kom je er opeens achter dat deze consulent helemaal geen medium is, maar een paragnost. En, zoals je weet, kan een paragnost geen contact met een hogere entiteit maken. Je bent dan ten eerste geld kwijt, omdat je niet goed geholpen kan worden. Ten tweede kan je teleurstelling ervaren, omdat je dacht geholpen te worden en dit dan niet gebeurt. We raden je dan ook aan eerst op www.paranormalechat.nl te bekijken welke consulent er bij jouw vraag past. We hebben naast 0900 mediums immers veel soorten consulenten met ieder hun eigen vaardigheden.  Ontdek dus eerst wie er bij je past en ga dan pas naar de chat toe. Wil je namelijk met overleden mensen communiceren, dan zit je natuurlijk het best bij een medium. Wil je iemand die empathisch en hoog-sensitief is, dan zijn een paragnost of helderziende geschikt. Wil je een toekomstbeeld, dan zijn bijvoorbeeld een waarzegger of astroloog weer beter. Om inzicht in bepaalde situaties te krijgen, zijn bijvoorbeeld tarotisten zeer geschikt. Natuurlijk kunnen bepaalde consulenten meerdere vaardigheden gebruiken, zoals bijvoorbeeld een paragnost, die ook tarotkaarten gebruikt. Ook dat kun je dan op onze site nalezen. Tenslotte is het belangrijk om van tevoren over je vragen na te denken. Bereid je je niet voor, dan is het gesprek met de 0900 mediums veel minder ordelijk en kom je uiteindelijk minder te weten. Hoe goed een medium of consulent ook is, het is gewoon handiger als je duidelijke goed voorbereide vragen stelt.

Op een zuivere manier met onze 0900 mediums en consulenten chatten

Onze 0900 mediums en anderen consulenten hebben een goede band met de hogere wereld, maar kunnen geen wonderen verrichten. Alleen de hogere wereld bepaalt wat er doorgegeven wordt. Het is voor klanten dan ook belangrijk eerlijk en zuiver te zijn bij vragen die gesteld worden. Er zijn mensen die valse gegevens doorgeven en dan later zeggen dat alles niet waar is. Zij beweren dan dat de 0900 mediums oneerlijk zijn. Bedenk dat zelfs de beste mediums niet door kunnen hebben als jij verkeerde gegevens geeft. Daarbij zullen zij, als ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van de klant, netjes en beleefd blijven. Zij kunnen de klant natuurlijk niet beschuldigen en doen dat ook niet. Dit heeft niets met oneerlijkheid van 0900 mediums of consulenten te maken. Ga zuiver en eerlijk met ons om, zodat we onze tijd kunnen gebruiken om mensen bij te staan. We kunnen je garanderen dat alle consulenten die bij onze paranormale chat werken, zeer begaan zijn met de klanten waar zij mee werken. Zij willen kwaliteit bieden en zullen uitermate discreet met vragen en gegevens omgaan. Helaas moeten wij hier geld voor rekenen. De kosten zullen relatief laag zijn, omdat je met behulp van een paar chatberichten al aardig op weg geholpen wordt. We raden je wel aan om, na het lezen van dit artikel, op www.paranormalechat.nl te bekijken welke persoon jou aantrekt.

©2017 Paranormale chat en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ParanormaleChat.nl).